Еколого-біологічна характеристика досліджуваної флори 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Еколого-біологічна характеристика досліджуваної флориПротягом вегетаційних періодів 2007 р. на заплавних луках р. Сіверський Донець околиць с. Гайдари Зміївського району Харківської області нами було досліджено 58 видів водних та прибережно-водних рослин, які належать до 52 родів, 31 родини, 3‑х класів та 1-го відділу – Magnoliophyta (Покритонасінні). Для кожного виду було проаналізовано таксономічну приналежність, життєву форму за К. Раункієром, визначена екологічна група за відношенням до світла і вологи та місце зростання. Узагальнені дані наведені в Таблиці 1.

З наведених даних видно, що тільки 2% виявлених видів є еврибіонти, тобто зустрічаються в усіх досліджених фітоценозах, а 2% не притаманні даному фітоценозу, отже 96% видів можна використовувати для характеристики певного фітоценозу. Найбільше видове різноманіття виявилось у повільно текучих водоймах (тобто р. Сіверський Донець). Це 43% виявлених видів. Умови існування в цьому ценозі найбільш сприятливі – велика кількість кисню, проточність, – сприяють швидкому очищенню води в разі забруднення. Саме тут зустрічаються види, чутливі до негативних чинників. Здатність до акумуляції важких металів серед водної рослинності проявляє Сальвінія плаваюча, Рдесник пронизанолистий, Рдесник блискучий, Рдесник вузлуватий, Багатокорінник звичайний та ін. Водні рослини також є індикаторами органічного забруднення та евтрофікації водних об’єктів.

На підвищення рівня концентрації Cu та Ni, солей важких металів та інших негативних чинників швидко реагують такі рослини як Елодея канадська, Валіснерія спіральна та Різуха гваделупська, у яких погано розвинені покривні тканини і вони є найбільш вразливими при потраплянні негативних речовин. Виходячи з цього можна зробити висновок – якщо дані рослини зустрічаються на території дослідження, то стан води р. Сіверський Донець цілком задовільний. Якби наведені вище рослини були відсутні, то можна було б стверджувати зворотне і непокоїтися про стан природи вцілому.

 

Таблиця 1. Еколого-біологічна характеристика вищих водних та прибережно-водних рослин басейну Сіверський Донець околиць села Гайдари

п/п

Видова назва

Родина

Життєва форма за Раункієром

Екологічна група за відношенням до

Фітоценоз

 

світла

вологи

 

1

2 3 4

5

6

7  

1.

Хвощ річковий Equisetum fluviatile L. Хвощові Equisetaceae Криптофіт

Тіньовитривалий

Гігрофіт

Болота, озера, береги річок, ставки.  

2.

Сальвінія плаваюча Salvinia natans L. Сальвінієві Salviniaceae Терофіт

Геліофіт

Гідрофіт

В повільно текучих або стоячих водах та озерах.  

3.

Латаття біле Nimphaea alba L. Лататтєві Nimphaceae Криптофіт

Геліофіт

Гідрофіт

У стоячих та повільно текучих водах.  

4.

Глечики жовті Nuphar lutea (L.) Smith Лататтєві Nimphaceae Криптофіт

Геліофіт

Гідрофіт

Прісноводні, замкнуті та малопроточні водойми, на глибині 50–200 см, при пересиханні – утворює наземну флору.  

5.

Кушир занурений Ceratophyllum demersum L. Куширові Ceratophyllaceae Криптофіт

Тіньовитривалий

Гідатофіт

Прісноводні замкнуті малопроточні та проточні водойми, на глибині 50–100 см  

6.

Жовтець отруйний Ranunculus sceleratus L. Жовтeцеві Ranunculaceae Хамефіт

Тіньовитривалий

Гігрофіт

Заплавні луки, болота, береги водойм.  

7.

Зірочник болотний Stellaria palustris Retz. Гвоздичні Caryophyllaceae Криптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Болота, мокрі та заболочені луки, торф’яники.  

8.

Переступень білий Bryonia alba L. Гарбузові Cucurbitaceae Гемікриптофіт

Тіньовитривалий

Гігрофіт

Серед чагарників, в лісах.  

9.

Жеруха лучна Cardamine pratensis L. Хрестоцвіті Brassicaceae Криптофіт

Тіньовитривалий

Гігрофіт

Береги річок, озер і стариць, заплавні луки, болота.  

10.

Гадючник оголений Filipendula denudata Fritsch. Розові Rosaceae Гемікриптофіт

Тіньовитривалий

Гігрофіт

Заплавні луки, чагарники, галявини, коло водойм.  

11.

Водопериця колосиста Myriophyllum Spicatum L. Столисникові Haloragaceae Криптофіт

Тіньовитривалий

Гідатофіт

В стоячих та повільно текучих водах  

12.

Вех широколистий Sium latifolium L. Зонтичні Apiaceae Криптофіт

Тіньовитривалий

Гідрофіт

Береги та мілководдя прісноводних, замкнутих і малопроточних водойм.  

13.

Дудник лісовий Angelica Silvestris L. Зонтичні Apiaceae Гемікриптофіт

Тіньовитривалий

Гігрофіт

Долини річок, вологі ліси, заплавні луки.  

14.

Смовдь болотна Peucedanum palustre L. Зонтичні Apiaceae Криптофіт

Геліофіт

Гідрофіт

Болотисті луки, чагарники.  

15.

Підмаренник прибережний Gallium rivale Gris. Маренові Rubiaceae Криптофіт

Геліофіт

Гігрофіт

Береги річок, струмки, чагарники.  
16.

Підмаренник

болотний

Galium

palustre L.

Маренові Rubiaceae Гемікриптофіт Тіньовитривалий

Гігрофіт

Вологі луки та болота.

17.

Живокіст лікарський

Symphitum officinale L.

Шорстколисті Boraginaceae Криптофіт Тіньовитривалий

Гігрофіт

Вологі луки, береги річок.

18.

Незабудка болотна Miosotis palustris L.

Шорстколисті Boraginaceae Гемікриптофіт Геліофіт

Гігрофіт

Болота, вологі луки, береги водойм.

19.

Паслін

солодко-гіркий

Solanum dulcamara L.

Пасльонові Solanaceae Хамефіт Тіньовитривалий

Гігрофіт

Береги річок, озер, чагарників, вологих місць.

20.

Вероніка джерельна

Veronica anagallis-aquatica L.

Ранникові Scrophulariaceae Гемікриптофіт Геліофіт

Гігрофіт

Коло води, канав та ін.

21.

Пухирник звичайний

Urticularia vulgaris L.

Пухирникові Lentibulariaceae Криптофіт Тіньовитривалий

Гідрофіт

Замкнуті та малопроточні, пріноводні водойми, на глибині (25) 50–100 см.

22.

Шоломниця

списолиста

Scutellaria hastifolia L.

Губоцвіті Lamiaceae Гемікриптофіт Тіньовитривалий

Гігрофіт

Заплавні луки, вологі чагарники.

23.

Чистець болотний

Stachis palustris L.

Губоцвіті Lamiaceae   Гемікриптофіт Геліофіт

Гігрофіт

Луки, береги водойм, боліт.

24.

Вовконіг європейський

Lycopus

europaeus L.

Губоцвіті Lamiaceae   Гемікриптофіт Тіньовитривалий

Гігрофіт

Заплавні луки, береги річок, в чагарниках.

25.

М’ята

водяна

Mentha aquatica L.

Губоцвіті Lamiaceae   Криптофіт Геліофіт

Гігрофіт

Береги водойм та в воді на ілуватих грунтах.

26.

Сідач коноплевий

Eupatorium cannabinum L.

Айстрові Asteraceae Гемікриптофіт Тіньовитривалий

Гігрофіт

Береги водойм, заплави, вільшняки.

                       

 


27.  

Нетреба звичайна Xanthium strumarium L.

Айстрові

Asteraceae

Терофіт Геліофіт Гігрофіт Вздовж доріг, каналів, береги водойм, городах, садках.  

28.

Череда трироздільна Bidens tripartita L.

Айстрові

Asteraceae

Терофіт Тіньовитривалий Гігрофіт Береги, озер, краям боліт, заплавні луки.  

29.

Чихавка хрящувата Ptarmica cartilaginea Ledeb.

Айстрові

Asteraceae

Гемікриптофіт Геліофіт Гігрофіт Заплавні луки, береги річок, чагарники.  

30.

Жовтий осот болотний Sonchus palustris L.

Айстрові

Asteraceae

Криптофіт Тіньовитривалий Гідрофіт Високотравні, осоково-гіпнові болота, береги водойм.  

31.

Сусак зонтичний Butomus umbellatus L.

Сусакові

Butomaceae

Криптофіт Геліофіт Гігрофіт Береги та мілководдя водойм, на глибині 20–50 см  

32.

Частуха подорожникова Alisma plantago-aquatica L.

Частухові

Alismataceae

Гемікриптофіт Геліофіт Гігрофіт Береги, озер, краям боліт, заплавні луки.  

33.

Стрілолист стрілолистий Sagittaria sagittifolia L.

Частухові

Alismataceae

Криптофіт

Тіньовитривалий Гідрофіт

Водойми з повільною течією та стоячою водою по берегам.

34.

Тілоріз алоєвидний Stratiotes aloides L.

Жабурникові

Hidrocharitaceae

Гемікриптофіт

Геліофіт Гідрофіт

Озера, заводі, ставки.

35.

Елодея канадська Elodea canadensis Michx.

Жабурникові

Hidrocharitaceae

Гемікриптофіт

Тіньовитривалий Гідатофіт

Повільно стікаючі та стоячі води.

36.

Жабурник звичайний Hydrocharis morsus-ranae L.

Жабурникові

Hydrocharitaceae

Терофіт

Тіньовитривалий Гідрофіт

Прісноводні, замкнуті або малопроточні водойми, на глибині 50–150 см.

37.

Рдесник вузлуватий Potamogeton nodosus Poir.

Рдесникові

Potamogetonaceae

Криптофіт

Тіньовитривалий Гідатофіт

Прісноводні або слабкомінералізовані, проточні або малопроточні води.

38.

Рдесник гребінчастий Potamogeton pectinatus L.

Рдесникові

Potamogetonaceae

Гемікриптофіт

Тіньовитривалий Гідатофіт

Повільно стікаючі та стоячі води.

39.

Рдесник курчавий Potamogeton crispus L.

Рдесникові

Potamogetonaceae

Гемікриптофіт

Тіньовитривалий Гідатофіт

Прісноводні та слабкомінералізовані, замкнуті та малопроточні, евтрофні водойми, на глибині 25–150 см.

40.

Рдесник пронизанолистий Potamogeton perfoliatus L.

Рдесникові

Potamogetonaceae

Гемікриптофіт

Тіньовитривалий Гідатофіт

Прісноводні, рідше слабкомінералізовані, проточні чи замкнуті водойми, на глибині 50–200 см.

41.

Різуха морська Najas marina L.

Різухові

Najadaceae

Терофіт

Тіньовитривалий Гідрофіт

Мілководдя прісноводних та мінералізованих водойм, на глибині 20–50 см.

42.

Куга озерна Scirpus lacustris L.

Осокові

Cyperaceae

Криптофіт

Геліофіт Гігрофіт

Мілководдя прісних та слабкомінералізованих, малопроточних водойм, на глибині 20–100 см.

43.

Ситняг болотний

Eleocharis palustris (L.) Roem. Et Schult

Осокові Cyperaceae

Криптофіт

Тіньовитривалий Гігрофіт

Прибережні мілководдя прісноводних і слабкомінералізованих водойм, заплавні луки.

44.

Осока гостра

Carex acuta L.

Осокові Cyperaceae

Криптофіт

Тіньовитривалий Гігрофіт

Береги та мілководдя водойм, на глибині 20–40 см, болотисті луки, низинні осоково-трав’яні болота.

45.

Очерет звичайний

Phragmites austraiis (Cav.) Trin. Ex Steud.

Осокові Cyperaceae

Криптофіт

Тіньовитривалий Гідрофіт

Мілководдя прісноводних та слабкомінералізованих, замкнутих і проточних водойм на глибині 20–100 см, береги річок, озер, ставків, болота, торф'яники, вільшняки.

46.

Мітлиця собача

Agrostis canina L.

Злакові Poaceae

Гемікриптофіт

Тіньовитривалий Гігрофіт

Заплави річок, заболочені луки, осоково-гімнові та осоково-сфагнові болота.

47.

Катаброза водяна

Catabrosa aquatica L.

Злакові

Poaceae

Гемікриптофіт

Геліофіт Гігрофіт Заплавні луки, болота, вологі місця.  
48.

Лепешняк великий

Glyceria maxima L.

Злакові

Poaceae

Криптофіт

Геліофіт Гігрофіт Болотяні луки, береги водойм.  
49.

Очеретянка звичайна

Phalaroides arundinacea (L) Rausch.

Злакові

Poaceae

Криптофіт

Геліофіт Гігрофіт Мілководдя та береги прісноводних, проточних, замкнутих водойм на глибині 10–50 см заболочені луки, болота, вільшняки.  
50.

Лепешняк плаваючий

Glyceria fluitans L.

 

Злакові

Poaceae

 

Криптофіт

  Геліофіт   Гігрофіт Болотисті луки та болота, затопленнях.  

51.

Лепеха звичайна

Arocus calamus L.

Ароїдні

Araceae

Криптофіт

Геліофіт Гігрофіт Заболочені луки, болота.  

52.

Вольфія безкоренева

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer

Ряскові

Lemnaceae

 

Криптофіт

Тіньовитривалий Гідрофіт Мілководдя прісноводних, замкнутих або мало проточних водойм, які добре прогріваються влітку  
                         

 

Таблиця 2. Систематичний склад досліджуваної флори

з/п

Родина

Кількість видів

Абсолютна, шт. Відносна, %
1. Айстрові 5 8
2. Злакові 5 8
3. Ряскові 5 8
4. Губоцвіті 4 7
5. Осокові 4 7
6. Рдесникові 4 7
7. Зонтичні 3 6
8. Жабурникові 3 6
9. Маренові 2 3
10. Шорстколисті 2 3
11. Рогозові 2 3
12. Частухові 2 3
13. Лататтєві 2 3
14. Ранникові 1 2
15. Різухові 1 2
16. Розові 1 2
17. Хвощові 1 2
18. Сальвінієві 1 2
19. Куширові 1 2
20. Жовтцеві 1 2
21. Гвоздичні 1 2
22. Гарбузові 1 2
23. Хрестоцвіті 1 2
24. Столисникові 1 2
25. Пасльонові 1 2
26. Пухирникові 1 2
27. Сусакові 1 2
28. Ароїдні 1 2
29. Їжачоголівкові 1 2
  Разом: 59 100

 

Проаналізувавши дані Таблиці 2, ми бачимо 3 домінантні родини – це родини Айстрові, Злакові та Ряскові, які складають відповідно по 8% від загальної кількості родин досліджених нами водних та прибережно-водних рослин, на другому місці стоять 3 родини Губоцвіті, Осокові та Рдесникові, що складають відповідно по 7%.

 

Таблиця 3. Розподіл досліджуваної флори за життєвими формами за класифікацією К. Раункієра

з/п

Життєва форма

Кількість видів

Абсолютна, шт. Відносна, %
1. Криптофіти 33 56
2. Гемікриптофіти 19 33
3. Терофіти 5 8
4. Хамефіти 2 3
  Разом: 59 100

 

З таблиці 3 ми бачимо, що провідною життєвою формою є криптофіт, що становить 56% від загальної кількості рослин досліджуваної флори, найменш провідною життєвою формою є хамефіт, яка складає всього 3%.

Кількісний розподіл досліджуваних видів за екологічними групами за відношенням до вологи можна спостерігати на рис. 4.1.

 


 

Рисунок 4.1. Розподіл досліджуваних видів рослин за відношенням до вологи

 

Розподіл досліджуваних видів за екологічними групами за відношенням до світла наведені на рис. 4.2.

 

Рисунок 4.2. Розподіл досліджуваних видів рослин за відношенням до світла

 

Досліджені рослини, які є біоіндикаторами екологічного стану р. Сіверський Дінець.

Серед досліджуваних нами видів були виявлені такі, що є основними біоіндикаторами стану навколишнього середовища. Це такі, як Ряска мала (Lemna minor L.), Вольфія безкоренева (Wolffia arrhiza(L.) Horkel ex Wimmer ), Рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus L.), Різуха морська (Najas marinaL.), Елодея канадська (Elodea canadensisMichx.), Сальвінія плаваюча (Salvinia natansL.), у яких погано розвинені покривні тканини.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.113 с.)