ТОП 10:

Лінійні однофазні кола з несинусоїдними ЕРС1. Розкласти криву ЕРС на гармоніки, обмежившись чотирма членами розкладу. При використанні графоаналітичного методу розкладу, період розбивати не менше ніж на 18 частин.

2. Визначити струми в гілках (миттєві та дійсні значення).

3. Визначити коефіцієнт потужності кола.

4. Побудувати криву струму в нерозгалуженій частині кола. Показати при цьому усі гармоніки.

Примітка. Координати точок 1, 2, 3, 4, 5 кривої ЕРС задані в таблиці 1, параметри схеми - в таблиці 2.

Таблиця 1

Номер
E w t E w t E w t E w t E w t
Em 30° Em/2 150° 180° -Em/6 195° -2/3Em 320°
Em 45° Em/2 165° 190° -Em/4 200° -Em/4 330°
Em/3 45° Em/3 105° 170° -Em 210° -2/3Em 300°
Em 60° Em 120° 160° -2/3Em 195° -Em/3 330°
Em/3 15° Em 150° 175° -Em/3 195° -Em/9 270°
Em/4 15° Em/3 150° 180° -Em/4 195° -Em 330°
Em 60° Em 160° 190° -Em/6 210° -Em/3 300°
Em/2 90° Em 150° 200° -Em/2 240° -Em/4 280°
Em/4 30° Em/4 150° 180° -Em 195° -Em/2 315°
Em 95° Em 150° 250° -Em/4 300° -Em/4 315°

 

 

Таблиця 2

Номер R1 R2 R3 L1 L2 С1 С2 f Еm
Ом Ом Ом мГн мГн мкФ мкФ Гц В

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завдання №7

Ч.ІІ

 

Аналіз електричного кола

При дії несинусоїдного періодичного сигналу

 

Розрахувати усталений процес в електричному колі (рис. 0.1-30 Ч.1) при дії на нього періодичного негармонічного сигналу ЕРС (рис. 1.1-1.22). Для цього:

1) розкласти криву сигналу ЕРС на гармоніки, обмежившись 5-ма членами ряду Фур’є (для одержання розкладу скористатися [1-8]);

2) побудувати в одній системі координат:

- задану криву сигналу ЕРС;

- криву сигналу ЕРС за рядом Фур’є з урахуванням 3-х гармонік;

- окремі гармоніки сигналу ЕРС;

3) визначити струм в нерозгалуженій частині електричного кола (миттєві та діючі значення) обмежившись 5-ма членами ряду Фур’є;

4) побудувати в одній системі координат:

- криву струму в нерозгалуженій частині кола з урахуванням 3-х гармонік;

- окремі гармоніки струму;

5) розрахувати повну потужність S та активну потужність Р, яку споживає коло при дії на нього періодичного негармонічного сигналу;

6) визначити коефіцієнти, які характеризують форму розрахованої кривої струму:

- коефіцієнт потужності;

- коефіцієнт амплітуди;

- коефіцієнт спотворення;

- коефіцієнт нелінійного спотворення;

7) розрахувати значення передавальної функції за напругою для всіх частот гармонічного складу ряду Фур’є, вважаючи, що вихідна напруга_– це напруга на паралельних вітках схеми. Побудувати дискретні АЧХ та ФЧХ передавальної функції.

 

Примітка. Параметри схеми та коефіцієнт α кривої ЕРС задані в таблиці 1.

 

 

Таблиця 1

Номер R1 R2 R3 L1 L2 С1 С2 f Еm α
Ом Ом Ом мГн мГн мкФ мкФ Гц В -
1/2
1/4
1/6
1/8
1/2
1/3
1/4
1/6
1/3
1/8

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Завдання №8

 

Лінійні трифазні кола з несинусоїдними ЕРС

1. Знайти миттєві значення напруги, що вказані на схемі.

2. Побудувати графіки ЕРС фази А та знайденої напруги як
функції часу.

3. Знайти коефіцієнт потужності трифазного кола.

Примітка. Для всіх варіантів f = 50 Гц.

Таблиця 1

Номер ЕРС еА, В
300 sin w t+ 100 sin w (3w t - 60°) + 60 sin(w t + 120°)
500 sin(w t + 30°) + 200 sin 3w t + 120 sin(5w t - 60°)
220 sin(w t - 120°) + 100 sin(3w t + 60°) + 60 sin 5w t
400 sin(w t + 60°) + 180 sin 3w t + 100 sin(5w t - 120°)
320 sin(w t - 30°) + 150 sin(3w t + 60°) + 80 sin 5w t
280 sin w t + 120 sin(3w t - 120°) + 60 sin(5w t + 30°)
420 sin(w t - 90°) + 200 sin 3w t + 80 sin(5w t + 90°)
380 sin(w t + 240°) + 150 sin(3w t - 150°) + 80 sin 5w t
200 sin w t + 100 sin(3w t + 60°) + 60 sin(5w t - 150°)
250 sin(w t - 120°) + 120 sin 3w t + 50 sin(5w t + 20°)

Таблиця 2

Номер R L C RN LN CN
Ом мГн мкФ Ом мГн мкФ
3,2
 
01 Знайти UAC   02 Знайти UBC
 
03 Знайти UBA   04 Знайти UCB
ми  
05 Знайти UCA   06 Знайти UCA
 
07 Знайти UBC   08 Знайти UBC
 
09 Знайти UAB   10 Знайти UBC
 
11 Знайти UCA   12 Знайти UAC
 
13 Знайти UAC   14 Знайти UAC
 
15 Знайти UAB   16 Знайти UCA
 
17 Знайти UAC   18 Знайти UAC
 
19 Знайти UCA   20 Знайти UAC
 
21 Знайти UBA   22 Знайти UCA
 
23 Знайти UAC   24 Знайти UCB
 
25 Знайти UBC   26 Знайти UBC
 
27 Знайти UAB   28 Знайти UCB
 
29 Знайти UBC   30 Знайти UBC

 


Завдання № 9

 

Перехідні процеси в лінійних електричних колах

Задача №1

Для електричного кола (рисунок 01-30), параметри якого задані в таблицях 1 і 2, розрахувати перехідний процес класичним методом.

На підставі отриманих аналітичних виразів побудувати графіки шуканих величин в функції часу на проміжку часу:

до або ,

де – менший за модулем корінь характеристичного рівняння;

– дійсна частина комплексного кореня.

Задача №2

Цю саму задачу розв’язати операторним методом.

Таблиця 1   Таблиця 2
Номер E R1 R2   Номер L C R3 R4 Необхідно визначити
В Ом Ом   мГн мкФ Ом Ом
  i1; i2
  i2; i3
  i3; i1
  u22; uL
  u22; uC
  i1; uL
  i2; uC
  i3; uL
  i1; uC
  i3; uC

 

   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
   
   
 
   
   
     
   
   

 


Завдання № 10

Перехідні процеси в лінійних електричних колах

З подвійною комутацією

Задача 1

Для електричного кола (рисунок 01-24), параметри якого задані в таблицях 1 і 2, спочатку комутує ключ 1, а через час ( – стала часу першого порядку) комутує ключ 2.

Необхідно розрахувати перехідний процес у колі класичним методом:

1) знайти аналітичні вирази залежності від часу вказаних на рисунках величин;

2) побудувати графіки цих залежностей;

3) визначити практичну тривалість перехідного процесу.

Задача 2

Скориставшись результатами, отриманими при виконанні першої задачі за розрахунками кола першого порядку, знайти операторним методом вказані на рисунку величини для кола другого порядку.

Примітки:

1) в схемах 05, 11, 14 ключ 2 миттєво переключається з точки a в точку b;

2) в схемах 01, 14, 22 ємності до комутації ключа 1 не заряджені;

3) прикладена напруга в усіх схемах постійна;

4) будувати графіки перехідних величин, починаючи з моменту комутації першого ключа до моменту , де – модуль меншого за абсолютною величиною кореня кола другого порядку.

 

Таблиця 1 Таблиця 2

Номер L C R4 U   Номер R1 R2 R3
мГн мкФ Ом В Ом Ом Ом
 
01 Знайти i1 , UC   02 Знайти i4, iL  
03 Знайти i1, iL   04 Знайти i1, i2  
05 Знайти i1, UC 06 Знайти i1, i4
07 Знайти iL, i4 08 Знайти iL, i3
09 Знайти i1, i3 10 Знайти i1, i3
11 Знайти iL, i3 12 Знайти iL, i3
13 Знайти i1, i3 14 Знайти i1, i4
15 Знайти i1, i2 16 Знайти i1, i4
17 Знайти i1, i4 18 Знайти iC, i2
19 Знайти i1, iL 20 Знайти i1, i2
21 Знайти i1, i2 22 Знайти i1, i3
23 Знайти i1, i2 24 Знайти i1, i2

 


Завдання № 11

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.148.211 (0.017 с.)