Розрахунково-графічна робота № 2 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунково-графічна робота № 2Розрахунково-графічна робота № 2

із дисципліни „Інформатика”

на тему: “ Робота з таблицями баз даних в MS Excel ”

 

 

Індивідуальний план №09256

Виконала студентка групи 111-Б Веклич М.Ю.

Керівник: Мартьянов В.В.

 

Полтава 2010

 


Зміст

 

Вступ

1 Розрахункова частина роботи

1.1 Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel

1.1.1 Довідники

1.1.2 Облік робітників

1.1.3 Розподіл відрядного заробітку

1.2 Аналіз таблиць баз даних

1.2.1 Сортування за кількістю відпрацьованих годин

1.2.2 Вибір жінок, які не є членами профспілки, віком від 25 до 40 років за допомогою автофільтра

1.2.3 Вибір чоловіків старших 40 років, а також робітників 2-го розряду, які сплачують профспілкові внески більше 16 грн. за допомогою розширеного фільтра

1.2.4 Проміжні підсумки за статями

2 Графічна частина роботи

2.1 Побудова кільцевої діаграми прибуткового податку

2.2 Побудова кругової діаграми максимального прибуткового податку за розрядами

Висновок

Список використаних літературних джерел

 


Вступ

 

База даних – це сукупність даних, яка організована у спеціальний спосіб.

Список – це таблиця прямокутної конфігурації, в якій стовбці – поля, рядки – записи.

Існують певні вимоги до списку, які представлені нижче.

1. Максимальні розміри обмежуються 256*65536, де перша цифра відповідає кількості стовбців, які відведені для полів, а друга – кількості рядків для записів.

2. Список має бути відокремлений від інших даних хоча б одними незаповне-ними стовбцем і рядком.

3. Імена стовбців в списку мають розташовуватись у першому рядку таблиці, але можуть бути багаторядковими.

4. Комірки мають містити однорідну інформацію.

Функції списку – це функції, які обробляють дані таблиць. Для роботи з ними достатньо помістити курсор в довільну комірку в середині списку. Маємо зауважити, що функції не застосовують для несуміжних комірок. Також не рекомендується створювати декілька списків на одному робочому аркушеві і розміщувати формули поруч із ними.

Дані впорядковуються за певними критеріями, за ключовими словами. Сортування зазнають записи таблиці за зростанням (спаданням) значень вибраного ревізиту-ключа або кількох ключів одночасно з урахуванням або без урахування регістра літер. Швидке сортування табличних даних забезпечується двома однойменними кнопками-піктограмами. При цьому текстові дані розміщуються за алфавітом або за зворотним йому порядку.

Фільтрація – відбір певних даних, що потрібні користувачеві за певними умовами. Це можливість бачити не всю таблицю, а тільки ту частину, яка нам потрібна. Фільтри бувають двох типів: Автофільтр і Розширений фільтр.

Автофільтр може працювати з простими критеріями (одна умова), складними критеріями (максимум дві умови за одним полем) і складеними критеріями, які можуть містити стільки умов, скільки полів у списку, але при цьому використовують максимум дві умови за одним полем. Критерії заносяться під час роботи Автофільтра, а результати запиту для подальшого збереження користувач може самостійно скопіювати в інше місце поточного робочого аркуша або на новий аркуш.

Розширений фільтр може працювати з усіма перерахованими типами критеріїв, при цьому кількість умов у складних і складених критеріях необмежена, а результати запиту за бажанням користувача можуть бути автоматично скопійовані у вказане місце поточного робочого аркуша.

Автофільтр не взмозі виконати вибірку даних за умовою ИЛИ.

 


Розрахункова частина роботи

Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel

Довідники

Першу сторінку переіменовуємо в Довідники.

Для встановлення зв’язку з даними інших аркушів цієї книги, для наступних діапазонів комірок привласнюємо такі імена:

1) В3-В7 (перший діапазон) – Професія;

2) D3-D8 – Розряд;

3) D3-E8 – Тариф._коеф.

Для привласнення імен виконуємо команду: Меню Вставка – Имя – П рисвоить, попередньо виділивши потрібний діапазон комірок (В3-В7). У вікні, що з’явилося вводимо в графу Имя з клавіатури Професія, у графі Формула перевіряємо правильність діапазону, натискаємо ОK. Наступним двом діапазонам привласнюємо імена аналогічно. Ім’я повинно вводитися одним словом (напр. Тариф._коеф.).

 

Рис. 1.1. Присвоєння імені

 

Складаємо довідники професій і тарифних коефіцієнтів.

Згідно завдання передбачено 5 професій: бетонувальник, муляр, монтажник, тесляр, маляр. Розрядам 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідають тарифні коефіцієнти 1,39; 1,54; 1,70; 1,87; 2,06; 2,26 (Рис. 1.2.).

 

Рис. 1.2. Створення довідників

 

Облік робітників

Наступну сторінку переіменовуємо в Облік робітників.

Створюємо таблицю, яка містить наступні поля: № п.п., прізвище, ім’я, побатькові, стать, дата народження, вік, професія, розряд, членство у профспілці, дата прийому на роботу, стаж роботи (визначається в повних роках, місяцях, днях). Кількість записів в таблиці відповідає чисельності бригади, що складає 21 чол.

З клавіатури вводимо назви таблиці і назви робітників. Заповнюємо записами поля: № п.п., прізвище, ім’я, побатькові, дата народження, дата прийому на роботу. Решту полів оброблюємо за допомогою формул MS Excel.

Щоб розрахувати записи в полі Стать натискаємо ліву клавішу миші у комірці E4. Так як у чоловіків по батькові закінчується на літеру “ч”, формула для автоматичного визначення статі буде виглядати так: =ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(D4,1)="Ч","чол.","жін.").

За допомогою Автозаповнення заповнюємо інші комірки у графі Стать.

У полі Вік застосовуємо функцію =РАЗНДАТ (дата початку;дата кінця;форма представлення). Форма представлення – роки (Y). Так як вік – це різниця між сьогоднішньою датою і датою народження, то його можна визначити через наступну формулу:

=РАЗНДАТ(F4,СЕГОДНЯ(),"Y").

Для розрахунку записів у полях Професія, Розряд, Членство у профспілці виділяємо діапазон комірок (H4:H24). Натискаємо Меню – Данные – Проверка.

Після цього з’являється діалогове вікно (Рис. 1.3). У графі Тип данных обираємо Список, а у графі Источник з клавіатури вводимо =Професія і натискаємо OK. З правого боку з’являється кнопка, що дозволяє відкривати список і вибирати відповідні записи. Натискаючи на кнопку зі стрілкою , бачимо список запропонованих професій (Рис. 1.4). У полі Розряд комірки заповнюємо аналогічно, лише у графі Источник вводимо =Розряд. У полі Членство у профспілці комірки заповнюються також аналогічно, але у графі Источник з клавіатури вводимо так, ні, не ставлячи знака “=”, так як у нас немає відповідного діапазону з присвоєним ім’ям.

 

Рис. 1.3. Створення списку

 


Рис. 1.4. Список професій

 

Для розрахунку записів у полі Стаж роботи ми використали функцію =РАЗНДАТ (дата початку; дата кінця; форма представлення). Форма представлення – в повних роках, місяцях, днях (Y, YM, MD відповідно). Так як стаж роботи – це різниця між сьогоднішньою датою і датою прийому на роботу, то формула для визначення стажу роботи у повних роках буде виглядати так:

=РАЗНДАТ(K4,СЕГОДНЯ(),"Y"),

а для двох сусідніх полів Y змінюється на YM, MD відповідно:

=РАЗНДАТ(K4,СЕГОДНЯ(),"YM"); =РАЗНДАТ(K4,СЕГОДНЯ(),"MD").Аналіз таблиць баз даних

Висновки

 

Під час виконання розрахунково-графічної роботи в табличному процесорові MS Excel ми розробили таблиці баз даних для розподілу відрядного заробітку між робітниками комплексної будівельної бригади та виконали аналіз даних.

 


Розрахунково-графічна робота № 2

із дисципліни „Інформатика”

на тему: “ Робота з таблицями баз даних в MS Excel ”

 

 

Індивідуальний план №09256

Виконала студентка групи 111-Б Веклич М.Ю.

Керівник: Мартьянов В.В.

 

Полтава 2010

 


Зміст

 

Вступ

1 Розрахункова частина роботи

1.1 Алгоритм створення таблиць бази даних із наведенням відповідних таблиць книги MS Excel

1.1.1 Довідники

1.1.2 Облік робітників

1.1.3 Розподіл відрядного заробітку

1.2 Аналіз таблиць баз даних

1.2.1 Сортування за кількістю відпрацьованих годин

1.2.2 Вибір жінок, які не є членами профспілки, віком від 25 до 40 років за допомогою автофільтра

1.2.3 Вибір чоловіків старших 40 років, а також робітників 2-го розряду, які сплачують профспілкові внески більше 16 грн. за допомогою розширеного фільтра

1.2.4 Проміжні підсумки за статями

2 Графічна частина роботи

2.1 Побудова кільцевої діаграми прибуткового податку

2.2 Побудова кругової діаграми максимального прибуткового податку за розрядами

Висновок

Список використаних літературних джерел

 


Вступ

 

База даних – це сукупність даних, яка організована у спеціальний спосіб.

Список – це таблиця прямокутної конфігурації, в якій стовбці – поля, рядки – записи.

Існують певні вимоги до списку, які представлені нижче.

1. Максимальні розміри обмежуються 256*65536, де перша цифра відповідає кількості стовбців, які відведені для полів, а друга – кількості рядків для записів.

2. Список має бути відокремлений від інших даних хоча б одними незаповне-ними стовбцем і рядком.

3. Імена стовбців в списку мають розташовуватись у першому рядку таблиці, але можуть бути багаторядковими.

4. Комірки мають містити однорідну інформацію.

Функції списку – це функції, які обробляють дані таблиць. Для роботи з ними достатньо помістити курсор в довільну комірку в середині списку. Маємо зауважити, що функції не застосовують для несуміжних комірок. Також не рекомендується створювати декілька списків на одному робочому аркушеві і розміщувати формули поруч із ними.

Дані впорядковуються за певними критеріями, за ключовими словами. Сортування зазнають записи таблиці за зростанням (спаданням) значень вибраного ревізиту-ключа або кількох ключів одночасно з урахуванням або без урахування регістра літер. Швидке сортування табличних даних забезпечується двома однойменними кнопками-піктограмами. При цьому текстові дані розміщуються за алфавітом або за зворотним йому порядку.

Фільтрація – відбір певних даних, що потрібні користувачеві за певними умовами. Це можливість бачити не всю таблицю, а тільки ту частину, яка нам потрібна. Фільтри бувають двох типів: Автофільтр і Розширений фільтр.

Автофільтр може працювати з простими критеріями (одна умова), складними критеріями (максимум дві умови за одним полем) і складеними критеріями, які можуть містити стільки умов, скільки полів у списку, але при цьому використовують максимум дві умови за одним полем. Критерії заносяться під час роботи Автофільтра, а результати запиту для подальшого збереження користувач може самостійно скопіювати в інше місце поточного робочого аркуша або на новий аркуш.

Розширений фільтр може працювати з усіма перерахованими типами критеріїв, при цьому кількість умов у складних і складених критеріях необмежена, а результати запиту за бажанням користувача можуть бути автоматично скопійовані у вказане місце поточного робочого аркуша.

Автофільтр не взмозі виконати вибірку даних за умовою ИЛИ.

 


Розрахункова частина роботи

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-25; просмотров: 47; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.230.9.187 (0.008 с.)