Тема. Діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мережМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мережВСТУП

Метою практичної роботи є поглиблене вивчення лекційного матеріалу та практичне оволодіння навичками розв’язання конкретних завдань, які дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів.

Практична робота включає роботу з теоретичною та довідковою літературою, а також розв’язання практичних завдань з таких тем, як: особливості застосування сигнатурного аналізу при діагностуванні цифрових модулів СКТО, розробка адитивних алгоритмів діагностування й формування тестових впливів, діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж, пошук контрольних точок цифрових модулів із застосуванням теорії латинських матриць, метод шестизначного моделювання цифрових модулів СКТО та інших.

Для забезпечення практичної роботи навчально-методичними засобами використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, практикум тощо (за переліком літератури).

Дані методичні вказівки містять перелік тем, які необхідно вивчити для розв’язання практичних завдань.

Після кожної лекції студент повинен, користуючись даними методичними вказівками, доопрацювати теоретичний лекційний матеріал та розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці знаходяться всі необхідні для цього матеріали.

За необхідності, за консультаціями до викладачів з приводу розв’язання практичних завдань треба звертатися згідно з графіком.

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне завдання № 1

Частина 1

Тема. Діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж

Мета:ознайомитися із процесом діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж.

Завдання до теми

1. Скільки можна виділити методів побудови МЗМ?

а) 1;

б) 2;

в) 3.

2. Яка кількість об’єктів може діагностуватися?

а) 1;

б) 2;

в) n.

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на завдання до теми.

4. Відповіді на контрольні питання.

5. Висновок.

Контрольні питання

1. При перевірці мікропроцесорних модулів мінімізувати час діагностування можливо за рахунок…

2. Завдання автоматичного навчання.

3. Три методи побудови МЗМ.

4. Що таке реєстратор?

5. У яких станах може бути будь-який елемент МЗМ?

Література: [1, с. 124–131; 2, с. 23–44].

Частина 2

Тема. Діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж

Мета:ознайомитись з правилами побудови й аналізом побудови МЗМ.

 

Завдання до теми

Визначити кількість реєстраторів при кількості входів рівних 4, а кількість контрольних крапок рівно 10.

 

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на завдання до теми.

4. Відповіді на контрольні питання.

5. Висновок.

Контрольні питання

1. При m-значному моделюванні формула визначення кількості реєстраторів має вигляд…

2. За допомогою чого задається динаміка росту МЗМ?

3. Параметри m і n.

4. За рахунок яких процедур буде відбуватися формування понять?

Література: [1, c. 31–38; 2, c.67–69].

Частина 3

Тема. Діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж

Мета: вивчити правило віднесення об’єкта до класу несправних елементів у МЗМ.

Завдання до теми

1. Кількість реєстраторів позначається як…?

а) N1;

б) МN2;

в) N2.

2. Кількість збуджених елементів, що входять у нульовий шар субмножини даного елемента, що аналізується?

а) N1;

б) М N2;

в) N2.

3. Поточне значення ознак позначається як…?

а) V1, V2,……, VN1;

б) [R1,R2, ......., RN1 ];

в) N1.

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на завдання до теми.

4. Відповіді на контрольні питання.

5. Висновок.

Контрольні питання

1. Правило віднесення досліджуваного об'єкту до класу несправних

елементів?

2. Як формується базова МЗМ?

3. Що формується після завершення введення позитивних і негативних

вибірок?

Література: [1, c. 38–54; 2, c. 55–59].

 

Практичне заняття № 2

Частина 1

Тема. Використання програмно-апаратних засобів діагностування

Мета: ознайомитись із програмно-апаратними засобами діагностики.

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на контрольні питання.

4. Висновок.

Контрольні питання

1. Що означає скорочення КД?

2. Які функції забезпечує КД?

3. Що входить до складу апаратної частини КД?

4. Які типи конфігурації КД існують?

Література: [1, c. 48–60; 2, c. 90–95].

Частина 2

Тема. Використання програмно-апаратних засобів діагностування

Мета: ознайомитися із зовнішнім виглядом апаратного блоку й модульною структурою КД.

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на контрольні питання.

4. Висновок.

 

Контрольні питання

1. Які існують типи конфігурацій комплексу діагностики?

2. У яких режимах функціонує КД?

3. Що дозволяє робити головний модуль ПО?

4. Що забезпечують підрежими?

Література: [1, c. 74–77; 2, c. 99–112].

Практичне заняття № 3

Частина 1

Тема. Метод шестизначного моделювання цифрових модулів СКТО

Мета:ознайомитися з методом шестизначного моделювання цифрових моделей СКТО.

Завдання до теми

1. Безлічі вхідних і внутрішніх змінних для кодування відповідних станів автомата позначаються як…

а) ;

б) ;

в) V, T, U.

2. Характеристичні функції переходів і виходів, що визначають імплікативні відносини на безлічах позначають …

а) ;

б) ;

в) V, T, U.

3. Яка з автоматних змінних задається у двох тимчасових тактах?

а) Q;

б) X;

в) Y.

 

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на завдання до теми.

4. Відповіді на контрольні питання.

5. Висновок.

Контрольні питання

1. Формат змінних кінцевого автомата першого роду?

2. Недолік опису двійкової таблиці істинності?

3. Формат цифрового пристрою в одному тимчасовому фреймі?

4. Що необхідно для розв'язку завдання перетворення однократної

моделі до двократної?

5. Що враховується при аналізі однорідних позиційних систем

числення на предмет їх застосування в ЕОМ?

Література: [1, c. 74–77; 2, c. 99–112].

 

Частина 2

Завдання до теми

1. Значення сигналу на i-му виході елемента після вхідного впливу позначається…

а) ;

б) ;

в) .

2. Значення сигналу на j-му вході елемента після вхідного впливу?

а) ;

б) ;

в) .

3. Значення першої змінної?

а) А;

б) В;

в) Y.

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на завдання до теми.

4. Відповіді на контрольні питання.

5. Висновок.

Контрольні питання

1. Які недоліки мають числа при більших підставах?

2. Практичні вимоги?

3. Що таке ФПЛМ?

4. Що таке ЛДМ?

5. Що формується на кожному етапі ЛДМ?

Література: [3, c. 436; 4, c. 68–71; 5, с. 304–310].

Частина 3

Завдання до теми

1. Скільки всього правил перетворення ДГ?

а) 4;

б) 5;

в) 6.

2. На схемі перетворення двонаправленого елемента інвертор позначений як…

а) D1;

б) D2;

в) D4.

3. Який із цих файлів є файлом вихідного стану?

а) "Р0";

б) "Ррs";

в) "Vхе" .

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на завдання до теми.

4. Відповіді на контрольні питання.

5. Висновок.

Контрольні питання

1. На підставі чого будуються ДГ?

2. Правила перетворення ДГ?

3. Що формується в результаті виконання програми?

4. Можливості застосовуваного алгоритму?

5. На якому модулі проводиться вимір часу затримки сигналу?

Література: [3, c. 436; 4, c. 68–71; 5, с. 304–310].

Практичне заняття № 4

Зміст звіту

1. Назва і мета роботи.

2. Короткі теоретичні відомості.

3. Відповіді на контрольні питання.

4. Висновок.

Контрольні питання

1. По яких ознаках проводитися декомпозиція ЛЕ на рівні?

2. Суть методу визначення контрольних точок?

3. Як реалізується алгоритм функціонування?

4. Що проводиться після завершення роботи алгоритму визначення шляхів?

Література:[1, c. 14–38; 2, c. 22–35].

Список літератури

1. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандарты языки и приемы прикладного проектирования / И. В. Петров – Москва: СОЛОН – Пресс, 2004. – 253 с.

2. Невлюдов И. Ш. Программно-технические средства диагностики цифровых модулей систем управления технологическим оборудованием / И. Ш.Невлюдов, М. А. Омаров, Б. А. Шостак. – Х. : НТМТ, 2008. – 216 с.

3. Скобцов В. Ю. Логическое моделирование и тестирование цифровых устройств / В. Ю. Скобцов, Ю. О. Скобцов. – Донецк : ИПММ НАН Украины, ДонНТУ, 2005. – 436 с.

4. Невлюдов И. Ш. Исследования и разработка системы принудительной диагностики (СПД) цифровых модулей технологического оборудования // Технология приборостроения / И. Ш. Невлюдов, Е. П. Второв, Б. А. Шостак. – 2002. – № 1. – с.68–71.

5. Автоматизация процесса диагностики устройств управления технологическим оборудованием // Прикладная радиоелектроника. / И. Ш. Невлюдов, Б. А. Шостак, М. Н. Хилял, Н. Н. Гора. – 2005.– № 3. – с.304–310.

 

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Програмно-технічні засоби діагностики” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.050902 ̶ “Радіолектронні апарати”. Частина ІІ

 

Укладачі: асист. Д. В. Кухаренко, старш.викл. Ю. А. Дріпан,

асист. В. Ю. Григоренко

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри доц. В. О. Мосьпан

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

 

Видавничий відділ Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

 

ВСТУП

Метою практичної роботи є поглиблене вивчення лекційного матеріалу та практичне оволодіння навичками розв’язання конкретних завдань, які дозволяють зрозуміти процеси роботи електронних засобів.

Практична робота включає роботу з теоретичною та довідковою літературою, а також розв’язання практичних завдань з таких тем, як: особливості застосування сигнатурного аналізу при діагностуванні цифрових модулів СКТО, розробка адитивних алгоритмів діагностування й формування тестових впливів, діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж, пошук контрольних точок цифрових модулів із застосуванням теорії латинських матриць, метод шестизначного моделювання цифрових модулів СКТО та інших.

Для забезпечення практичної роботи навчально-методичними засобами використовують підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій, практикум тощо (за переліком літератури).

Дані методичні вказівки містять перелік тем, які необхідно вивчити для розв’язання практичних завдань.

Після кожної лекції студент повинен, користуючись даними методичними вказівками, доопрацювати теоретичний лекційний матеріал та розв’язати практичне завдання з теми. У бібліотеці знаходяться всі необхідні для цього матеріали.

За необхідності, за консультаціями до викладачів з приводу розв’язання практичних завдань треба звертатися згідно з графіком.

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне завдання № 1

Частина 1

Тема. Діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж

Мета:ознайомитися із процесом діагностування мікропроцесорних модулів із застосуванням модифікованих зростаючих мереж.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.33.139 (0.015 с.)