ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

(ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

Для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

За напрямом підготовки 6.010101 «Театральне мистецтво»

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»

 

Схвалено вченою радою художньо-педагогічного факультету

Протокол № 6 від « 29» січня 2013 р.

 

Голова вченої ради художньо-педагогічного факультету проф. Вербець В.В.

 

 

Укладачі: кандидат педагогічних наук, доцент Богатирьов В.О.

кандидат історичних наук, доцент Борейко Г.Д.

 

 

Рівне – 2013

Вступ

Зміст програми фахового випробування (творчого конкурсу)

Список рекомендованої літератури

 

Додатки

 

 

Вступ

 

Фахове випробування (творчий конкурс) проводиться з метою виявлення вступників, спроможних під час навчання в РДГУ досягти відповідного професійного рівня майстерності та отримати необхідні знання та уміння для подальшої самостійної творчої діяльності в галузі театрального мистецтва.

Вступники, які планують отримати кваліфікацію “Режисер драматичного театру”, повинні мати розвинуті здібності до художнього мислення та емоційно-образного вирішення сценічного твору, бути наділеними конкретністю режисерського бачення. Велике значення має акторське обдарування, педагогічні та організаторські здібності, вміння орієнтуватись у питаннях сучасного театрального життя, самостійно мислити та оцінювати явища дійсності.

Під час творчого конкурсу вступник повинен виявити

Знання:

· теорії режисури та майстерності актора, розуміння основних положень системи К.С.Станіславського;

· історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури,

· технології постановки театральної вистави;

· специфіки режисерського аналізу драматургії;

· театральної термінології та літератури за фахом;

· технології розробки режисерського задуму та його втілення у професійному чи аматорському колективі;

· основних етапів організації постановочного процесу в театральному колективі.

Уміння:

· зробити режисерський розбір п’єси;

· створити оригінальний режисерський задум вистави;

· подієво сприймати драматургію;

· оперувати дієвими і видовищними поняттями у визначенні суті події;

· організувати творчий процес постановки вистави;

· працювати з виконавцями (акторами, художником, балетмейстером, композитором та ін.).

Наявність навичок:

· акторського перевтілення;

· темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні драматичних творів;

· м’язової свободи та імпровізаційного самопочуття;

· емоційного впливу на глядача;

· володіння акторськими та режисерськими засобами виразності у драматичній виставі;

· володіння засобами створення видовища;

· володіння прийомами постановки театральної вистави, організаційно-творчої роботи у театральному колективі.

 

Перед творчим конкурсом вступники повинні пройти попередні консультації, на яких узгоджується обраний для виконання репертуар, питання технічного забезпечення музичного супроводу виконання вокальних та хореографічних творів, обрана для режисерського аналізу драматургія.

Для проходження творчих відбірних консультацій потрібно подати режисерську розробку п’єси чи інсценівку за вибором вступника, яка містить у собі основні аспекти аналізу та задуму майбутньої вистави. Більш детально має бути розроблена сцена, в основі якої лежить одна з основних подій п’єси (її загальне режисерське бачення, принципи пластично-просторового розв’язання, звуковий ряд). До роботи можуть бути подані ескізи костюмів та декорацій, планування сцени, партитура звукового та світлового оформлення.

Метою попередніх відбірних консультацій є виявлення громадянської позиції вступника, його знання життя, вміння розібратися в сьогоденних життєвих процесах, виявлення режисерського способу мислення, здібності до розкриття природи подій, побудови конфлікту; розкриття у зіткненні людські характерів; виявлення здатності до образного мислення та точного визначення шляху героїв до надзавдання.

 

Під час фахового випробування (творчого конкурсу) вступник має продемонструвати:

· виконавську майстерність (виконати драматичні твори );

· володіння спеціальними уміннями (зробити самостійно режисерський аналіз однієї із запропонованих п’єс, розробити режисерський задум вистави та більш детально – втілення однієї з ключових сцен у виставі, підкріплене ескізами сценографічного вирішення, костюмів, експлікацією музичної партитури, тощо.)

 

Вступники, які мають на меті отримати кваліфікацію “Актор драматичного театру ”, повинні мати творчі здібності, виявити відповідні фахові уміння, необхідні знання у галузі акторського мистецтва в обсязі освітньо-професійної програми бакалавра театрального мистецтва відповідної кваліфікації.

Знання:

· теорії акторської майстерності, основних положень системи К.С.Станіславського;

· історії вітчизняного і світового театру, драматургії та світової літератури;

· історії написання та історії постановок драматичних творів, виконуваних абітурієнтом під час випробування;

· театральної термінології та літератури за фахом;

· теорії театрального мистецтва.

Уміння:

· професійно грамотно і виразно на належному фаховому рівні виконувати різні за жанром, характером, стилем, формою драматичні твори;

· грамотно визначати жанрові особливості драматургії при втіленні монологу;

· створити сценічний образ , виразний характер дійової особи;

· співати, рухатися та танцювати під музику під час вступного випробування. Наявність навичок:

· акторського перевтілення;

· темпо-метро-ритмічного володіння мовною технікою при виконанні ролі;

· сценічно виразної органічної дії;

· м`язового звільнення;

· імпровізаційного самопочуття;

· емоційного впливу на глядача;

· досконале володіння виразними засобами актора (мови, жесту, руху, пластичної виразності тіла, тощо);

 

Під час фахового випробування (творчого конкурсу) вступник має продемонструвати:

· виконавську майстерність (виконати драматичні твори );

· володіння спеціальними уміннями (показати сцену з вистави, продемонструвати володіння вокальними та хореографічними уміннями.)

 

Порядок проведення творчого конкурсу

· допуск до фахового випробування вступників здійснюється за умови наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта, свідоцтва про народження тощо);

· фахове випробування проводиться згідно з розкладом, складеним приймальною комісією РДГУ;

· вступникам, які беруть участь фаховому випробуванні, дозволяється мати при собі ручку з чорнилом (пастою);

· вступникам дозволяється брати з собою необхідні для творчих конкурсів предмети (спортивну форму, костюми тощо), перелік яких рекомендований екзаменаційною комісією, що проводить вступні випробування;

· вступники, які не з’явилися на фахове випробування без поважних причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та в конкурсі не допускаються; за наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть бути допущені до пропущеного вступного випробування (випробувань) з дозволу відповідального секретаря приймальної комісії в межах встановлених термінів та розкладу вступних випробувань;

· перескладання фахового випробування не дозволяється.

 

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

для вступників, які планують отримати кваліфікацію «Режисер драматичного театру»

творчий конкурс передбачає:

ЗМІСТ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ (ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

Для вступників, які мають на меті отримати кваліфікацію «Актор драматичного театру»

творчий конкурс передбачає:

Електронний ресурс

1. Актерское мастерство. – Режим доступа : http://acterprofi.ru.

2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». – Режим доступа : http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino.

3. Античный театр. – Режим доступа : http://anti4teatr.ucoz.ru.

4. Каталог : Театр и театральное искусство. – Режим доступа : http://www.art-world-theatre.ru.

5. Энциклопедия : Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа : http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm

6. Театральная Энциклопедия. Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

7. Планета театра : [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: http://www.theatreplanet.ru/articles.

8. Средневековый театр Западной Европы. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr3.htm

9. Средневековый театр. – Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php?year=2008&num=06

10. Западноевропейский театр. – Режим доступа : http://svr-lit.niv.ru.

11. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

12. Театральная энциклопедия. – Режим доступа : http://www.theatre-enc.ru.

13. История : Кино. Театр. – Режим доступа : http://kinohistory.com/index.php.

14. Театры мира. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat.

15. Театры народов мира. – Режим доступа : http://teatry-narodov-mira.ru/

16. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа : http://biblioteka.teatr-obraz.ru.

Хрестоматия актёра. – Режим доступа : http://jonder.ru/hrestomat

17.E-mail: rektorat@rdgu.uar.net

18. Сайт: http: //www.rshu.edu.ua

ДОДАТКИ

 

П Е Р Е Л І К

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

(ТВОРЧОГО КОНКУРСУ)

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.007 с.)