Колективний договір на 2011-2013 роки // Київський національний університет імені Тараса Шевченка 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Колективний договір на 2011-2013 роки // Київський національний університет імені Тараса Шевченка



Розділ 6. Оплата праці

6.1. Ректор зобов’язується:

6.1.1. Здійснювати оплату праці усіх співробітників університету на основі законів України та інших нормативно-правових актів, генеральної та галузевої угод, колективного договору та п.4 Указу Президента України №1496/99 від 25.11.1999 р.

6.1.2. Розміри заробітної плати працівників визначати згідно з тарифними сітками і схемами посадових окладів.

6.1.3. Сплачувати заробітну плату працівникам університету два рази на місяць у такі терміни: - з 4 по 6 (включно) число кожного місяця - та з 19 по 21 (включно) число кожного місяця. - Відп.: начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.4 Виплачувати науково-педагогічним і науковим працівникам щомісячні надбавки до посадових окладів за стаж науково-педагогічної та наукової роботи: - понад 3 роки – в розмірі 10 %; - понад 10 років – в розмірі 20 %; - понад 20 років – в розмірі 30 %.

6.1.5. Встановити з 1 квітня 2008 року всім працівникам центрів громадського харчування університету надбавки до посадових окладів за складність і напруженість у роботі у розмірі 30 % (бюджетні надходження, власне зароблені кошти). Відп.: проректор з науково-педагогічної роботи (розвитку матеріально-технічної бази університету), начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.6 Працівникам, які виконують поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу іншої професії (посади) або обов’язки тимчасово відсутнього працівника, чи роботу понад норму робочого часу, що встановлена законом, оплата проводиться відповідно до тарифу погодинної оплати або доплата за суміщення професій (посад) у розмірі до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника. Відп.: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, керівники структурних підрозділів.

6.1.7. У день видачі заробітної плати обов’язково видавати кожному працівникові розрахунок заробітної плати з визначенням суми нарахування та відрахувань із зазначенням підстав (податки, аліменти, внески до пенсійного фонду тощо). Відп.: начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.8. Забезпечити виплату заробітної плати та відпускних працівникам, що йдуть у відпустку, не пізніше ніж за 3 дні до її початку. Відп.: начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.9. Оплату праці працівників окремих підрозділів університету, які виконують роботи (надають послуги) не властиві основній діяльності, встановлювати з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей, до яких вони належать за характером виробництва.

6.1.10. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не менше двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

6.1.11. Компенсувати працівникам втрати частки заробітної плати у зв’язку з затримкою її виплати. Відп.: начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.12. Проводити індексацію заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством. Відп.: начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.13. При звільненні працівника виплачувати належні йому суми в день звільнення, а в разі порушення цього строку з вини університету — середній заробіток за весь час затримки. Відп.: перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи, керівники структурних підрозділів начальник ДЕФ – головний бухгалтер.

6.1.14. Про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження, заздалегідь погодивши своє рішення з профспілковим комітетом.

 

6.2 Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Забезпечити контроль за дотриманням діючих нормативних документів з питань оплати праці, а також за правильним визначенням допомоги в разі тимчасової непрацездатності, вихідної допомоги, відпускних тощо.

6.2.2. Звертатись до суду із заявою про захист прав працівників, звертатись до прокуратури з повідомленням про порушення законодавства про працю.

6.3. Заробітна плата працівників університету складається з посадових окладів, доплат, надбавок, премій тощо. Всі накази, які пов’язані із заробітною платою обов’язково погоджуються з профспілковим комітетом університету.

6.4. Ректор за погодженням з профорганізацією встановлює надбавки та доплати до посадових окладів (тарифних ставок) співробітників університету на підставі спільного подання керівників структурних підрозділів та відповідних профбюро. Надбавки:

· – за високі досягнення в праці — до 50% посадового окладу;

· – за складність і напруженість у роботі — до 50% посадового окладу;

· – за виконання особливо важливої роботи на певний термін — до 50% посадового окладу;

· – за класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів:

· – водіям 2 класу — 10%,

· – водіям 1 класу — 25 %, встановленої тарифної ставки (посадового окладу) за відпрацьований час водієм.

Доплати:

· – за трудові успіхи та винахідливість;

· – особливі умови праці;

· – за суміщення професій (посад);

· – за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

· – за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника — до 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника;

· – за роботу у важких та шкідливих умовах праці — 12% посадового окладу

· – за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці — до 24% посадового окладу;

· – водіям легкових автомобілів за ненормований робочий день — до 25% посадового окладу;

· – за роботу в нічний час — 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови нормативної чисельності працівників.

6.5. Встановлювати на підставі чинного законодавства України згідно з генеральною угодою доплату або надбавку у розмірі 100 % посадового окладу: – співробітникам, з якими укладено договір про повну матеріальну відповідальність (відповідно до переліку посад, на які може бути покладено повну матеріальну відповідальність), за поданням керівників структурних підрозділів університету; – співробітникам університету, які є членами комісії соціального страхування з ТВП університету та штатним працівникам комісії, за поданням голови комісії.

6.6. Запровадити в університеті преміювання співробітників: За підсумками наукової, навчальної, навчально-методичної та фінансово-господарської діяльності за місяць, квартал, півріччя, рік (співробітники університету). За результатами проведених заходів, спрямованих на підтримку і розвиток іміджу і ділової репутації університету (організація та участь у проведенні конференцій, симпозіумів, конкурсів, олімпіад тощо) (науково-педагогічні, наукові працівники, адміністративно-управлінський персонал, докторанти, аспіранти, студенти, інші категорії співробітників, які задіяні у проведенні заходів).

За підсумками роботи структурних підрозділів, що надають платні послуги (співробітники цих структурних підрозділів). За якість і своєчасність підготовки навчальних корпусів і гуртожитків до навчального року, зимового періоду, виконання додаткових господарських робіт (співробітники відповідних служб).

За підсумками роботи та з нагоди свят: „День науки”, „День працівника освіти”, „День незалежності України”, „День Перемоги”, „Міжнародний жіночий день”, „День Конституції”, „День університету” (співробітники університету). Премії максимальними розмірами не обмежуються.

Встановлення розміру премій та їх надання співробітникам університету здійснюється за спільним поданням керівників підрозділів і голів профбюро. Премії надаються працівникам, які не мали протягом року дисциплінарних стягнень.

6.7. Кошти, отримані за здану вторинну сировину, використовувати відповідно до Положення, яке затверджено ректором і погоджено з профорганізацією.

6.8. Економію фонду заробітної плати, що утворилась у структурних підрозділах університету, направляти на виплату матеріальної допомоги, премій і надбавок до зарплати співробітникам.

6.9. Заслуженим Професорам університету надавати щомісячну грошову надбавку до заробітної плати в розмірі 15% від діючого посадового окладу професора за умови роботи Заслуженого Професора в університеті незалежно від посади, яку він на цей час обіймає.

6.10. Встановити, що починаючи з 1 вересня 2008 року робота науково-педагогічних працівників університету з підготовки кадрів вищої кваліфікації (докторів і кандидатів наук) не зараховується як педагогічне навантаження, а оплачується на погодинній основі із розрахунку 50 годин/рік за консультування аспірантів, докторантів та 25 годин/рік — здобувачів. Оплата праці здійснюється, посеместрово після проведення атестації, за рахунок бюджетних і власне зароблених коштів університету згідно з положенням „Про підготовку університетом кадрів вищої кваліфікації”. Якщо аспірант, докторант не атестовані, оплата не здійснюється.

 

 




Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 111; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)