Тема 6. Організація та учасники адміністративного судочинства. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Організація та учасники адміністративного судочинства.Лекція 1 Організація адміністративного судочинства.

Система адміністративних судів. Підсудність адміністративних справ. Склад суду і відводи. Судові виклики і повідомлення. Фіксування адміністративного процесу. Докази в адміністративній справі і як здійснюється доказування. Види судових витрат, їх розподіл між сторонами. Процесуальні строки, правила їх обчислення.

Лекція 2 Учасники адміністративного судочинства.

Учасники адміністративного судочинства. Заінтересовані особи (особи, які беруть участь у справі: сторони, треті особи, їхні представники). Учасники, які не мають заінтересованості у вирішенні справи (інші учасники адміністративного процесу: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач). Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Права та обов’язки учасників адміністративного судочинства.

Практичне заняття Організація та учасники адміністративного судочинства

План

7. Система адміністративних судів

8. Підсудність адміністративних справ

9. Фіксування адміністративного процесу

10. Докази в адміністративній справі

11. Судові витрати

12. Учасники адміністративного судочинства. Види.

13. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Права та обов’язки учасників адміністративного судочинства.

Завдання для самостійної роботи

Вивчіть види процесуальних строків та порядок їх обчислення. З’ясуйте гарантії забезпечення реалізації прав учасників адміністративного судочинства

Проблемні теми для обговорення

Особливості застосування правил підсудності адміністративних справ для окремих категорій адміністративних спорів. Відмінності прав та обов’язків учасників адміністративного судочинства від прав та обов’язків учасників інших видів судових процесів.

Тема 7. Провадження в адміністративному суді.

Лекція 1 Провадження в адміністративному суді. Загальні засади

Адміністративний позов. Право звернення з адміністративним позовом. Зміна адміністративного позову або відмова від нього. Забезпечення адміністративного позову. Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах. Межі надання правової допомоги працівниками судів.

Лекція 2 Провадження у суді першої інстанції

Інстанційність розгляду адміністративних справ. Поняття та види стадій провадження. Стадії провадження: звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі; підготовче провадження; судовий розгляд; ухвалення судового рішення. Судові рішення, види. Набрання судовим рішенням законної сили. Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення.

Лекція 3 Перегляд судових рішень

Апеляційна інстанція. Касаційна інстанція. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Практичне заняття Провадження в адміністративному суді.

План

14. Адміністративний позов. Поняття вимоги до нього та наслідки їх недодержання. Право звернення з адміністративним позовом.

15. Способи забезпечення адміністративного позову.

16. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі.

17. Судовий розгляд і ухвалення судового рішення.

18. Судові рішення, види. Набрання судовим рішенням законної сили.

19. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

20. Перегляд судових рішень в касаційному порядку

21. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

22. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Завдання для самостійної роботи

Визначить порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах, а також межі надання правової допомоги працівниками судів. З’ясуйте особливості підготовчого провадження в адміністративній справі.

Тема 8. Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

Лекція Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби. Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів. Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб. Виборчі спори.

Практичне заняття Особливості розгляду і вирішення окремих категорій спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів

План

23. Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень.

Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.

Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

Виборчі спори.


 

 

Задачі

Задача 1

Колишній головний спеціаліст виконавчого комітету міської ради О. звернулася до окружного адміністративного суду з позовною заявою про стягнення з виконкому заробітної плати у розмірі 2 140 гривень за останні три місяці перед її звільненням, протягом яких вона зарплату не отримувала. Суд відмовив у відкритті провадження у зв’язку з тим, що таку заяву не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки О. вже не перебуває на публічній службі, а заявлені нею вимоги є вимогами, що випливають з трудових правовідносин.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 2

1 квітня 2006 р. П. звернулася до виконавчого комітету сільської ради зі скаргою з приводу користування земельною ділянкою, на якій розташований її будинок. Вона вважала, що сусід В. самовільно захопив частину її ділянки, а саме: він встановив межу між її земельною ділянкою і ділянкою його будинку на відстані 0,55 м. від її будівлі (хоча раніше вона дорівнювала 1 м.), в результаті чого загальна площа її земельної ділянки зменшилась на 14,7 кв. м. Рішенням виконавчого комітету сільської ради від 5 квітня 2006 р. П. були встановлені саме ті межі ділянки, які на думку П. самовільно встановив її сусід.

П. звернулась до районного суду з позовом про скасування зазначеного рішення. Районний суд відмовив П. у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 3

Т. звернувся до окружного адміністративного суду з позовом про визнання незаконним рішення міської ради про відмову у звільненні його від сплати податку на землю. Окружний адміністративний суд своєю ухвалою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі, посилаючись на те, що справу не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства, оскільки міська рада не є юридичною особою (юридичною особою є виконком цієї ради), а отже, відповідно до ч. 1 і 3 ст. 48 КАСУ вона не має адміністративної процесуальної правосуб’єктності.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 4

Пенсіонер Т. звернувся до районного суду з позовом про зобов’язання виконавчого комітету сільської ради розглянути його заяву про виділення йому одноразової грошової допомоги для закупівлі дров на зиму і дати на неї відповідь. Виконком сільради просив у задоволенні позову відмовити і зазначив, що така заява Т. до нього не надходила. Суд запропонував виконавчому комітету подати журнал реєстрації звернень громадян, але той пропозицію суду проігнорував. Суд, пославшись на ч. 6 ст. 71 КАСУ, розглянув справу на підставі наявних матеріалів і відмовив у задоволенні позову, оскільки позивач не довів факту подання заяви.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 5

І. звернулася до адміністративного суду з позовною заявою, у якій оскаржила рішення начальника паспортного відділення про відмову зареєструвати її у будинку, який належить їй на праві власності на основі свідоцтва про право на спадщину. Підставою для відмови стало те, що цей будинок знаходиться у зоні забудови і підлягає знесенню через три місяці на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

У позовній заяві І. попросила суд допитати як свідків трьох її сусідів, які можуть підтвердити факт її проживання у зазначеному будинку. Представник відповідача у судовому засіданні заявив клопотання про виклик як свідка представника виконавчого комітету міської ради для підтвердження того факту, що будинок підлягає знесенню. Суд у задоволенні обох клопотань відмовив, але ухвалив притягнути виконком міської ради як співвідповідача. У зв’язку з цим у судовому засіданні було оголошено перерву. На наступному засіданні суд повідомив сторони, що виконком міської ради надіслав листа, у якому просив розглядати справу без його участі, оскільки юрисконсульт виконкому захворіла і не відомо, коли зможе вийти на роботу. Тому суд своєю ухвалою зупинив провадження у справі до одужання юрисконсульта виконкому.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 6

За рішенням міськрайонного суду з виконавчого комітету міської ради було стягнуто на користь О. кошти у розмірі 2300 грн. на відшкодування шкоди його автомобілю, який зіткнувся зі службовим автомобілем міськвиконкому внаслідок порушення водієм останнього правил дорожнього руху. Для примусового виконання рішення було видано виконавчий лист, на підставі якого державним виконавцем було відкрито виконавче провадження. Через місяць державний виконавець закрив виконавче провадження у зв’язку з відсутністю у бюджеті міськвиконкому статті видатків на відшкодування шкоди. Вважаючи таке рішення державної виконавчої служби незаконним, О. звернувся з позовом до адміністративного суду з вимогою скасувати це рішення.

Зробіть юридичний аналіз ситуації та підготуйте правову позицію.

Задача 7

10 лютого 2006 року міськвиконком оголосив конкурс на заміщення посади юрисконсульта. Із заявами про участь у конкурсі звернулися громадяни України А. і В. 20 березня 2006 року міський голова видав наказ про призначення на посаду юрисконсульта В.

А., вважаючи, що його право на заміщення цієї посади було порушене, звернувся з адміністративним позовом до міськрайонного суду. На підтвердження своєї позиції він послався на такі обставини: відсутність у громадянина В. вищої юридичної освіти, навчання на другому курсі юридичного факультету (заочно), не складення ним при призначенні на посаду присяги державного службовця.

 

Питання на іспит

24. Поняття адміністративного процесу, його структура та характерні риси.

25. Принципи адміністративного процесу.

26. Суб’єкти адміністративного процесу.

27. Структура адміністративного процесу. Адміністративний процес і адміністративні провадження. Співвідношення понять.

28. Поняття адміністративних процедур. Особливості.

29. Юрисдикційні та управлінські провадження. Співвідношення понять, їх завдання та принципи.

30. Сутність та види процедурних проваджень.

31. Поняття адміністративного процесуального права, його предмет та завдання.

32. Місце адміністративного процесуального права в системі адміністративного права України.

33. Система адміністративного процесуального права.

34. Загальні принципи адміністративного процесуального права.

35. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. Їх зміст, види, структура і особливості.

36. Процесуальні гарантії прав громадян при здійсненні адміністративних процедур.

37. Провадження у справах про заяви, пропозиції і скарги громадян.

38. Провадження щодо забезпечення доступу до інформації.

39. Провадження у справах, щодо реалізації державного контролю.

40. Дисциплінарні провадження.

41. Основні гарантії прав громадян в адміністративних процедурах.

42. Співвідношення понять «юрисдикційні провадження», «дисциплінарні провадження» та «провадження щодо скарг громадян», а також їх співвідношення з іншими процедурними провадженнями.

43. Поняття, завдання, загальні принципи та риси реєстраційних проваджень.

44. Поняття, завдання та загальні принципи реєстраційних проваджень.

45. Види реєстраційних проваджень.

46. Провадження щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

47. Провадження щодо реєстрації об’єднань громадян, релігійних організацій.

48. Провадження щодо реєстрації нормативних актів міністерств та відомств.

49. завдання, загальні засади та риси провадження щодо реєстрації громадян за місцем проживання.

50. Загальні принципи реєстраційних проваджень. Систематизація законодавства щодо реєстраційних проваджень.

51. Поняття, завдання та загальні принципи реєстраційних проваджень.

52. Види реєстраційних проваджень.

53. Провадження про ліцензування деяких видів підприємницької діяльності.

54. Провадження про патентування деяких видів підприємницької діяльності.

55. Дозвільна система в сфері підприємницької діяльності. Порядок отримання дозволів.

56. Дозвільна система МВС України. Дозвільні провадження.

57. Загальні принципи дозвільних проваджень

58. Систематизація та уніфікація законодавчих вимог до дозвільних проваджень.

59. Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання адміністративного судочинства.

60. Види адміністративно-правових спорів, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

61. Відмежування предмету адміністративного судочинства від інших видів правосуддя (кримінального, цивільного, господарського та в справах про адміністративні правопорушення).

62. Історичні передумови становлення системи адміністративної юстиції в Україні

63. Співвідношення понять «адміністративний процес», «адміністративне право», «адміністративні процедури», «адміністративна юрисдикція», «адміністративне судочинство».

64. Поняття та загальні риси принципів адміністративного судочинства.

65. Верховенство права і законність, гласність і відкритість адміністративного процесу.

66. Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом;

67. Змагальність сторін, диспозитивність, офіційне з‘ясування всіх обставин у справі.

68. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення адміністративного суду, обов'язковість судових рішень.

69. Основні гарантії забезпечення реалізації принців адміністративного судочинства.

70. Співвідношення та взаємовплив принципів адміністративного судочинства.

71. Система адміністративних судів

72. Підсудність адміністративних справ

73. Фіксування адміністративного процесу

74. Докази в адміністративній справі

75. Судові витрати

76. Види процесуальних строків та порядок їх обчислення

77. Особливості застосування правил підсудності адміністративних справ для окремих категорій адміністративних спорів

78. Учасники адміністративного судочинства. Види.

79. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність.

80. Права та обов’язки учасників адміністративного судочинства.

81. гарантії забезпечення реалізації прав учасників адміністративного судочинства

82. Адміністративний позов. Поняття вимоги до нього та наслідки їх недодержання.

83. Право звернення з адміністративним позовом.

84. Способи забезпечення адміністративного позову.

85. Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах.

86. Межі надання правової допомоги працівниками судів.

87. Поняття та види стадій провадження.

88. Звернення з адміністративним позовом і відкриття провадження в адміністративній справі.

89. Судовий розгляд і ухвалення судового рішення.

90. Судові рішення, види. Набрання судовим рішенням законної сили.

91. Апеляційна інстанція.

92. Касаційна інстанція.

93. Перегляд судових рішень Верховним Судом України.

94. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

95. Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб‘єктів владних повноважень.

96. Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.

97. Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.

98. Спори за адміністративним позовом суб‘єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.

99. Виборчі спори.


 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 250; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.006 с.)