Кафедра комп’ютерних технологійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра комп’ютерних технологійСпеціальність 8.04030201 Інформатика

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Теоретична частина

1. Основні принципи формування фахової дисципліни у навчальному процесі ВНЗ.

2. Особливості розробки навчального плану студента за ОКР спеціаліста.

Практична частина

3. Надайте погодинний опис дисциплін, що наведені у таблиці та зробіть порівняння між ними.

№ п/п Назва дисципліни Кафедра, яка читає дисципліну Кількість п/г на практ Кількість п/г на лаб Шифр спеціальності в потоці або кількість потоків Підсумковий контроль Індиві-дуальні Кредитів ECTS Обсяг 1 курс (магістр) Кількість годин
1 семестр 2 семестр
18 тижнів 18 тижнів за навч. планом прочитано у минулих роках
екзамен залік курсові роб. Семестр Форма ВСЬОГО Всього аудиторних Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
1.1. Цивільний захист ТБЖ     ПКс ПМм ПМс     ао 1,5              
2.1. Методологія та організація наукових досліджень ПКТ           кмр 1,5              
3.1. Інтелектуальні системи ПКТ     ПКс     кнр кнр 6,0            

 

Завідувач кафедри, проф., д.ф.-м.н.______________ Гук Н. А. Викладач доц., к.т.н. ________________Зайцева Т. А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра комп’ютерних технологій

Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Теоретична частина

1. Формування освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра.

2. Особливості вибору фахових дисциплін для студентів, які навчаються у галузі «Системні науки та кібернетика».

Практична частина

3.Надайте погодинний опис дисциплін, що наведені у таблиці та зробіть порівняння між ними.

№ п/п Назва дисципліни Кафедра, яка читає дисципліну Кількість п/г на практ Кількість п/г на лаб Шифр спеціальності в потоці або кількість потоків Підсумковий контроль Індиві-дуальні Кредитів ECTS Обсяг 1 курс (магістр) Кількість годин
1 семестр 2 семестр
18 тижнів 18 тижнів за навч. планом прочитано у минулих роках
екзамен залік курсові роб. Семестр Форма ВСЬОГО Всього аудиторних Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
1.2. Охорона праці в галузі ТБЖ     ПЗм , ПЗс ПМм , ПМс     ао 1,5              
2.1. Методологія та організація наукових досліджень ПКТ           кмр 1,5              
4.2в Інтелектуальна власність ЮМП     ПЗм ПМм     ао 1,5              

Завідувач кафедри, проф., д.ф.-м.н.______________ Гук Н. А. Викладач доц., к.т.н. ________________Зайцева Т. А.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра комп’ютерних технологій

Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

Теоретична частина

1. Формування навчально-методичних комплексів дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю «Інформатика».

2. Створення освітньо-професійної програми для магістрів, які навчаються за спеціальністю «Інформатика».

Практична частина

3.Надайте погодинний опис дисциплін, що наведені у таблиці та зробіть порівняння між ними

№ п/п Назва дисципліни Кафедра, яка читає дисципліну Кількість п/г на практ Кількість п/г на лаб Шифр спеціальності в потоці або кількість потоків Підсумковий контроль Індиві-дуальні Кредитів ECTS Обсяг 1 курс (магістр) Кількість годин
1 семестр 2 семестр
18 тижнів 18 тижнів за навч. планом прочитано у минулих роках
екзамен залік курсові роб. Семестр Форма ВСЬОГО Всього аудиторних Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
1.3. Педагогіка та психологія вищої школи ДПЕ     ПЗм ПМм     кнр 3,0              
2.1. Методологія та організація наукових досліджень ПКТ           кмр 1,5              
4.2в Інтелектуальна власність ЮМП     ПЗм ПМм     ао 1,5              

 

Завідувач кафедри, проф., д.ф.-м.н.______________ Гук Н. А. Викладач доц., к.т.н. ________________Зайцева Т. А.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра комп’ютерних технологій

Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4

Теоретична частина

1. Особливості розробки засобів діагностики студентів спеціальності «Інформатика».

2. Особливе значення вивчення фахових дисциплін для написання дипломних робіт студентів спеціальності «Інформатика».

Практична частина

3.Надайте погодинний опис дисциплін, що наведені у таблиці та зробіть порівняння між ними

№ п/п Назва дисципліни Кафедра, яка читає дисципліну Кількість п/г на практ Кількість п/г на лаб Шифр спеціальності в потоці або кількість потоків Підсумковий контроль Індиві-дуальні Кредитів ECTS Обсяг 1 курс (магістр) Кількість годин
1 семестр 2 семестр
18 тижнів 18 тижнів за навч. планом прочитано у минулих роках
екзамен залік курсові роб. Семестр Форма ВСЬОГО Всього аудиторних Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
1.1. Цивільний захист ТБЖ     ПКс ПМм ПМс     ао 1,5              
2.3. Методика викладання дистанційних курсів ПКТ           мр 3,0            
5.3в Паралельні та розподілені обчислення (додаткові розділи) ПКТ           кнр кнр 5,5              

Завідувач кафедри, проф., д.ф.-м.н.______________ Гук Н. А. Викладач доц., к.т.н. ________________Зайцева Т. А.

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра комп’ютерних технологій

Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5

Теоретична частина

1. Особливості формування завдань до лабораторних робіт з фахових дисциплін для студентів спеціальності «Інформатика».

2. Особливості розробки навчального плану студента за ОКР магістра

.Практична частина

3.Надайте погодинний опис дисциплін, що наведені у таблиці та зробіть порівняння між ними

№ п/п Назва дисципліни Кафедра, яка читає дисципліну Кількість п/г на практ Кількість п/г на лаб Шифр спеціальності в потоці або кількість потоків Підсумковий контроль Індиві-дуальні Кредитів ECTS Обсяг 1 курс (магістр) Кількість годин
1 семестр 2 семестр
18 тижнів 18 тижнів за навч. планом прочитано у минулих роках
екзамен залік курсові роб. Семестр Форма ВСЬОГО Всього аудиторних Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
1.2. Охорона праці в галузі ТБЖ     ПКс ПЗм ПЗс ПМм ПМс     ао 1,5              
2.3. Методика викладання дистанційних курсів ПКТ           мр 3,0            
5.1в Англійська мова за професійним спрямуванням УІТ           кнр 3,0              

Завідувач кафедри, проф., д.ф.-м.н.______________ Гук Н. А. Викладач доц., к.т.н. ________________Зайцева Т. А.


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математики

Кафедра комп’ютерних технологій

Спеціальність 8.04030201 Інформатика

Дисципліна «Методика викладання фахових дисциплін в вищій школі»

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6

Теоретична частина

1. Особливості формування завдань для самостійної роботи з фахових дисциплін для студентів спеціальності «Інформатика».

2. . Основні принципи формування фахової дисципліни у навчальному процесі у ВНЗ.

.Практична частина

3.Надайте погодинний опис дисциплін, що наведені у таблиці та зробіть порівняння між ними

№ п/п Назва дисципліни Кафедра, яка читає дисципліну Кількість п/г на практ Кількість п/г на лаб Шифр спеціальності в потоці або кількість потоків Підсумковий контроль Індиві-дуальні Кредитів ECTS Обсяг 1 курс (магістр) Кількість годин
1 семестр 2 семестр
18 тижнів 18 тижнів за навч. планом прочитано у минулих роках
екзамен залік курсові роб. Семестр Форма ВСЬОГО Всього аудиторних Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота Лекції Практичні Лабораторні Самостійна робота
1.3. Педагогіка та психологія вищої школи ДПЕ     ПЗм ПМм     кнр 3,0              
2.1. Методологія та організація наукових досліджень ПКТ           кмр 1,5              
4.2в Інтелектуальна власність ЮМП     ПЗм ПМм     ао 1,5              

Завідувач кафедри, проф., д.ф.-м.н.______________ Гук Н. А. Викладач доц., к.т.н. ________________Зайцева Т. А.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет прикладної математикиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.011 с.)