Зробити стилістичне, морфологічне, синтаксичне та орфографічне редагування наведеного документа. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зробити стилістичне, морфологічне, синтаксичне та орфографічне редагування наведеного документа.Довіреність

Я, Потапенко Ольга Юрьївна, студентка економічного факультету ЗНУ, довіряю Хомину Антону Григорійовичу, за його паспортом серії СВ № 39061, виданим Оріхівським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 11 червня 1999 р., отримати в касі універсітету призначену мені стипендію згідно з наказом № 456 від 11.01.03, у розмірі 543 (п’ятьсот сорок три) гривні 10 (десять) копійок.

1.11.2003

 

Підпис Потапенко О.Ю. засвідчую
Начальник відділу кадрів (підпис) В.І.Кошова

 

 

Дати відповіді на тестові завдання.

3.1. Виберіть правильний варіант вживання словосполучення:

а) черга денна; б) єдиногласне рішення; в) корислива монографія; г) нова об’ява; д) зловживання службовим становищем.

3.2. В якому варіанті іншомовне слово написано неправильно:

а) прем’єра; б) мільйон; в) ательє; г) мишьяк; д) інтерв’ю.

3.3. Які з наведених абревіатур не відмінюються?

а) Дніпроруда; б) ЗНУ; в) БАМ; г) КрАЗ; д) рагс.

3.4. Виберіть правильний варіант написання з великої літери:

а) Карельська автономна республіка; б) Трипільська культура; в) Служба безпеки України; г) канадський конгрес Захисту Миру; д) державна Премія.

3.5. Визначте неправильне написання сполучника:

а) неначебто; б) нібито; в) коли б то; г) томуто; д) хоч би.

Перекладіть слова та словосполучення українською мовою і п’ять з них введіть у речення.

 

В пяти шагах, таможня, считать обязанностью, объявить благодарность, в случае невыполнения, нравственный закон, пищевые запреты, этнографическое исследование, исчерпывающая библиография, классовая структура общества.

 

Затверджено на засіданні кафедри українознавства протокол № 6 від 06.12.2012

Завкафедри________________ О.О.Стадніченко Екзаменатор __________О.О.Стадніченко

 


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Навчальна дисципліна Українська мова (за професійним спрямуванням) Семестр
для студентів спеціальностей   6.020201 -театральне мистецтво

 

БІЛЕТ № 29

 

Узгодження підмета з присудком.

Зробити стилістичне, морфологічне, синтаксичне та орфографічне редагування наведеного документа.

Шевченківська районна державна адміністрація м. Запоріжжя

Розпорядження

18.09.05 №123 м. Запоріжжя

про надання шефської

допомоги установам освіти

 

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти ПРОПОНУЮ:

 

1. Закріпити підприємства, учреждєнія, організації зарегістровані у Шевченківському районі, за установами освіти згідно з додатком 1.

2. Вважати рішення виконавчого комітету Шевченківської районної Ради народних депутатів від 21.11.04 № 453 „Про надання шефської допомоги установам освіти” таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної держадміністрації Ромащенко Ю.А. та завідувача відділу освіти Назаренко М.Г.

 

Голова Шевченківської

держадміністрації __________ Петренко В.А.

Дати відповіді на тестові завдання.

3.1. Виберіть правильний варіант вживання словосполучення:

а) попадати в скрутне становище; б) особовий приклад; в) за чотири години часу; г) провести міроприємства; д) приватна фірма.

3.2. В якому варіанті іншомовне слово написано неправильно:

а) прем’єр; б) мільйонер; в) віньєтка; г) порт’єра; д) ад’юнкт.

3.3. Які з наведених абревіатур не відмінюються?

а) Заготзерно; б) БМВ; в) ЛАЗ; г) МАЗ; д) неп.

3.4. Виберіть правильний варіант написання з великої літери:

а) національний Банк України; б) Асканія-нова; в) епоха Відродження; г) Будинок Офіцерів; д) Інститут Післядипломної Освіти.

3.5. Визначте неправильне написання сполучника:

а) отож-то; б) тим-то; в) тільки-но; г) тому то; д) немовбито.

Перекладіть слова та словосполучення українською мовою і п’ять з них введіть у речення.

В дальнейшем, заключать в скобки (в кавычки), следовать советам, овладеть компьютером, в частности, таинство крещения, мозаичная мостовая, наемная армия, черта оседлости, межплеменной брак.

 

Затверджено на засіданні кафедри українознавства протокол № 6 від 06.12.2012

Завкафедри________________ О.О.Стадніченко Екзаменатор__________О.О.Стадніченко

 


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Навчальна дисципліна Українська мова (за професійним спрямуванням) Семестр
для студентів спеціальностей   6.020201 -театральне мистецтво

 

БІЛЕТ № 30

 

Велика літера в документах.

Зробити стилістичне, морфологічне, синтаксичне та орфографічне редагування наведеного документа.

Запорізький Національний Універсітет

НАКАЗ № 67

від 19 червня 2007 р. м. Запоріжжя

 

про створення комісії з контролю

за економічністю електроенергії

 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України „Про енергозбереженя” НАКАЗУЮ:

1.Створити коміссію у складі:

голова коміссії – Проректор з адміністративно-господарської роботи ЗНУ Малик Д.І.

члени коміссії – електрик ЗНУ Чорний Л.М., голова профспілки ЗНУ Войтенко А.Р.

2. Голові комісії:

- систематично вести учьот витрачення електроенергії, своєчасно подаючи дані в господарчу частину ЗНУ;

- здійснювати постійний контроль за справністю електроосвітлювальних пристроїв, електроприладів.

3. Робітникові обслуговування:

- постійно пильнувати за справністю вхідних дверей з метою збереженя тепла;

- переглянути освітлення приміщень, де відсутні діти, зменшити там кількість ламп.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Ректор _______ Тимченко С.М.

Дати відповіді на тестові завдання.

3.1. Виберіть правильний варіант вживання словосполучення:

а) брати взайми; б) болільники раділи; в) регістрація учасників конференції; г) сахарний діабет; д) двоповерховий будинок.

3.2. В якому варіанті іншомовне слово написано неправильно:

а) п’єса; б) батальйон; в) ад’юнктура; г) курьєр; д) мільярд.

3.3. Які з наведених абревіатур не відмінюються?

а) Головдизель; б) США; в) ЦУМ; г) Кабмін; д) БілАЗ.

3.4. Виберіть правильний варіант запису грошової суми:

а) вилучено 120.000 грн. 87 коп.; б) вилучено 120 тис. грн. 87 коп.; в) вилучено 120 000 (сто двадцять тисяч) грн. 87 коп.; г) вилучено сто двадцять тисяч грн. 87 коп.; д) вилучено 120 (сто двадцять тисяч) грн. 87 (вісімдесят сім коп.).

3.5. Виберіть правильний варіант написання з великої літери:

а) Запорізька січ; б) алтайський Край; в) Києво-Печерська лавра; г) кодекс Законів про працю; д) декларація „Прав людини”.

 

Перекладіть слова та словосполучення українською мовою і п’ять з них введіть у речення.

 

В зависимости, отвлекать внимание, следовать чьему-то примеру, отвлеченное понятие, в целом, редкий экземпляр, краснофигурная керамика, заточить в монастырь, вассальная зависимость, древнегреческий лад.

Затверджено на засіданні кафедри українознавства протокол № 6 від 06.12.2012

Завкафедри________________ О.О.Стадніченко Екзаменатор_____________О.О.Стадніченко


Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький національний університет»

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Навчальна дисципліна Українська мова (за професійним спрямуванням) Семестр
для студентів спеціальностей   6.020201 -театральне мистецтво

 

БІЛЕТ № 31

 

Правопис прізвищ та географічних назви. Особливості перекладу.

Зробити стилістичне, морфологічне, синтаксичне та орфографічне редагування наведеного документа.

Запорізький Національний Універсітет

НАКАЗ № 67

від 19 червня 2007 р. м. Запоріжжя

 

про створення комісії з контролю

за економічністю електроенергії

 

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України „Про енергозбереженя” НАКАЗУЮ:

1.Створити коміссію у складі:

голова коміссії – Проректор з адміністративно-господарської роботи ЗНУ Малик Д.І.

члени коміссії – електрик ЗНУ Чорний Л.М., голова профспілки ЗНУ Войтенко А.Р.

2. Голові комісії:

- систематично вести учьот витрачення електроенергії, своєчасно подаючи дані в господарчу частину ЗНУ;

- здійснювати постійний контроль за справністю електроосвітлювальних пристроїв, електроприладів.

3. Робітникові обслуговування:

- постійно пильнувати за справністю вхідних дверей з метою збереженя тепла;

- переглянути освітлення приміщень, де відсутні діти, зменшити там кількість ламп.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Ректор _______ Тимченко С.М.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 186; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.008 с.)