Тема: «використання гіс для рішення типових екологічних задач» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «використання гіс для рішення типових екологічних задач»(4 години)

Вихідні дані: Сервер:\PE\BD_GIS\Data\L_6.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета: Навчитись вирішувати типові екологічні завдання за допомогою ГІС-технологій.

Завдання: Виділити зони з напруженої екологічної ситуацією, провести районування території області в розрізі адміністративних районів за індексом екологічної напруженості.

 

ХІД РОБОТИ

1 Скопіювати вихідні дані.

2 Запустити MapInfo (Пуск → Программы → MapInfo), або ярлик програми на робочому столі.

3 Відкрити робочий набір Lab_6.wor.

4 Створити нову таблицю на основі таблиці Dzerela і зберегти її під ім’ям Zona_Ваше прізвище, змінивши назву полів Н на Plosha, Vukid на Vpluv.

5 У таблиці Zona_Ваше прізвище побудувати зони впливу у вигляді буферних зон на основі вихідних даних, наведених у таблиці Dzerela колонка Н вважаючи, що вказані радіуси зони впливу на межі яких досягається величина екологічного індексу рівна 1. Кількість секторів (величина згладжування) прийняти рівним 72.

6 За допомогою засобів редагування графічних об’єктів МІ створити карту об’єктів напруженої екологічної ситуації, за які прийняти зони перекриття побудованих об’єктів.

7 Заповнити інформацією поля таблиці Zona_Ваше прізвище.

8 Виконати районування території області в розрізі адміністративних районів за відношенням площ зон напруженої екологічної ситуації до загальної площі району. Це легко зробити створивши відповідну тематичну карту.

9 Заголовок легенди тематичної карти – Районування за ступенем екологічного стану, Підзаголовок – Ваше прізвище, діапазонів не менше 5, одиниці виміру площ – км квадратні.

10 Зберегти Робочий набір.

11 Завершити роботу з МІ.

12 Перенести дані з робочої машини на сервер у власний каталог.

 

В звіті по лабораторній роботі вказати:

1 Тип тематичної карти використаний в роботі.

2 Використаний спосіб задання діапазонів.

3 Описати екологічну ситуацію в області.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Що за об’єкт буфер?

2 Які типи буферів можуть бути побудовані в МІ?

3 За якими даними можна будувати буфери?

4 Чи можна виконати заповнення інформацією полів таблиці при редагуванні об’єктів?

5 Як використовувати дані однієї таблиці для створення тематичної карти по іншій?

6 Що таке районування?

7 Як зберегти тематичну карту?

 

Для захисту лабораторної роботи необхідно представити власний робочий набір та відповісти на контрольні питання з переліку.

 


Лабораторна робота № 7

Тема: «Робота з таблицями»

(2 години)

Вихідні дані: Сервер:\PE\BD_GIS\Data\L_7.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета: Навчитись використовувати ГІС при обробці та аналізу вихідної екологічної інформації, яка представлена в типовому вигляді, виконувати перетворення таблиць.

Завдання: Опрацювати надану екологічну інформацію, створити карту фактичного матеріалу, змінити структуру таблиці, отримати приховану інформацію, заповнити в автоматичному режимі поля таблиці.

 

ХІД РОБОТИ

1 Скопіювати вихідні дані.

2 Запустити MapInfo (Пуск → Программы → MapInfo), або ярлик програми на робочому столі.

3 Відкрити Робочий набір Lab_7.wor.

4 Відкрити файл електронних таблиць Proba.XLS в MapInfo.

5 Створити карту фактичного матеріалу (точкові об’єкти). Координати наведені в проекції – Gaus-Kruger (Pulkovo 1942), система координат – GK Zone 5 (Pulkovo 1942).

6 Визначити проекцію і систему координат інших картографічних шарів.

7 Змінити проекцію таблиці Proba у відповідності до системи координат інших картографічних шарів. Змінити назву таблиці на Власне прізвище_L7.

8 Оновити поля, в яких зберігаються координати точок.

9 Добавити в таблицю Власне прізвище_L7 поле Rayon і заповнити його назвами району на території якого розташовані точки.

10 Зберегти зроблені зміни в таблиці.

11 Зберегти Робочий набір.

12 Завершити роботу з МІ.

13 Перенести дані з робочої машини на сервер у власний каталог.

 

В звіті по лабораторній роботі вказати:

1 Тип тематичної карти використаний в роботі.

2 Використаний спосіб задання діапазонів.

3 Описати екологічну ситуацію в області.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Чи можна змінювати структуру електронних таблиць в MapInfo?

2 Чи можна створювати графічні об’єкти в електронних таблицях відкритих в MapInfo?

3 Які можливості надає збереження копії таблиці МІ?

4 Як оновити дані в полях таблиці МІ?

5 Як використовувати дані однієї таблиці для оновлення полів іншої?

6 Як визначити проекцію і систему координат існуючої таблиці МІ?

7 Чи можливо відкрити таблицю МІ в іншій проекції і системі координат?

8 Як змінити проекцію і систему координат існуючої таблиці МІ?

9 Чи можлива одночасна робота з таблицями МІ, що мають різні системи координат?

10 Для чого використовується опція встановлення проекції і системи координат вікна карти?

 

Для захисту лабораторної роботи необхідно представити власний робочий набір та відповісти на контрольні питання з переліку.

 


Лабораторна робота № 8

Тема: «Визначення екологічних показників»

(2 години)

Вихідні дані: Сервер:\PE\BD_GIS\Data\L_8.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета: Навчитись використовувати геоінформаційну систему для отримання додаткової інформації при обробці екологічних даних з метою її подальшого використання при проведенні досліджень, аналізі, плануванні робіт, при розробці природоохоронних заходів.

Завдання: Отримати інформацію по кожній складовій частині геоморфологічного районування, ґрунтового покриву і т.д. Отримати інформацію про середній вміст кожного компоненту навколишнього середовища за вказаним елементом; розрахувати середній вміст вказаного забруднювача по кожному структурному елементу.

 

ХІД РОБОТИ

1 Скопіювати вихідні дані.

2 Запустити MapInfo (Пуск → Программы → MapInfo), або ярлик програми на робочому столі.

3 Відкрити робочий набір Lab_8.wor.

4 Відкрити файл електронної таблиці Analiz.xls в MapInfo

5 Визначити поля для геокодування.

6 Вибрати картографічний шар для геокодування даних, які представлені в файлі Analiz.xls.

7 Підготувати обраний картографічний шар для процедури геокодування.

8 Виконати процедуру геокодування даних.

9 Отримати статистичні показники по власному забрудню­вачу. Забруднювач обираєте за останньою цифрою заліко­вої книжки (0 відповідає 10 речовина). Записати середній вміст.

10 По кожному структурному елементу, представленому в робочому наборі, отримати наступну інформацію:

1 середній вміст вказаного забруднювача по структурній одиниці;

2 середній вміст вказаного забруднювача в частках загаль­ного середнього вмісту по кожній структурній одиниці;

3 кількість точок опробування в кожній структурній одиниці;

4 кількість точок опробування на квадратний кілометр по кожній структурній одиниці;

5 на яку площу структурної одиниці припадає 1 точка опробування.

Результати зберегти у вигляді окремих таблиць з назвою Прізвище_Картографічний шар_ Забруднювач з полями – «Номер структурного елементу», «Опис», «Середній вміст забруднювача», «Частки середнього», «Кількість точок опробування», «Точок на кв.км», «км.кв на 1 точку».

11 Зберегти Робочий набір.

12 Завершити роботу з МІ.

13 Перенести дані з робочої машини на сервер у власний каталог.

В звіті по лабораторній роботі вказати:

1 Які можливості існують для отримання додаткової інформації.

2 Висновки по якості дослідження кожного структурного елементу.

3 Висновки по вмісту забруднювачів в різних структурних елементах.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Як отримати статистичні параметри в MapInfo?

2 Для чого використовується поле Order by Columns вікна створення SQL-запиту?

3 Що таке псевдонім поля в запиті?

4 Як створюється назва розрахункового поля в запиті?

5 Які можливості надає випадаючий перелік Aggregates вікна створення SQL-запиту?

6 Чи можна використати результати виконання одного запиту для створення іншого?

7 Які одиниці площі існують в МІ?

8 Які результати дає використання функції WtAvg?

Для захисту лабораторної роботи необхідно представити власний робочий набір та відповісти на контрольні питання з переліку.


Лабораторна робота № 9Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 274; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.86.95 (0.011 с.)