Тема: «Робота в MapInfo з файлами інших типів»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: «Робота в MapInfo з файлами інших типів»(4 години)

Вихідні дані: Сервер:\PE\BD_GIS\Data\L_3

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета: Навчитись використовувати файли інших типів в MapInfo.

Завдання: Навчитись відкривати растрові картографічні зображення, виконувати їх прив’язку в MapInfo. Відкривати та використовувати файли електронних таблиць.

 

ХІД РОБОТИ

1 Скопіювати вихідні дані.

2 Запустити MapInfo (Пуск → Программы → MapInfo), або ярлик програми на робочому столі.

3 Відкрити представлений растровий файл.

Всі файли, відкриття яких в MapInfo не вимагає попередньої конвертації, здійснюються стандартним шляхом. File → Open. Необхідний тип файлу обирають з випадаючого переліку «Тип файла» діалогового вікна відкриття файлів.

4 Для географічної прив’язки використати наступні координати: проекція - Довгота/Широта система координат Довгота/Широта Пулково 1942 лівий нижній кут – 24030¢00² та 48040¢00², правий верхній кут 24045¢00² та 49000¢00². Інші координати розрахуйте самостійно, зважаючи на квадратну форму зображення.

5 Відкрити файл електронної таблиці Excel. Визначити рядок заголовків, назви стовбців, тобто необхідний нам діапазон записів та інформацію, що вам надана. При необхідності файл Excel(я) слід змінити таким чином, щоб заголовки стовбців знаходилися в одному рядку. Не повинно бути порожніх рядків між заголовком і даними. Добре було б зробити так, щоб заголовок знаходився в першому рядку. Далі виконуємо стандартну процедуру відкриття файлу в MapInfo. File → Open File. В діалоговому вікні вказати тип файлів Microsoft Excel.

6 Вкажіть що створена таблиця МІ може містити графічні об’єкти в проекції Gaus-Kruger (Pulkovo 1942), система координат – GK Zone 5 (Pulkovo 1942).

7 За координатами присутніми в файлі створити точкові об’єкти Table → Create Points.

8 Зберегти копії створених вами таблиць МІ під власним ім'ям Прізвище_ L5_Graf для растрового зображення, Прізвище_ L5_Data для файлу електронної таблиці Excel.

9 Закрити всі відкриті таблиці МІ.

10 Відкрити створені вами копії в одному вікні карти.

11 Відстежити зміни в таблицях МІ.

12 Зберегти зроблені зміни в таблиці.

13 Зберегти Робочий набір.

14 Завершити роботу з МІ.

15 Перенести дані з робочої машини на сервер у власний каталог.

 

В звіті по лабораторній роботі вказати:

1 Типи файлів відкриття яких можливо безпосередньо в МІ.

2 Способи відкриття растрових зображень в МІ.

3 Обмеження для файлів інших типів та способи їх уникнення.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Як здійснюється відкриття файлів інших типів в МІ?

2 Які файли можуть бути використані в МІ?

3 Для чого використовується географічна прив’язка?

4 З якою метою можуть бути використані растрові зображення в МІ?

5 Чи можна змінити структуру таблиць МІ, що базуються на файлах інших типів?

6 Які об’єкти можна створити в МІ при наявності координат стандартними засобами?

7 Чи можна редагувати растрові зображення в МІ?

8 Як відкрити раніше зареєстровані в МІ растрові зображення?

9 Які файли створює МІ при відкритті файлів інших типів?

 

Для захисту лабораторної роботи необхідно представити власний робочий набір та відповісти на контрольні питання з переліку.


Лабораторна робота № 4

Тема: «Вибірки (запити)»

(4 години)

Вихідні дані: Сервер:\PE\BD_GIS\Data\L_4

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета: Навчитись створювати прості та складні запити.

Завдання: Створити запит на вибір об’єкту за його атрибутивними характеристиками, створити запит на вибір об’єктів на підставі їх географічного розташування.

 

ХІД РОБОТИ

1 Скопіювати вихідні дані.

2 Запустити MapInfo (Пуск → Программы → MapInfo), або ярлик програми на робочому столі.

3 Відкрити робочий набір Lab_4.wor.

4 Для створення запиту, в результаті якого буде показана інформація по обраному населеному пункту за його власною назвою необхідно:

а) запустити діалогове вікно по створенню простого запиту Query→ Select;

б) обрати таблицю, з якою буде працювати запит;

в) ввести параметри запиту – ВлНазва =«Богородчани»

г) результати запиту відобразити в таблиці Ваше Прізвище_Z1.

5 Для відображення вибраних об’єктів у вікні карти потрібно:

а) зробіть вікно карти активним;

б) виконати Query → Find Selection.

6 Для створення запиту, в результаті якого буде показана інформація по населених пунктах площа яких більша 10 км2, необхідно виконати дії аналогічні вказаним в п.4, змінивши параметр на Area(obj, "sq km")>10, а результати запиту відобразити в таблиці Ваше Прізвище_Z2.

7 Для створення запиту, в результаті якого буде показана інформація по населених пунктах, які знаходяться в межах Калуського району необхідно:

а) запустити діалогове вікно по створенню складного запиту Query → SQL Select;

б) вказати таблиці, які будуть використані в запиті - GR_RAYON, Nas_punkt

в) в умові вибору ввести:

GR_RAYON.Obj Contains Nas_punk.ObjAnd GR_RAYON.Власна_Назва

г) для відображення вибрати власну назву населеного пункту та назву району;

д) результати запиту відобразити в таблиці Ваше Прізвище_Z3.

8 Самостійно створити запити в результаті яких буде відображена наступна інформація:

1 Назви населених пунктів, площа яких більше 10 кв.км.

2 Перелік населених пунктів Богородчанського району, площа яких більше 3 кв.км.

3 Перелік населених пунктів Снятинського та Рожнятівського районів.

4 Кількість всіх річок, що протікають на території Надвірнянського району.

5 Площі всіх районів області.

6 Сумарну площу населених пунктів Городенківського району.

7 Перелік населених пунктів Городенківського району з відсотком їх площі до загальної площі району.

9 Результати виконання запитів зберегти у вигляді окремих таблиць під назвами «Ваше прізвище_Номер запиту»

10 Зберегти Робочий набір.

11 Завершити роботу з МІ.

12 Перенести дані з робочої машини на сервер у власний каталог.

 

В звіті по лабораторній роботі вказати:

1 Просторові оператори SQL МІ.

2 Способи отримання присутньої в неявному вигляді інформації по геометричним характеристикам об’єктів.

3 Можливості отримання статистичних характеристик по окремим полям таблиць.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Які типи запитів існують в МІ?

2 Які оператори просторового аналізу існують в МІ?

3 В чому різниця між операторами «Contains» та «Contains Entire»?

4 Що таке центроїд?

5 Чи можна зберегти результати виконання запиту у вигляді окремої таблиці МІ?

6 Чи можна зберегти створений запит для подальшого використання?

7 Чи можна створювати запити у вікні MapBasic МІ?

8 Як перевірити правильність синтаксису створеного запиту?

9 Чи можна перевірити коректність створеного запиту?

10 Для чого використовується рядок Group by Colums в SQL Select?

 

Для захисту лабораторної роботи необхідно представити власний робочий набір та відповісти на контрольні питання з переліку.

 


Лабораторна робота № 5

Тема: «Тематичні карти»

(4 години)

Вихідні дані: Сервер:\PE\BD_GIS\Data\L_5

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета: Навчитись візуалізувати просторово-розподілені дані.

Завдання: Навчитись будувати тематичні карти методом розмірних символів, методом кругових діаграм, методом значень.

 

ХІД РОБОТИ

1 Скопіювати вихідні дані.

2 Запустити MapInfo (Пуск → Программы → MapInfo), або ярлик програми на робочому столі.

3 Відкрити робочий набір Lab_5.wor.

4 Відкрити файл з даними аналізів проб Proba.xls в MapInfo

5 Побудувати карту точок відбору проб.

6 Побудувати тематичну карту методом розмірних символів, яка покаже вміст цинку в точках відбору проб. Для цього потрібно:

1 Виконати Map→Create Thematic Map. Відкривається вікно Create Thematic Map –Step1 of 3.На цьому кроці необхідно вибрати тип тематичної карти та шаблон для майбутньої карти.

2 Далі натискаєте на кнопку Next і переходите до другого кроку створення тематичної карти. З’являється вікно Create Thematic Map –Step2 of 3. На другому кроці створення тематичної карти обираєте потрібну Вам назву таблиці і назву поля: таблиця Proba, полеZn.

3 Натискаємо на кнопку Next. З’являється вікно Create Thematic Map –Step3 of 3.На третьому кроці створення тематичної карти користувач може налаштувати відображення тематичної карти для власних потреб. Кнопка Legend… дає можливість налаштування вікна легенди, тобто умовних позначень до тематичної карти. При натисненні на цю кнопку з’являється вікно Customize Legend для налаштування параметрів легенди. В рядку Title:«Вміст цинку». В рядку Subtitle: – ­­«Власне прізвище». Група Range Labels використовується для вказання значення і відповідних їм пояснюючих підписів.

7 Побудувати тематичну карту методом кругових діаграм, яка показуватиме внесок кожного забруднювача в загальний екологічний стан. Побудова карти аналогічна описаній вище. Тип тематичної карти - Pie Charts. Для приведення вихідних даних до величин, порівняння яких буде коректним, використати наступні значення ГДКHg-2.1, Cd-0.6, Zn-23, Cu-3, Pb-32, Ni-4. Title:– «Загальне забруднення», Subtitle – «Власне прізвище».

8 Побудувати тематичну карту методом діапазонів, яка показуватиме величини забруднення адміністративних районів окремим забруднювачем. Забруднювач обираєте за останньою цифрою залікової книжки (0 відповідає 10 речовина). Тип тематичної карти - Ranges. Побудову слід виконати для таблиці GR_RAYON за даними таблиці Proba. Для об’єднання інформації потрібно використати оператор Join. Дія його така ж як і в SQL і відома з попередньої лабораторної роботи. В рядку Title:«Районування області за вмістом ?????», замість знаків питання вказуєте власну речовину. В рядку Subtitle: вводите власне прізвище. Решту параметрів оформлення обираєте за власним уподобанням.

9 Самостійно побудувати тематичну карту рівня забруднення адміністративних районів за екологічним індексом.

10 Зберегти Робочий набір.

11 Завершити роботу з МІ.

12 Перенести дані з робочої машини на сервер у власний каталог.

 

В звіті по лабораторній роботі вказати:

1 Типи тематичних карт.

2 Способи задання діапазонів.

3 Описати двотемні тематичні карти.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1 Які дані можна візуалізувати за допомогою розмірних символів?

2 Як об’єднати дані з різних таблиць в тематичному картуванні?

3 Чи можна побудувати тематичну карту за нечисловими даними?

4 Як використати розрахункові дані в тематичному картуванні?

5 Який тип тематичної карти можна використати для багатьох даних?

6 Чи можна зберегти створену тематичну карту для подальшого використання?

7 Чи відбувається оновлення тематичної карти при зміні значень, на яких вона побудована?

8 Чи при закритті таблиці з даними закривається тематична карта?

9 Які можливості існують для управління тематичною картою?

10 Чи можна редагувати існуючу тематичну карту?

 

Для захисту лабораторної роботи необхідно представити власний робочий набір та відповісти на контрольні питання з переліку.


Лабораторна робота № 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.22.151 (0.01 с.)