ТОП 10:

Полтавський національний технічний університетМіністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія Кондратюка

Кафедра конструкцій з металу, дерева та пластмас

 

ЖУРНАЛ

Лабораторних робіт

Із курсу

“МЕТРОЛОГІЯ І СТАНДАРТИЗАЦІЯ”

для студентів спеціальностi -“Промислове та цивільне будівництво”

освітньо-кваліфікаційний рівень - 6.092100 -"Бакалавр будівництва"

 

 

Факультет ______________________
Група ______________________
Студент ______________________
_______/_____ учбовий рік

 

Полтава Пол НТУ 2012


 

Лабораторна робота № 1

Електротензометричний метод вимірювання деформацій

Електричні тензометри та їх тарУВАННЯ

 

Мета роботи –______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилади та обладнання

 

1.Для задання контрольованих деформацій ______________________________

__________________________________________________________________

2.Для вимірювання деформацій______________________________________

________________________________________________________________

Заводський номер___________________________________________________

Дата останньої повірки приладу_______________________________________

3.Для вимірювання опорів зовнішніх плечей вимірювального моста __________

__________________________________________________________________

Заводський номер___________________________________________________

Дата останньої повірки приладу_______________________________________

4. Досліджувані тензорезистори_____________________________________

з базою =_________ мм; електричними опорами =________ Ом.

1. Визначення ціни поділки приладу в одиницях опору

Схема випробування

 

Опір пасивного плеча моста = ________ Ом.

Відлік по приладу при рівності опорів плеч моста (табл. 2.1) = _______.

 

Таблиця 1.1

 

Опір активного плеча моста          
         
Відлік за приладом          
         
         

 

Середнє значення ціни поділки приладу:

 

=

 

 

Графік характеристики шкали вимірювача деформацій

 

             
             

           
           
             
             

 

2. Визначення коефіцієнта тензочутливості тензорезисторів

 

Схема випробування

 

 

Дійсна деформація балки рівного опору при навантаженні 1 Н.

 

=

Коефіцієнт тензочутливості тензорезисторів

Результати обчислень заносимо до табл.1.2

Таблиця 1.2

Партія датчиків = __________ мм, = ____________ Ом  
Номери датчиків  
, Н D А D А D А
                     
                     
                     
                     
                     
Середнє за датчиком              
Середнє за партією =  
Паспортне значення =  
Відхилення =  

 

3. Визначення ціни поділки приладу

в одиницях деформації і напружень

 

Розрахунки ведемо в табличній формі

Таблиця 1.3

 

Партія датчиків = ________мм, =_________ Ом
 
(кН/см2)  

 

 

Формула для визначення напружень в конструкціях, кН/см2

 

 

 

4. Перевірка точності обчислення напруЖЕНЬ

 

Таблиця 1.4

  Партія датчиків
Найменування   _____ Н   _____Н   ______Н
Теоретичні, кН/см2      
    Дослідні,        
кН/см2        
Похибка, %      

Висновки по роботі _________________________________________________ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Робота виконана Робота прийнята
________________ р.     ________________ р.
Студент_________________ Викладач_______________

Лабораторна робота № 2

Статичне випробування кроквяної ферми

 

Мета роботи _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Прилади та обладнання

 

1. Стальна кроквяна ферма прольотом _________ м.

2.Для реєстрації виміряних деформацій_______________________________

________________________________________________________________

Заводський номер___________________________________________________

Дата останньої повірки приладу_______________________________________

3.Для вимірювання деформацій _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Для вимірювання прогинів__________________________________________

__________________________________________________________________

5. Для прикладання навантаження______________________________________

__________________________________________________________________

6. Для контролю за навантаженням ____________________________________

__________________________________________________________________

Геометрична схема ферми, складена за результатами натурних обмірів

 

 

 

1. Обстеження кроквяної ферми

 

Виявлені дефекти та ушкодження заносимо до табл.3.1.

Висновки з обстеження:_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Таблиця 2.1

Відомiсть огляду

№ деф. Вісь вузол Опис дефекту. Ескіз   Підсилення
2
       

 

2. Теоретична частина

Визначення розрахункових зусиль і прогинів елементів ферми.

Схема завантаження ферми

 

Розрахунок ферми за міцністю

Таблиця 2.2

Теоретичні зусилля кН і осьові напруження sТ кН/см2

у стержнях ферми при F = 1 кН

№ п/п Положення елементів ферми   Позначення Зусилля , кН Напруження sТ, кН/см2
1.   3 – 4    
2. Верхній пояс 4 – 5    
3.   5 – 6    
4. Нижній пояс 1 – 14    
5.   14 - 13    
6.   1 – 3    
7.   3 – 14    
8. Розкоси і стійки 4 – 14    
9.   5 – 14    
10.   5 – 13    
11.   6 – 13    

 

Найбільш напружений елемент ферми _________________________________ зусилля в елементі _________ = ___________ кН;

напруження в елементі _________ sТ = __________ кН/см2;

матеріал ферми _____________________________________________________

межа текучості sy = _______________ кН/см2;

максимально можливе теоретичне навантаження на ферму із умови міцності:

 

Fmax=K. = = --------------------- = ____________кН.

 

Розрахунок ферми за жорсткістю

 

Максимальний прогин ферми в точці _________ від одиничного навантаження _________ см.

Граничний прогин для ферми покриття без підвісного обладнання

Максимальний теоретичний прогин ферми

 

_____________________ = __________ см.

 

Максимально допустиме навантаження на ферму із умови жорсткості

---------------- = _____________ кН.

 

 

Висновки :

1. Визначаючим виявляється розрахунок за _____________________________

2. Максимальне навантаження Fmax = ______________ кН.

3. Приймаємо наступні ступені завантаження ферми:

F1 = _________ кН, F2 = _____________ кН, F3 = ______________ кН.

 

3. Експериментальна частина

 

Проводимо випробування ферми згідно з методичними вказівками до проведення роботи. Результати заносимо до таблиць 3.3, 3.4, 3.5

 

 

4. Обробка результатів експерименту

Ескіз перерізу з прив’язкою тензорезисторів

№ точки X, см Y, см
     
     
     
     
     
     

 

Геометричні характеристики перерізу

А = __________________ см2 ;

Jx = __________________ см4;

Jy = __________________ см4 .


 

Таблиця 2.3

Лабораторна робота № 3

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Полтавський національний технічний університет

Імені Юрія КондратюкаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.015 с.)