Колову силу – визначена раніше (дивись пункт 1.8). 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Колову силу – визначена раніше (дивись пункт 1.8).1.11.2 Відцентрову силу, Н:

, (13)

де q – маса 1 м ланцюга, кг/м.

 

1.11.3 Силу від провисання ланцюга, Н:

; (14)
де =6 при горизонтальному розміщенні ланцюга, =1,5 при куті нахилу 450 і =1 при вертикальному розміщенні ланцюга; ( - підставляти в метрах).

1.11.4 Навантаження на вали, Н:

(15)

Перевірити ланцюг на міцність, обчисливши коефіцієнт запасу міцності
; (16)

де Q – руйнівне навантаження, кН.

Порівняти його з нормативним коефіцієнтом (таб. 5), зробити висновок.

 

 

Таблиця 5. Значення нормативного коефіцієнта запасу міцності

приводних роликових ланцюгів нормальної серії

 

n1, об/хв. Крок ланцюга, мм
12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8
  7,1 7,3 7,9 8,5 9,3 10,0 10,6 7,2 7,4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,6 7,2 7,5 8,4 9,4 10,7 11,7 12,7 7,3 7,6 8,9 10,2 12,0 13,3 14,5 7,4 7,8 9,4 11,0 13,0 15,0 - 7,5 8,0 9,8 11,8 14,0 - - 7,6 8,1 10,3 12,5 - - - 7,6 8,3 10,8 - - - -

 

Перевірити ланцюг на довговічність за числом ударів в секунду

(17)

Порівняти з допустимим числом ударів (таб. 6), зробити висновок.

Таблиця 6. Допустиме число ударів в секунду

 

Крок ланцюга t, в мм. 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 44,45 50,8
Допустиме число ударів                

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

 

 

Z1
Z2
Виписуємо з попередніх розрахунків передаточне число ланцюгової передачі -
= 3,15, частоту обертання ведучої зірочки - = 110,0 хв. -1, потужність - = 5,95 кВт;
крутний момент - = 516,6 Н·м на ведучій зірочці.

1. Визначаємо кількість зубців ведучої зірочки:
= 31 – 2 × 3,15 = 24,70; приймаємо 25.

Приймаємо непарне число зубців зірочки для більш рівномірного зносу ланцюга.

 

2. Через передаточне число визначаємо кількість зубців веденої зірочки:
= 25 × 3,15 = 78,80; приймаємо 79.

3. Визначаємо коефіцієнт експлуатації передачі:

1 × 1 × 1 × 1,25 × 1,4 × 1,25 = 2,19.

де – динамічний коефіцієнт, що враховує характер навантаження: при спокійному навантаженні =1; - враховує вплив міжосьової відстані: при а=(30…50)t =1; – враховує вплив нахилу ланцюга: при нахилі до 600 =1; враховує спосіб регулювання натягу ланцюга: при періодичному регулюванні =1,25; враховує спосіб змащення: при періодичному змащенні =1,4; враховує періодичність роботи: при однозмінній роботі =1; при двозмінній =1,25; при тризмінній =1,50.

4. Визначаємо крок ланцюга і приймаємо найближче більше значення (Таблиця 1): = 2,8 × 3 = 36,7 мм. Приймаємо крок t = 38,10 мм.

тут - допустимий тиск, що припадає на одиницю проекції опорної поверхні шарніра, МПа (чисельно рівний Н/мм2), для проектного розрахунку приймаємо = 20 Н/мм2 ; m – число рядів ланцюга, попередньо приймаємо m = 1.

5. Вибираємо ланцюг і виписуємо необхідні параметри (Таблиця 1):
крок t = 38,10 мм, діаметр ролика d1 = 22,23 мм, руйнівне навантаження
Q = 127,0 кH, масу одного метра довжини ланцюга q = 5,5 кг/м,
проекцію опорної поверхні шарніра Аоп = 394,0 мм2 .

6. Перевіряємо вибраний ланцюг по допустимій частоті обертання малої зірочки (Таблиця 3) 110,0 500. Частота обертання менше допустимої.

7. Визначаємо колову швидкість ланцюга:

= = 1,7 м/с.

8. Визначаємо колову силу в передачі:

Колова сила: = = 3500,0 H.
Тут Ft – в Н; N1 – потужність що передається, Вт; V – колова швидкість, м/с.

 

9. Визначаємо робочий тиск в шарнірі:
= = 19,5 МПа.
Якщо , уточнюємо допустимий питомий тиск в шарнірі:

; де = 24,4 МПа, табличне значення допустимого тиску в шарнірі ланцюга.

24,4 × (1 + 0,01 × (25 - 17)) = 26,4 19,5 МПа.

Перевіряємо ланцюг на зносостійкість шарнірів порівнявши і
26,4 19,5 МПа. Умова виконується.

 

10. Визначаємо геометричні параметри ланцюгової передачі:

Приймаємо міжосьову відстань у кількості кроків:

= 40· t = 40 · 38,1 = 1524 мм.

де t – крок ланцюга.

Визначаємо кількість ланок ланцюга, округляємо до цілого, бажано парного, числа

2 × 40 + 0,5 × 104 + = 134,0;

Приймаємо = 134.

де 25 + 79 = 104; = 9
10.2 Уточнюємо міжосьову відстань передачі:

= 0,25 × 38,1 × (134 - 0,5 × 104 +) = 1524 мм.

 

10.3 Визначаємо діаметри ділильних кіл зірочок:

= = 303,99 мм;
= = 958,33 мм.

 

10.4 Визначаємо діаметри зовнішніх кіл зірочок:

 

= 38,10 × (8 + 0,7) – 0,31 × 22,23 = 324,58 мм;
= 38,10 × (25 + 0,7) – 0,31 × 22,23 = 972,28 мм;
де = ctg = 8; = ctg = 25;
тут d1 – діаметр ролика, d1 = 22,23 мм.

 

11. Визначаємо сили, які діють на ланцюг:

Колову силу – визначена раніше (дивись пункт 8).

11.2 Відцентрову силу:

= 5,5 × 1,72 = 155,9 H.
де q – маса 1 м ланцюга, кг/м.

11.3 Силу від провисання ланцюга:

= 9,81 × 6 × 5,5 × 1524 / 1000 = 493,4 H.
де =6 при горизонтальному розміщенні ланцюга, =1,5 при куті нахилу 450 і =1 при вертикальному розміщенні ланцюга.

11.4 Навантаження на вали:

= 3500,0 + 2 × 493,4 = 4486,8 H.
12. Перевіряємо ланцюг на міцність, обчисливши коефіцієнт запасу міцності
= = 30,6;
де Q – руйнівне навантаження, Н.


Порівнюємо його з нормативним коефіцієнтом, робимо висновок.

 

30,6 8,2; Ланцюг міцний.

 

Перевіряємо ланцюг на довговічність за числом ударів в секунду

= = 1,4 c-1;

Порівнюємо з допустимим числом ударів, робимо висновок.

1,4 20 c-1.

Умова довговічності виконується. Передача роботоздатна.

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Курсовое проектирование деталей машин /С. А. Чернавский, К. Н. Боков, И. М. Чернин и др. М.: Машиностроение. – 1987. – 416 с.

2. Расчет и проектирование деталей машин, ч.1, Киркач Н.Ф., Балансанян Р.А., – Х.: Вища. шк., 1987. – 134 с.

3. Ицкович Г. М., Киселев В. А., Чернавский С. А. и др. Курсовое проектирование деталей машин. М.: Машиностроение. – 1965. – 595 с.

 


Додатки

 

 

Формули для визначення основних розмірів, мм,
зірочок для роликових ланцюгів (Рисунок 1)

 

Параметри Формули
Діаметр ділильного кола
Діаметр кола виступів  
Діаметр кола западин
Радіус западин
Радіус закруглення зуба
Відстань від вершини зуба до лінії центрів дуг заокруглень
Діаметр обода
Радіус заокруглення: при кроці > 35 при кроці 35   мм; мм
Ширина зуба зірочки: однорядного ланцюга двохрядного ланцюга  
Ширина вінця двохрядної зірочки
Довжина маточини , де – діаметр вала під зірочкою (з попереднього розрахунку вала).
Діаметр маточини
Примітка:1. Діаметри ділильного кола і кола виступів обчислені раніше при розрахунку ланцюгової передачі. Позначення: –діаметр ролика ланцюга (береться з каталогу); –відстань між внутрішніми пластинами ланцюга (з каталогу); – відстань між осями роликів двохрядного ланцюга (з каталогу).  

 

 

 

 

Рис.1 Зірочки роликових ланцюгів

 

 


 

 
 
 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 202; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.34.29 (0.035 с.)