Проектування міжвузлових зв’язків 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проектування міжвузлових зв’язків 

Даний етап курсового проекту передбачає визначення типів міжвузлових цифрових трактів та способів їх найбільш оптимальної реалізації.

Аналогічно типізації вузлів МД, виходячи з припущення про рівномірний розподіл користувачів кожного виду по території міста, провадять групування міжвузлових зв'язків у декілька окремих типів міжвузлових зв'язків.

За розрахованими пропускними здатностями кожного з видів міжвузлових зв'язків визначають найближчу більшу стандартизовану швидкість тракту: 2, 8, 34, 155, 622, 2500, 10000 Мбіт/с - для ISDN та радіомереж; При потребі мати більші швидкості міжвузлових зв'язків, слід орієнтуватися на застосування систем передачі зі спектральним ущільненням (CWDM або DWDM), які можуть забезпечити оптичні тракти з номінальною пропускною спроможністю (4...320)х10 Гбіт/с. Мінімальні кількості оптичних трактів, але найдешевше, забезпечує система CWDM (до 16 трактів). Найбільшу кількість трактів забезпечує система DWDM, але вона є найдорожчою і застосовується, як правило, на довгих магістральних зв'язках, або у містах за умови неможливості прокладання нових оптичних кабелів в існуючій кабельній каналізації.

Способами реалізації міжвузлових зв'язків може бути: або оренда трактів потрібної пропускної здатності (в "Укртелекомі" чи в іншому підприємстві, що має надлишок пропускної здатності у своїх лінійно-кабельних спорудах) або побудова окремої (для даної МД) ВОЛЗ. Слід оцінити, який спосіб буде дешевшим для кожного типу міжвузлових зв'язків в МД конкретної технології і розміру. Для оцінок використати такі дані: вартість оренди первинного цифрового тракту зі швидкістю V1 = 100 Мбіт/с, довжиною l1= 21 км становить C1 = 45,8 тис.грн/місяць. Вартість трактів більш високої пропускної здатності та протяжності пропорційна їх швидкості та довжині у степені 1/2, тобто :

Cx = C1

 

Вартість побудови окремої ВОЛЗ (з мінімальною кількістю волокон у кабелі - 4) становить близько 15 тис.грн/км у готових кабельних каналах та 25 тис.грн/км при розритті грунту і прокладанні нових кабельних каналів. Вартість 4-волоконного оптичного кабелю становить близько 8 тис. грн/км, а 32-волоконного — близько 15 тис.грн/км. Вартість мідних однопарних кабелів ТРП (телефонний, розподільчий, однопарний у поліетиленовій ізоляції) для абонентських закінчень приймати рівною 20 коп/м, а вартість мідної пари в багатопарних розподільчих і магістральних телефонних кабелях - 5 коп/м. Вартість прокладання багатопарних кабелів приблизно дорівнює 150% їхньої вартості.

Оскільки площа міста Дніпропетровськ дорівнює приблизно 300 (км2) , то радіус міста буде приблизно 10 (км). Розподіливши відстані між МТС та ОпТС, ОпТС та ЦАТС отримаємо:

 

 

Lзаг=6*LОптс-мтс=6*3,5=21 (км)

А) Розрахуємо вартість оренди каналів

Врахуємо, що при довжині траси l1 = 21км та швидкості V1= 100 мбіт/с вартість оренди ПЦТ складе С1 = 45,8 тис.грн/місяць.При розрахованій конфігурації довжина проектованої траси складе:

 

Вартість трактів складе:

Cx = C1

Vцатс=15 ГБіт/с

Vоптс=23 ГБіт/с

Сх оптс=

Сх цатс=

 

Тому загальна вартість оренди складе :

Сххоптсхцатс=3321805 (грн)

Б) Розрахуємо вартість побудови окремої ВОЛЗ :

Візьмемо ВОЛЗ з готовими кабельними каналами :

Сбуд мтс-оптс=15000*21=315000(грн)- вартість каналу від МТС до всіх ОпТС

Сбуд ЦАТС-оптс=15000*21*6=1890000(грн)- вартість каналу від ОпТС до всіх ЦАТС

Розрахуємо вартість кабелю по заданому напрямку:

Скаб мтс-оптс=15000*21=315000(грн)- вартість каналу від МТС до всіх ОпТС

Скаб ЦАТС-оптс=15000*21*6=1890000(грн)- вартість каналу від ОпТС до всіх ЦАТС

Загальна вартість побудови ВОЛЗ:

Сзагбуд= Сбуд мтс-оптс + Сбуд ЦАТС-оптс=2,2млн (грн)

Виходячи з розрахунків , можна сказати , що вартість оренди трактів передачі буде меньш вигідною , ніж їх побудова.

Розрахунок кількості обладнання, показників його надійності

Та кількості персоналу.

Розрахунок кількості обладнення мережі доступу міста

Базові швидкості:

Vршкв=10 ГБіт/с Vцатс=15 ГБіт/с

 

Vршоф=6 ГБіт/с Vоптс=23 ГБіт/с

 

 

Nпортршкв= Vршкв / Vmax * Nршкв

Таблиця. Основні техно-економічні характеристики обладнання

Техно-логія МД Вид обладнання    
Максимальна швидкість, Мбіт/с Кількість Вартість, грн. Вартість всього, грн.  
 
Ethernet НР РШ МТ МЛН МР МБ МГБ МС   … … 10000/порт 100/порт 1000/порт 1000/порт   …   2000+80Nопп 30000/порт 10/порт … 5000/порт 5000/порт 2,6млн 260млн … 89,7млн 58,5млн    

Розрахємо види обладнення :

А) МГБ

Nмгб=17940

Б) МС

Nмс= Nцатс/100* Nцатс=15000/100*78=11700

В) МТ

Nмп=23000/10000*13=30

Загальний кошторис складе:

Всього : 412307230 (грн)

Враховуючи те , що МД в місті побудована на 40% (164922892(грн)) – залишилось вкласти у розвиток МД : 247384338 (грн).

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.009 с.)