Показники стану бюджетної безпеки протягом 2000-2005 рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показники стану бюджетної безпеки протягом 2000-2005 рр.Показники Роки
ВВП, млрд. грн 173,00 188,70 220,90 264,20 344,80 424,70
Доходи, млрд. грн 36,23 39,80 45,47 55,77 69,71 105,33
У % до ВВП 20,94 21,09 20,58 21,11 20,22 24,80
Видатки, млрд. грн 35,53 40,48 44,35 56,12 79,93 112,98
У % до ВВП 20,54 21,45 20,08 21,24 23,18 26,60
Дефіцит (-), профіцит (+), млрд. грн 0,70 -0,68 1,12 -1,43 -10,22 -7,95
У % до ВВП 0,40 -0,36 0,51 -0,54 -2,96 -1,87

 

 

Динаміка зміни ВВП порівняно із дефіцитом державного бюджету та інвестування за рахунок коштів Державного бюджету в Україні, % до ВВП

 

 

 

 

Рис. 1 Динаміка зміни дефіциту Державного бюджету та доходів і видатків, за 2006-2011рр.

Рис 2. Динаміка зміни дефіциту Державного бюджету до загальної суми доходів та видатків за 2006-2011рр.

 

 


Рис 3. Динаміка зміни ВВП та дефіциту Державного бюджету у % до ВВП, за 2006-2011 рр.

 

 

 

 

Динаміка дефіциту/профіциту державного бюджету за2010-2011рр

Рік  
Показник План Факт Виконання, % План Факт Виконання, %  
 
Загальне фінансування, млрд.грн. 54,1 64,3 118,9 39,0 23,5 60,3  
Фінансування за борговими операціями, млрд..грн 83,9 97,6 116,3 49,0 71,4  
Запозичення, млрд. грн 107,7 124,2 115,3 116,2 80,6 69,4  
-внутрішні запозичення 73,6 95,1 71,5 53,4 74,7  
Частка,% 68,4 56,4 82,5 61,5 66,3 107,8  
-зовнішні запозичення 34,1 54,2 158,9 44,7 27,2 60,9  
Частка,% 31,6 43,6 138,0 38,5 33,7 87,5  
Погашення,млрд..грн.. у т.ч. -23,8 -26,7 112,2 -67,2 -45,3 67,5  
-внутрішні зобовязання -17,1 -19,7 115,2 -42,5 -32,1 75,5  
Частка,% 71,7 73,8 102,9 63,2 70,4 111,4  
-зовнішні зобовязання -6,7 -7 104,9 -24,7 -13,5 54,7  
Частка,% 28,3 26,2 92,6 36,8 29,6 80,4  
Надходження від приватизації державного майна, млрд..грн 6,4 1,1 17,2 10,0 11,5 115,0  
Фінансування за активними операціями, млрд..грн -36,1 -34,4 95,3 -20,0 -23 115,0  

Показники фінансування Державного бюджету України за 2010-2011рр.

 

 

Структура джерел фінансування державного бюджету за 2010-2011рр

Бюджетний дефіцит країн Європейського Союзу., % від ВВП в 2011 р

Країна Розмір бюджетного дефіциту у % до ВВП
Ірландія   -13,1%  
Греція   -9,1%  
Іспанія   -8,5%  
Великобританія   -8,3%  
Словенія   -6,4%  
Кіпр   -6,3%  
Литва     -5,5%  
Румунія   -5,2%  
Франція -5,2%
Польща   -5,1%  
Фінляндія   -0,5 %
Люксембург   -0,6
Німеччина   -1%
Естонія +1%

 

Розмір бюджетного дефіциту України у % до ВВП за 2002-2011роки

 

Показник
Відношення дефіциту до ВВП +0,04% 0,4% 2,1% 2,5% 2,4% 2,2% 2,6% 3,5% 3,6% 1,8%

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

В Україні боротьба із незбалансованістю бюджету розпочалася з

прийняття Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", нової редакції Бюджетного кодексу, прийняття Податкового кодексу, Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи".

Аналіз змісту зазначених документів та перші результати апробації їх на практиці вказують на необхідність поступового доопрацювання та внесення змін у їх положення. Однак, прийняття цих, подекуди незовсім "популярних" законодавчих актів, є реальним початком економічних реформ, що вкрай необхідні нашій державі для подальшого збалансування бюджетів, оскільки прагнення до цього прописане в головному документі держави - ч. 3 ст. 95 Конституції України. Крім того, це дасть можливість переглянути склад та структуру видатків державного бюджету та переорієнтувати соціально спрямований бюджет споживання на бюджет розвитку. Беззаперечною є пріоритетність функції соціального захисту держави своїх громадян, однак, і беззаперечним є те, що без налагодженої роботи реального сектору економіки, без відпрацювання реальних стимулів та зацікавленості громадян у створенні суспільного продукту (а не очікуванні соціального захисту) не може йти мова навіть про наявність простого відтворення в економіці держави.

Отже, стратегічним завданням при вирішенні проблем збалансування бюджету має стати підвищення ефективності суспільного виробництва, яке сприятиме зростанню обсягів фінансових ресурсів суспільства, що є основним джерелом доходів бюджетів. Досягти практичної реалізації поставленого завдання можливо лише шляхом проведення економічних реформ (податкової, бюджетної, пенсійної, адміністративно-територіальної) та проведення антиінфляційної, відкритої та зрозумілої суспільству політики, що сприятиме розвитку економіки та соціальної сфери, внаслідок чого можна досягти оптимізації сфери державної економіки.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.rada.gov.ua

2. Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики

в економіці України / Т.П. Богдан // Фінанси України. – 2011. - № 1. с. 13 – 23.

3. Зайчикова В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету / В.В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011. - № 5. с. 56 – 68.

4. Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід виконання

Державної програми приватизації у 2010 році / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/ukr/reports/spfu/201012

5. Інформація про стан виконання Зведеного та Державного бюджетів України за 2011 рік (відповідно до звіту Державної казначейської служби

України від 24.01.2012) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=324687&cat_id=7740

6. Конституція України: затверджена 28.06.96 № 254/96 – ВР / Верховна Рада України // Відомості ВРУ. – 1996. - №30. – Ст.141.

7. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 / [Електронний ресурс]. –Режим доступу: // http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980

8. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-reading.org.ua/

9. Податковий кодекс України / Верховна Рада України – К.: ДП „ІВЦ ДПА України”, 2010. – 336 с.

10. Прогноз Державного бюджету України на 2013 та 2014 роки[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/

11. Про Державний бюджет України на 2007 рік: закон України від 19.12.2006 № 489-V/ Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

12. Про Державний бюджет України на 2008 рік: закон України від 28.12.2007 № 107-VI/ Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

13. Про Державний бюджет України на 2009 рік: закон України від 26.12.2008 № 835-VI/ Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

14. Про Державний бюджет України на 2010 рік: закон України від 27.04.2010 № 2154-VI/ Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

15. Про Державний бюджет України на 2011 рік: закон України від 23.12.2010 № 2857-VI/ Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

16. Про Державний бюджет України на 2012 рік: закон України від 22.12.2011 № 4282-VI / Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

17. Програма економічних реформ Президента України на 210-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/c.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)