За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

екологічного податку 1

 

порядковий № 2   копія 3  

 

  звітна   звітна нова   уточнююча

 

1

податковий період:

  1.1

звітний:

    квартал     2 0     року
  1.2

що уточнюється 4:

    квартал     2 0     року

 

2

платник:_________________________________________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)

   

платника податків згідно з реєстраційними документами)

   

податковий номер платника податків 5 або

 

серія та номер паспорта 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код виду економічної діяльності (КВЕД) 7

 

 

.

 

 
 

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податкова адреса

     

поштовий індекс

 

 

 

 

 
     

міжміський код

 

 

 

 

 
     

тел./факс

 

 

 

 

 

 

 
    електронна адреса 9

 

                                                       

 

3 найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація:

 

 
 

 

№ з/п показник величина 10
1 2 3
4 податкове зобов’язання з екологічного податку за: ×
4.1 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  
  (сума рядків 4 додатків 1)  
4.1.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 д одатків 1)  
4.1.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 1)  
4.1.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 1)  
4.2 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти  
  (сума рядків 4 додатків 2)  
4.2.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 д одатків 2)  
4.2.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 2)  
4.2.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 2)  
4.3 розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах  
  (сума рядків 4 додатків 3)  
4.3.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3)  
4.3.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 3)  
4.3.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 3)  
4.4 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк  
  (сума рядків 4 додатків 4, 5, 6)  
4.4.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 д одатків 4, 5, 6)  
4.4.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 4, 5, 6)  
4.4.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 4, 5, 6)  

 

5

кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі 11:

 

 

  Додаток 1     Додаток 2     Додаток 3  
 

 

  Додаток 4     Додаток 5     Додаток 6  

 

 

6 доповнення до Податкової декларації за довільною формою  
 

відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо:

№ з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

 

 

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

 

Дата заповнення (дд.мм.рррр)     .     .        

 

Керівник (уповноважена особа)/

     

фізична особа (представник)

(підпис)   (ініціали та прізвище)
                         

(реєстраційний номер облікової

     

картки платника податків або

     

серія та номер паспорта) 6

     
                         

М.П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер

     

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)   (ініціали та прізвище)
                         

(реєстраційний номер облікової

     

картки платника податків або

     

серія та номер паспорта) 6

     
                         

Ця частина Декларації заповнюється посадовими особами

контролюючого органу

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної

 

бази податкової звітності

" " 20   року
 
 

(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))

 

За результатами камеральної перевірки Декларації
(потрібне позначити)

 

порушень (помилок) не виявлено.

 

 

 

Складено акт від

"   " 20  

року

 
 

 

  "   "  

20

року
 

 

(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))
                                                 

___________________

 

1 Невід’ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші. За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається. Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIIІ Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.
2 У графі "порядковий №" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.
3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIIІ Податкового кодексу України поряд з полем "копія" проставляється позначка.
4 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов’язання у зв’язку із самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.
5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.
6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
7 Зазначається основний вид економічної діяльності платника.
8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.
9 Заповнюється за бажанням платника податків.
10 Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.
11 Зазначається кількість відповідних типів додатків, що додаються до Податкової декларації.

 

   

 


Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) Додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку

 

  порядковий № Податкової декларації 1  

 

 

Розрахунок 2 №  

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

екологічного податку 1

 

порядковий № 2   копія 3  

 

  звітна   звітна нова   уточнююча

 

1

податковий період:

  1.1

звітний:

    квартал     2 0     року
  1.2

що уточнюється 4:

    квартал     2 0     року

 

2

платник:_________________________________________________________

 

(повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові)

   

платника податків згідно з реєстраційними документами)

   

податковий номер платника податків 5 або

 

серія та номер паспорта 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код виду економічної діяльності (КВЕД) 7

 

 

.

 

 
 

код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податкова адреса

     

поштовий індекс

 

 

 

 

 
     

міжміський код

 

 

 

 

 
     

тел./факс

 

 

 

 

 

 

 
    електронна адреса 9

 

                                                       

 

3 найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація:

 

 
 

 

№ з/п показник величина 10
1 2 3
4 податкове зобов’язання з екологічного податку за: ×
4.1 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  
  (сума рядків 4 додатків 1)  
4.1.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 д одатків 1)  
4.1.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 1)  
4.1.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 1)  
4.2 скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти  
  (сума рядків 4 додатків 2)  
4.2.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 д одатків 2)  
4.2.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 2)  
4.2.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 2)  
4.3 розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах  
  (сума рядків 4 додатків 3)  
4.3.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 додатків 3)  
4.3.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 3)  
4.3.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 3)  
4.4 утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензій строк  
  (сума рядків 4 додатків 4, 5, 6)  
4.4.1 різниця  
  (сума різниці між рядками 5.1 та 5.2 д одатків 4, 5, 6)  
4.4.2 штраф  
  (сума рядків 7 додатків 4, 5, 6)  
4.4.3 пеня  
  (сума рядків 8 додатків 4, 5, 6)  

 

5

кількість типів додатків (розрахунків), що подаються з Податковою декларацією екологічного податку, у тому числі 11:

 

 

  Додаток 1     Додаток 2     Додаток 3  
 

 

  Додаток 4     Додаток 5     Додаток 6  

 

 

6 доповнення до Податкової декларації за довільною формою  
 

відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України повідомляємо:

№ з/п

Зміст доповнення

 

 

 

 

 

 

Інформація, наведена у Податковій декларації, розрахунках та доповненнях, є достовірною.

 

Дата заповнення (дд.мм.рррр)     .     .        

 

Керівник (уповноважена особа)/

     

фізична особа (представник)

(підпис)   (ініціали та прізвище)
                         

(реєстраційний номер облікової

     

картки платника податків або

     

серія та номер паспорта) 6

     
                         

М.П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер

     

(особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

(підпис)   (ініціали та прізвище)
                         

(реєстраційний номер облікової

     

картки платника податків або

     

серія та номер паспорта) 6

     
                         

Ця частина Декларації заповнюється посадовими особами

контролюючого органу

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної

 

бази податкової звітності

" " 20   року
 
 

(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))

 

За результатами камеральної перевірки Декларації
(потрібне позначити)

 

порушень (помилок) не виявлено.

 

 

 

Складено акт від

"   " 20  

року

 
 

 

  "   "  

20

року
 

 

(посадова особа контролюючого органу
(підпис, прізвище, ініціали))
                                                 

___________________

 

1 Невід’ємною частиною Податкової декларації є 6 (шість) типів додатків: додатки 1 – 6. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування – викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші. За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається. Згідно з пунктом 250.7 статті 250 розділу VIIІ Податкового кодексу України Податкова декларація, що містить додатки 4, 5 або 6, подається з копією звітності про фактичні обсяги радіоактивних відходів.
2 У графі "порядковий №" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці) послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій.
3 У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 250.8 статті 250 розділу VIIІ Податкового кодексу України поряд з полем "копія" проставляється позначка.
4 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України, самостійно узгоджує суму податкового зобов’язання у зв’язку із самостійним виправленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку, що уточнюється.
5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.
6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.
7 Зазначається основний вид економічної діяльності платника.
8 Зазначається код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ за місцезнаходженням контролюючого органу, у якому платник перебуває на обліку як платник екологічного податку.
9 Заповнюється за бажанням платника податків.
10 Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками.
11 Зазначається кількість відповідних типів додатків, що додаються до Податкової декларації.

 

   

 


Відмітка про одержання (штамп контролюючого органу) Додаток 1 до Податкової декларації екологічного податку

 

  порядковий № Податкової декларації 1  

 

 

Розрахунок 2 №  

за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.103 с.)