ТОП 10:

V туру « Краєзнавча естафета»УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

V туру « Краєзнавча естафета»

Відкритої Першості юних краєзнавців МОЦТКЕ УМ

 

УМОВИ УЧАСТІ

 

Склад команди: 4-6 учасників (2 групи по 2-3 учасника).

Подання іменних заявок та внесок 25 грн. за участь (для друку спортивних карт, карток для проходження, роздаткового матеріалу тощо) - до 16.00 23 березня 2016 року.

Учасники повинні мати медичний дозвіл.

ЧАС ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

 

Місце проведення: Балабанівський ліс.

Дата проведення: 27 березня 2016 року.

Старт для кожної команди відповідно стартового протоколу. За рішенням головної суддівської колегії (ГСК) може змінюватися стартовий протокол.

Старт двох перших за жеребкуванням команд - о 10.00.

Централізований збір команд на передостанній зупинці маршрутного таксі №91 «Кіоск» (Балабанівка) - о 9.30.

УМОВИ ПРОХОДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЇ

 

Група повинна пройти по пересіченій місцевості та знайти контрольно-залікові станції (КЗС) із використанням різних видів орієнтування на місцевості.

Естафета проводиться за принципом «ралі».

Команди починають роботу на контрольно-залікових станціях згідно з графіком. У разі запізнення команда допускається до виконання завдань, але лише у випадку, якщо запізнення не перевищує часу, відведеного для роботи згідно з графіком руху команди.

У випадку, коли час запізнення перевищує час, визначений для роботи, команда до виконання завдань не допускається, а продовжує рух до наступної станції.

Контрольний час (КЧ) для кожної КЗС визначається ГСК. Для оцінювання виконання завдання на кожній КЗС судді виділяється 3 хв.

Дистанція складаються з двох маршрутів - один етап для кожної групи (додаток 1).

Виконання завдань на КЗС відповідно поданим матеріалам у Пам’ятці команді (додаток 2).

Передача естафети від одної групи до іншої здійснюється передачею залікової картки.

 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

За проходження естафети місця між командами розподіляються за сумою преміальних балів, отриманих в результаті взяття контрольного пункту (КП) ТА виконання всіх завдань на КЗС, які вираховуються як різниця між максимальною оцінкою та сумою штрафних балів, отриманих командою під час подолання дистанції.

Оцінка за взяття кожного КП, де розташована КЗС – 20 балів;

Максимальна оцінка за виконання завдань на КЗС 30 балів.


Додаток 1

 

 

Маршрут для І-ої групи

(історико-культурний)

 

№ п/п Назва пункту Завдання Штрафні бали
Старт (або передача естафети) Початок руху у заданому напрямі -
Історичне краєзнавство Визначити класифікацію пам’яток історії та культури (за типологією музейних експонатів) За кожне неправильне визначення типу пам’ятки – 2 бали
Етнографія Визначити предмети народного вжитку, що використовуються в побуті українського народу За експертною оцінкою старшого судді етапу
Археологія Визначити археологічні об’єкти Миколаївської області за поданою характеристикою та вказати їх місце розташування на карті · За кожне неправильне визначення об’єкту – 3 бали; · За помилку (до 1 см) у визначенні об’єкту – 1 бал
Літературне краєзнавство Відновити (реставрувати) текст за змістом (матеріали подаються за шкільною програмою) · За кожне неправильне відновлення слова – 2 бали; · За кожне відновлення слова з незначною помилкою – 1 бал
Фініш (або передача естафети) Команда у повному складі збирається у визначеному місці  

 

Маршрут для ІІ-ої групи

(природознавчий)

 

№ п/п Назва пункту Завдання Штрафні бали
Старт (або передача естафети) Початок руху у заданому напрямі -
Геологія Визначити корисні копалини (мінералів) та занести дані у картку За кожне неправильне визначення копалини (мінералів) – 2 бали
Географічне краєзнавство Визначити формулу лісу та занести дані у картку · Заступ за периметр досліджуваної ділянки – 1 бал; · За кожне неправильне визначення виду та кількості (одиниці) дерев – 2 бали; · За неправильну структуру обчислювання – 3 бали; · За неправильну побудову формули – 5 балів
Екологічне краєзнавство Визначити природні об’єкти Миколаївської області за поданою характеристикою та вказати їх місце розташування на карті За кожне неправильне визначення об’єкту – 2 бали
Туризм Зв’язати вузли за визначений час: вісімка, булінь, прямий, стремено, подвійний провідник, австрійський · За кожну помилку (відсутність контрольних вузлів, перехліст тощо) – 1бал; · За кожний неправильно зав’язаний вузол – 3 бали
Фініш (або передача естафети) Команда у повному складі збирається у визначеному місці  

Примітка:Порядок розташування КЗС можуть змінюватися.

 


Додаток 2

 

ПАМ’ЯТКА КОМАНДІ

КЗС «Історичне краєзнавство»

Класифікація пам’яток історії та культури

За типологією музейних експонатів


Ø Речові

Ø Пам’ятки мистецтва

Ø Письмові

Ø Кіноматеріали

Ø Фоногрупа

Ø Фотоматеріали


Зразок

Картка виконання практичного завдання

Команда ______________________

Група _________________________

Відмітьте позначкою «+» або іншою міткою

належність пам’ятки історії та культури до певного типу

№ п/п Назва пам’яток історії та культури Речові Пам’ятки мистецтва Письмові Кіноматеріали Фоногрупа Фотоматеріали Відмітка судді
1.                
2.                
               
4.                
5.                
6.                
7.                
8.                
               
10.                
11.                
12.                
13.                
14.                
15.                

Експертна оцінка старшого судді КЗС __________

Підпис старшого судді КЗС ___________________


КЗС «Етнографія»

Зразок

КЗС «Археологія»

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Визначити археологічні об’єкти Миколаївської області за поданою характеристикою та вказати їх місце розташування на карті

Зразок

№ КП Інформація про об’єкт
1. Найважливіша грецька колонія в Нижньому Побужжі, в дельті Гіпаніса (Буга) та Борисфена (Дніпра), заснована вихідцями з Мілету в 647—646 р. до н. е.
2. Поселення Іванівка І: доба бронзи, ранні слов'яни (II тисячоліття до н. е.;VI-VII століття)
3. Гард — заповідне урочище на річці Буг (Південний Буг), колишній центр Бугогардівської паланки Війська Запорізького Низового. Знаходиться за 2 км на південний схід від села Богданівка Доманівського району та за 1 км на південь від міста Южноукраїнськ Миколаївської області. У Ґарді розкопками знайдено найпівденніші поселення неолітичної буго-дністровської культури.


КЗС «Літературне краєзнавство»

КЗС «Геологія»

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Зразок

Дб 3 л 2 кл

 

Зразок

КЗС «Екологія»

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Зв’язати вузли за визначений час:

- вісімка,

- булінь,

- прямий,

- стремено,

- подвійний провідник,

- серединний провідник (австрійський провідник)

Призначення вузла "провідник вісімка" таке саме, як і вузла провідник. Різниця полягає у тому, що він менше затягується і не потребує контрольного вузла на кінцях мотузки. При зав'язуванні вузла "вісімка" треба складену петлю обкрутити навколо обох кінців та, зробивши повний оберт, просмикнути через утворену подвійну петлю. Коли вузол правильно зав'язаний, він своєю формою нагадує цифру "8" (рис. 1).


Рис. 1. Провідник "вісімка"

Назва "король вузлів" недарма присвоєна вузлу "булінь". Відносна простота його в'язання та можливість розв'язання, як би він не був затягнутим, підтверджує таку назву. Крім того, якщо величина петлі, отримана іншими вузлами, не може регулюватися, то при в'язанні буліня ми можемо відрегулювати величину петлі, що дозволяє використовувати цей вузол при створенні грудної обв'язки (за браком альпіністського поясу).


Рис. 2. Вузол "булінь"

При в'язанні буліня необхідно визначити приблизну величину петлі, що нам потрібна. На кінці мотузки, який буде навантажуватися, в'яжеться "обманка" таким чином, щоб цим кінцем вона висмикувалась. В утворену петлю просмикується короткий кінець мотузки настільки, наскільки потрібно залишити величину петлі. Потім навантажується довгий кінець мотузки так, щоб "обманка" вивернулася. Після цього коротким кінцем зав'язуємо контрольний вузол (рис. 2).

Прямий вузол (рис. 3) в'яжеться дуже швидко та не потребує особливих зусиль, але коли мотузки навантажуються, то він сильно затягується і потребує багато часу для розв'язання. Тому для мотузок, які підлягають великому навантаженню його використовувати недоцільно.


Рис. 3. Прямий вузол: а - прямий вузол з контрольними
вузлами, б, в - неправильно зв' язаний вузол

Деякі туристи пропонують всередину вузла встромляти палицю, щоб потім, зламавши її, легше розв'язати вузол, але не завжди цей захід допомагає, крім того, палиця може заважати виконувати певні дії (просмикнути вузол через карабін).

Для зав'язування прямого вузла необхідно два кінці мотузок схрестити (припустимо правий на лівий) і зав'язати; знову схрестити вільні кінці (тепер лівий на правий) і зав'язати. Правильно зав'язаний прямий вузол нагадує дві петлі, що утримують одна одну (рис. 3).

Цей вузол можна в'язати одним кінцем мотузки. Для цього одну мотузку складають петлею, а кінець іншої мотузки всовують у петлю, обкручують навкруг і виймають з неї. При такому в'язані треба бути уважним, щоб ненавантажені кінці мотузки знаходилися з одного боку від вузла. Прямий вузол інколи використовується для виключення зіпсованої, непридатної до навантаження частини мотузки (рис. 3.8 а).


Рис. 3 а

Вузол "стремено" застосовується для в'язання транспортувальних пристроїв, якщо треба підніматися по мотузці, яка вільно звисає. У цьому разі утворюють петлю з вузлом "стремено", яке надягається на ногу, інший край якої закріплюється у пристрої "кулачки", "жумари" тощо.

Місце, де треба зав'язати стремено, беруть обома руками на відстані 30-35 см так, щоб між руками мотузка була горизонтальна, а кінці її вільно звисали донизу. Починаємо повертати мотузку в обох руках в одну сторону (за або проти руху годинникової стрілки). Отримаємо дві петлі, створені горизонтальною частиною мотузки і звисаючими кінцями. Тепер ці петлі треба сполучити (не розвертаючи) таким чином, як показано на рисунку 4. При навантаженні на петлю вона не повинна затягуватися.


Рис. 4. Вузол "стремено"

Для підвищення безпеки та надійності, коли здійснюється підйом або спуск по крутому схилу, при транспортуванні потерпілого, при організації пункту страхування окремих ділянок (підйом + траверс) тощо застосовується вузол "подвійний провідник", або "заячі вушка". Техніка в'язання його полягає у наступному. Мотузка складається петлею та на відстані від краю петлі не менше 20 см починаємо в'язати контрольний вузол, але не просмикуємо саму петлю через вузол (рис. 5 а). Отримуємо вузол "обманка" (якщо потягнути за петлю - він розв'яжеться), яка складається з подвійної петлі з одного боку від вузла та одинарної петлі й двох кінців мотузки з іншого (рис. 5 б). Розправляємо витки мотузки у вузлі і трохи затягуємо його. Одинарну петлю накидаємо на подвійну (рис. 5 в) так, щоб вона опинилася нижче контрольного вузла, і за допомогою подвійної петлі затягуємо вузол. В результаті отримуємо вузол "подвійний провідник" (рис. 5 г).


Рис. 5. Подвійний провідник, а-г - етапи в'язання

Вузол "серединний провідник" (австрійський провідник) застосовується в тому випадку, коли необхідно жорстко приєднати середню частину мотузки, яка навантажується з двох боків. Для зав'язування цього вузла необхідно петлю мотузки двічі обкрутити навколо себе. Розкладаємо на площині мотузку так, щоб отримати рисунок, що нагадує цифру "8" в стороні від кінців мотузки, що навантажуються в різні боки (рис. 3.16. а). Потім кінець петлі обгортаємо навколо дальнього перехрестя і затягуємо вузол (рис. 3.16. б, в).


Рис. 6. Серединний провідник (австрійський провідник)

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

V туру « Краєзнавча естафета»Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.113.29 (0.01 с.)