Порівняльний аналіз підприємств 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівняльний аналіз підприємствФактори впливу Максимальна кількість балів ПП "Мрія" "Лукас" "Колобок" Roshen
1 2 3 4 5 6
Продукція (особливі риси) 10 8 7 8 8
Ціна 10 7 8 6 8
Якість 10 10 7 10 9
Імідж 10 7 6 8 10
Популярність підприємства 10 5 8 6 8
Зв’язки зі споживачами 10 7 8 7 8
Місце розташування 10 10 9 10 8
Час доставки 10 9 7 9 7
Додаткові послуги 10 8 7 9 7
Торгова мережа 10 8 8 8 9
Зовнішній вигляд продукції 10 10 8 10 9
Загальна кількість балів 110 89 83 91 91

Таким чином, доклавши певних зусиль до створення позитивного іміджу та популяризації торговельної марки "Мрія" підприємство зможе досягти досить високих конкурентних позицій на ринку, адже за багатьма позиціями його продукція отримала досить високі бали та має потенціал до розвитку.

Стратегія маркетингу

 

Маркетингова стратегія, що використовуватиметься ПП "Мрія", буде спрямована, перш за все, на розширення ринків збуту, забезпечення збільшення обсягів виробництва, популяризацію торговельної марки та здобуття позитивного іміджу серед споживачів.

Ми сподіваємося, що об’єм роздрібної торгівлі в майбутньому буде зростати. Але більша перевага віддаватиметься оптовим продажам. На даний час ми досліджуємо ринок конкуренції.

Продаж кондитерських виробів ПП "Мрія" відбуватиметься відповідно наступної схеми:

 

Рис.5.1 Схема збуту продукції ПП "Мрія"

 

Сила позиції ПП " Мрія " в конкурентній боротьбі полягає в наступному:

1) рівень ціни, що пропонується нами (близько 28-32 грн. за 1 кг печива), робить наш продукт доступним для споживача із середніми доходами. Такий рівень цін досягається, головним чином, за рахунок вузькоспеціалізованого виробництва, що визначає менші, ніж у конкурентів, виробничі витрати, а відповідно і нижчу собівартість продукції;

2) висока якість, збалансованість складу та екологічна чистота продукту, що досягається за рахунок використання новітнього обладнання для виробництва печива;

3) диверсифікація рецептурних особливостей печива, що дозволяє враховувати різноманітність смаків споживачів (12 видів печива);

4) зручність, яскравість та інформативність упаковки;

5) систематичне поліпшення якості печива на основі удосконалення рецептури приготування та технології виробництва;

6) гнучкість технологічного процесу, що дозволяє миттєво реагувати на запити споживачів, які постійно змінюються;

7) високий рівень обслуговування, ввічливе та поважне ставлення до клієнтів;

8) планується нейтралізувати негативні наслідки конкурентної боротьби для діяльності ПП " Мрія " шляхом залучення на взаємовигідній основі оптових покупців.

При відкритті підприємства протягом одного тижня, щоб зацікавити споживачів, ми будемо використовувати акції стимулювання споживачів та дегустацію товарів.

Використовуючи досвід великих торгових компаній, вдаючись до акцій можна підвищити рівень обізнаності та зацікавленості цільової аудиторії, змінити поведінку покупців, тобто послабити інтерес до торгової марки конкурента і привернути увагу до своєї. Кінцева мета - збільшення обсягу продажу. Також інформаційний супровід забезпечить розміщення реклами ПП "Мрія" в газетах "Телеграф", "АVтограф" та "Програма плюс".

Організаційний план

 

ПП "Мрія" є юридичною особою і діє на основі Статуту підприємства, має власне майно, самостійний баланс та розрахунковий рахунок. Продукція, що виробляється, відповідає ДСТУ, має сертифікат відповідності.

Для успішного ведення виробництва надзвичайно важлива наявність досвідчених фахівців по приготуванню печива. Знання рецептури, технології приготування відіграє вирішальну роль у процесі формування високоякісної продукції. Так, фахівці з досвідом роботи беруть участь в організації спільного бізнесу.

Характеристика працівників підприємства:

Директор - досвідчений фахівець у сфері торгівлі. Добре знає справу постачання і збуту. Широко обізнаний у сфері виробництва, добре знає місцеву промисловість. За сумісництвом директор буде виконувати обов’язки бухгалтера, тобто вести усю фінансову діяльність підприємства: розрахунок доходів, нарахування і сплата податків, розподіл прибутку, нарахування амортизації, розрахунок і видачу заробітної плати.

Усі інші працівники найматимуться на роботу відповідно до обов’язків, які вони виконуватимуть. Всі працівники знаходитимуться під безпосереднім керівництвом директора.

Розрахуємо потребу в основному персоналі. Вони працюватимуть як погодинники із ставкою:

Ч = ti *ni / Тр * Квн, де (6.1), ti - трудомісткість одиниці і-го виду; ni - кількість одиниць і-го виду виробу; Тр - розрахунковий ефективний фонд робочого часу; Квн - коефіцієнт виконання норм.

У нашому випадку згідно з дослідженнями трудомісткість 1 кг печива становить 0,5 години. Кількість печива одного виду 8 кг у день. Розрахунковий ефективний фонд робочого часу - 7 годин. На підприємстві для основних робітників існує 8-годинний робочий день, перерви за необхідність складають 1 годину. Чисельність кондитерів:

 

Ч = (0,5*8) *12/7*1,12 = 7,7

 

Тобто для виробництва необхідної кількості продукції необхідно 8 кондитерів.

Їх заробітну плату розрахуємо за формулою:

 

З/п = тривалість зміни * часову ставку (6.2)

 

Усі кондитери отримуватимуть за годину роботи 6,80 грн.

 

З = 7 * 6,80 = 47,60 грн.

 

За місяць кондитер отримуватиме:

 

Зм = 47,6 * 26 = 1237,60 грн.

 

Для нормального функціонування обладнання та устаткування необхідний постійний догляд за ним. Для цього розрахуємо кількість обслуговуючих робітників, що ремонтуватимуть, змащуватимуть та налагоджуватимуть обладнання:

 

Чор = Мо * Мем * Кяо / Ноб, де (6.3)

 

Мо - кількість об’єктів обслуговування;

Мем - кількість робочих змін;

Кяо - коефіцієнт переводу явочної чисельності в списочну;

Ноб - норма обслуговування.

 

Кяо = 100/100-f, де (6.4)

 

f - плановий відсоток невиходів робітників.

Розрахуємо його так:

Робочі дні у році - 312 днів;

Відпустка - 24 дні;

Лікарняні - 14 днів.

 

f = 38/312 * 100% = 12,2 %

Кяо = 100/100-12,2 = 1,14

Чор = 8 * 1 * 1,14/4 = 2,28

 

Тобто потрібні 2 обслуговуючі робітники.

Вони працюватимуть за контрактом по сумісництву. Контрактом передбачено огляд та змащування устаткування 3 рази на місяць. У разі непередбачених обставин вони приходитиме за викликом. На підприємстві також працюватимуть водій та прибиральник.

Всі зобов’язання щодо організації та підписання договорів та пошуку покупців покладаються на менеджера та директора підприємства.

 

Таблиця 6.1

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-25; просмотров: 47; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.006 с.)