СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТАРОСТА БЛОКУ, КРИЛА, ПОВЕРХУ ГУРТОЖИТКУ9.1. Голова студентської ради гуртожитку обирається на загальних зборах гуртожитку з числа студентів з відмінною та доброю успішністю, які проживають у відповідному гуртожитку, з наявності не менше двох третин від кількості делегатів, простою більшістю голосів шляхом таємного голосування терміном на один рік.

У разі достроково припинення повноважень голови студентської ради гуртожитку, не пізніше двох тижнів з моменту припинення таких повноважень, проводяться загальні збори з метою обрання нового голови.

9.2. Для гуртожитків ЗНУ щодо направлення делегатів на загальні збори гуртожитку встановлюються такі квоти:

9.2.1. Для гуртожитку № 2 - 10% від кількості студентів поверху, які визначаються старостою поверху;

9.2.2. Для гуртожитку № 3 - по два делегати від блоку, одним з яких є староста блоку, іншим - особа, визначена старостою блоку;

9.2.3. Для гуртожитку № 4 - по 3 делегати від крила, одним з яких є староста крила, а іншими - особи, визначені старостою крила.

9.3. Повноваження голів студентської ради гуртожитку припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;

- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

- усунення з посади, якщо на загальних зборах відповідного гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх делегатів.

- припинення проживання в гуртожитку

- втрати статусу студента ЗНУ

Погіршення успішності не може бути підставою для зняття голови студентської ради гуртожитку з посади.

9.4. Голова студентської ради гуртожитку може бути переобраним в разі систематичного невиконання своїх обов'язків, якщо на загальних зборах гуртожитку за це проголосувало не менше половини присутніх.

9.5. Розпорядження голови студентської ради гуртожитку в межах його повноважень обов'язкові для виконання студентами-мешканцями гуртожитку .

9.6. Голова студентської ради гуртожитку:

- представляє інтереси студентів гуртожитку в Студентській Раді ЗНУ, на засіданнях ректорату університету, співпрацює з ректором та ректоратом;

- організовує виконання студентами гуртожитку покладених на них обов'язків;

- організовує виконання старостами блоків, поверхів (обраних на зборах студентів відповідного блоку) їхніх обов’язків;

- здійснює контроль за дотриманням студентами гуртожитку навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках Державного вищого навчального закладу «ЗНУ» Міністерства освіти і науки України, нормативно-правових документів, що діють в ЗНУ та стосуються студентів;

- здійснює контроль за збереженням матеріально-технічної бази в гуртожитку з повідомленням відповідальних структур;

- бере активну участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи та ін.;

- організовує чергування студентів і сприяє налагодженню пропускного режиму в гуртожитку;

- разом із керівництвом студмістечка, відділом виховної роботи приймає участь у створенні умов для самостійної підготовки (навчання) студентів та їх відпочинку та дозвілля з обов’язковим інформуванням студентської громадськості про анонси подій.

9.7. Відповідно до побудови гуртожитку, на поверхах, крилах та блоках обираються відповідні старости. Процедура виборів передбачає проведення відкритого голосування простою більшістю. Строк повноважень старости поверху, крила, блоку становить один рік.

9.8. Староста поверху, крила, блоку:

9.8.1. Веде журнал чергування;

9.8.2. Проводить генеральне прибирання, слідкує за санітарним станом поверху, крила, блоку, у т. ч. сходових клітин, кухонь, коридорів;

9.8.3. Організує, допомагає в організації та проведенні заходів на базі гуртожитку, мотивує студентів до участі в них.

9.9. До процедури обрання та усунення з посади старости поверху, крила, блоку застосовуються положення розділу 8 цього Положення, якщо це не суперечить особливостям посади старости поверху, крила, блоку.

ВІДНОСИНИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ЗНУ

10.1. Адміністрація ЗНУ та керівники відповідних структурних підрозділів мають право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту ЗНУ та цього Положення;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів, щотижневих нарадах тощо).

10.2. Адміністрація ЗНУ та керівники відповідних структурних підрозділів зобов’язані:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщеннями, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

- інформувати органи студентського самоврядування про рішення, які стосуються життєдіяльності студентів ЗНУ;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки в справах, пов’язаних з життям студентів, та надавати таку підтримку для поліпшення розвитку студентського самоврядування у ЗНУ;

- погоджувати призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- погоджувати відрахування осіб, які навчаються у ЗНУ, та їх поновлення на навчання;

- планувати витрати на діяльність органів студентського самоврядування не менше 0,5% спеціального фонду університету (за винятком капітальних видатків) затверджені Вченою Радою ЗНУ, кошторис на які затверджується ректором; (Тимошик)

- погоджувати питання щодо поселення і виселення осіб з гуртожитку.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ТА ЧЛЕНСТВА В ОРГАНАХ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

11.1. Кандидатом до органів студентського самоврядування може бути лише студент ЗНУ. Кандидат може бути самовисуванцем чи висуватися від групи студентів.

11.2. Виборчий процес здійснюється на засадах:

- законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

- гласності і відкритості виборчого процесу;

- неупередженості до кандидатів з боку адміністрації факультету, громадських організацій та діючих органів студентського самоврядування ЗНУ;

- свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації;

- рівності всіх кандидатів.

11.3. Не може бути обраним до органів студентського самоврядування студент, який має академічну заборгованість на день проведення виборів та середній бал нижче 4.0.

11.4. Процедура виборів повинна бути прозорою для членів академічної громади, керівництва ЗНУ, відповідних структурних підрозділів та громадськості.

11.5. Кандидату в делегати студентської ради та кандидату на голову студентської ради гарантується право на агітацію, якщо така агітація не суперечить Закону України "Про вищу освіту", не ображає честі і гідності інших кандидатів в делегати та голови, складається з викладення програмних цілей.

11.6. Передвиборча агітація в день виборів забороняється. Не вважається передвиборчою агітацією в день виборів оголошення кандидатами програм на конференції студентів ЗНУ, конференціях студентів факультету.

11.7. Передвиборча агітація може проводитися у таких формах:

11.7.1. Проведення мирних зборів студентів, інших зустрічей з виборцями;

11.7.2. Проведення публічних дебатів, дискусій, “круглих столів”, прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм - суб’єктів виборчого процесу;

11.7.3. Оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації ознайомчої реклами, виступів, інтерв’ю, відеофільмів, інших публікацій та повідомлень;

11.7.4. Розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

11.7.5. Розміщення друкованих інформаційних матеріалів на носіях зовнішньої реклами;

11.7.6. Проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів - суб’єкта виборчого процесу, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;

11.7.7. Публічні заклики голосувати за чи проти - суб’єктів виборчого процесу або публічні оцінки діяльності цих чи інших кандидатів;

11.7.8. В інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України та Положенню про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті.

11.8. Проведення дебатів між кандидатами на посади Голови студентської ради ЗНУ, голів студентських рад факультетів є обов’язковим. Такі дебати проводяться не пізніше як за тиждень до дня виборів.

ФІНАНСОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

12.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування проводиться згідно та у межах чинного законодавства та відповідних нормативно-правових актів ЗНУ за рахунок:

- коштів, визначених Вченою Радою ЗНУ в розмірі не менше 0,5% коштів спеціального фонду ЗНУ (за винятком капітальних видатків),

- безоплатних та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, в тому числі з інших держав;

- інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

12.2. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання завдань і повноважень. Не менш як 30% коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у ЗНУ.

12.3. Порядок формування кошторису щодо планування та використання коштів спеціального фонду ЗНУ, передбаченого для потреб студентського самоврядування, складається та приймається постійно діючим органом студентського самоврядування – Студентською Радою ЗНУ.

12.4. Кошторис формується та приймається Студентською Радою ЗНУ, затверджується Вченою радою та ректором ЗНУ, відповідальність за використання цих коштів несе голова Студентської Ради ЗНУ, солідарно із заступником головного бухгалтера університету. (Тимошик)

12.5. Розподіл коштів, передбачених на потреби органів студентського самоврядування, здійснюється Студентською Радою ЗНУ при формуванні кошторису щорічно в співвідношенні, відповідному співвідношенню кількості студентів на факультеті. На перший квартал (січень-березень) складається проект кошторису Студентської Ради ЗНУ, а після затвердження кошторису ЗНУ до 1 квітня формується остаточний кошторис Студентської Ради ЗНУ.

12.6. Відповідальність за формування кошторису Студентської Ради ЗНУ та використання цих коштів несе голова Студентської Ради ЗНУ.

12.7. Голова Студентської Ради ЗНУ здійснює облік коштів, які витрачено Студентською Радою ЗНУ та звітує перед Студентською Радою ЗНУ щомісяця. Позачерговий фінансовий звіт голови Студентської Ради ЗНУ здійснюється на вимогу не менш як двох третин від складу Студентської Ради ЗНУ.

12.8. Матеріально відповідальними особами за майно студентської ради факультету призначаються співробітники, які працюють на відповідному факультеті, а студентської ради університету - співробітники центру культурно-масової роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.011 с.)