Джерела, що використовуються при бібліографічному описіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Джерела, що використовуються при бібліографічному описіІ. Друковані видання (книги)

1. Однотомні видання

Книга одного автора

Книга двох чи трьох авторів

Книга чотирьох і більше авторів

Офіційні документи

Перекладні видання

Іншомовні видання

Праці одного автора (кілька публікацій)

Збірники (праці конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів і т.п.)

Словники, довідники, енциклопедії

Антології, хрестоматії

Брошури

Навчальні програми

Перевидання (доповнення, перероблення)

Репринтні, препринтні, факсимільні видання

Розділ у книзі, стаття у збірнику (частина документа)

2. Багатотомні видання

 

ІІ. Неопубліковані джерела

Архівні матеріали

Дисертації

Автореферати

Депоновані рукописи

Інтерв’ю, проведене особисто

Анкета

Лист неопублікований

Буклет, листівка

Матеріали лекції чи презентації

Особисті матеріали (листування, рукописи, чернетки, замальовки тощо)

 

ІІІ. Періодика

Стаття в журналі, періодичному збірнику

Стаття в газеті

 

ІV. Електронні джерела

Стаття у періодичні виданні он-лайн

Веб-сайт

Електронна адреса

CD-ROM

База даних в режимі он-лайн

Комп’ютерне програмне забезпечення

Поштовий реєстр (в електронній пошті)

Мережа користувачів

Спілкування в реальному часі

Зразки бібліографічного опису джерел

І. Друковані видання (книги)

Однотомні видання

Книги одного, двох, трьох авторів

Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

Вітлінський В. В., Великоіваненко Г. І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

Науменкова С. В., Андрєєв А. В., Журавка Ф. О. Фінансовий ринок та інвестиції: Зб, тестових вправ і завдань. – К.: Знання, 2000. – 214 с.

 

Книги чотирьох авторів

Ніколаєва Л. В., Старцев О. В., Пальчик П. М., Бакалінська О. О. Підприємницьке право: Практикум. – К.: Істина, 2002. 200 с.

Або:

Підприємницьке право: Практикум / Ніколаєва Л. В., Старцев О. В., Пальчик П. М., Бакалінська О. О. – К. : Істина, 2002. 200 с.

Книги п’ятьох та більше авторів (колективні монографії, збірники)

Цивілізація: структура і динаміка: Монографія / І. В. Бойченко, О. В. Романенко, М. І. Бойченко та ін.; За ред. І. В. Бойченка та О. В. Романенко. – К., 2003. – 448 с.

Офіційні документи

Про інформацію: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. – 1992. – 13 листоп. – С. 3 – 5; Те саме // Відомості Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – С. 1447–1462.

Про обов’язковий примірник документів: Закон України, 9 квіт. 1999 р. // Вісник Кн. палати. – 1999. – № 5. – С. 26–28.

Видання. Основні види: Терміни та визначення: ДСТУ 3017–95: Вид. офіц. – К.: Держстандарт України, 1995. – 48 с.

 

Перекладні видання

Вказується, з якої мови здійснений переклад і хто перекладач / перекладачі.

Пейн Т. Права людини / Пер. з англ. Ігор Савчак. – Л.: Літопис, 2000. – 288 с.

Траут Дж. Траут про стратегію: прорватись у свідомість та підкорити ринки / Пер. з англ. Л. Савицької. – К.: Стандарт, 2004. – 164 с.

 

Іншомовні джерела

Подаються відповідно до правил бібліографічного опису, що діють в Україні: в тій же послідовності авторства, заголовку, підзаголовку, вихідних даних і т.д. Вживаються скорочення, що притаманні мові оригіналу.

Джерела з кириличною графікою (українські, російські, білоруські, болгарські, монгольські та ін.) подаються в одному суцільному списку.

Джерела з латинською графікою наводяться після списку джерел із кириличною графікою, відповідно до латинського алфавіту.

Джерела, що опубліковані мовою з особливою графікою (арабською, грузинською, китайською, японською тощо) наводяться у перекладі або транслітерації.

Жаю Ю. Сяньдей хобі іньхансюе. – Пекін, 1983. – 353 с. – Кит. – Пер. загол.: Сучасний обіг грошей і банківська справа.

Або

Жаю Ю. Сучасний обіг грошей і банківська справа. – Пекін, 1983. – 353 с. – Кит.

Cal Cl. 101. More ideas on economic development. – Omaha: UtiliCorp United, 1997. – 128 p.

Garnett J. L. Communicating for Results in Government: A Strategic Approach for Public Managers. – San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1992. – 306 p.

Gierszewska G. Zarządzanie strategiczne. – Warszawa, 2000. – 208 s.

The Media in Western Europe: The Euromedia Handbook / Ed. Bernt Stubbe Ostergaard. – London; New Delhi: Sage Publications, 1994. – 265 p.

Medina P., Donald V. Careers in Journalism. – 6-th ed. – London: Kogan Page Ltd, 1995. – 94 p.

Rogoff E. M. Gaining a Voice: Media Relations for Canadian Ethnic Minorities. – Ottawa: M.R.A.G. (Publications), 1991. – 187 p.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.007 с.)