Застосовують різні конструкції відхилювачів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Застосовують різні конструкції відхилювачів.Кривий перевідник

Відхилювач з перекошеними різьбами в муфті і на ніпелі

Відхилювач, що складається з турбобура з накладкою і кривого перевідника

Ексцентричний ніпель

Пружний відхилювач

 

РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНИХ ГОРИЗОНТІВ

 

56. При якому співвідношенні діаметра nop d„ і діаметра частинок твердої фази d4 на поверхні стінок свердловини утворюється фільтраційна кірка?

Встановлено, що коли діаметр пор dп породи менше потроєного діаметра dч частинок твердої фази промивальної рідини (dп<3dч), то на поверхні стінок свердловини утвориться фільтраційна кірка

57. При якому співвідношенні діаметра dn і діаметра частинок твердої фази d4 частинки твердої фази неглибоко проникають в породу?

Якщо 3dч,< dп < 10dч, то частинки твердої фази проникають в породу неглибоко

58. На яку глибину проникають частинки твердої фази у породу, якщо 3 d4 < dn < 10 d4?

Якщо 3dч,< dп < 10dч, то частинки твердої фази проникають в породу неглибоко, закривають пори і створюють фільтраційну кірку в самій породі. Товщина такої зони (1-2) см.

59. При якому співвідношенні діаметра nop dn і діаметра частинок d4 частинки твердої фази проникають на десятки сантиметрів у пласт?

Якщо dп > 10dч, то частинки проникають у пласт на декілька десятків сантиметрів і більше.

60. У скільки разів знижується проникність ділянки навколо свердловини у пори якої проникли частинки дисперсної фази?

Проникність зони кольматації в результаті проникнення дисперсної фази часто знижується в 10 разів і більше.

 

61. Внаслідок чого знижуються колекторські властивості пласта при проникненні фільтрату?

Зволожує породу, хімічні речовини, які сприяють збільшенню гідрофільності породи, а значить кількості фізично зв’язаної води. глинистих мінералів, які під впливом водного фільтрату гідратують і збільшуються в об’ємі, набухають. фільтрат відтісняє від свердловини пластову нафту (газ). у фільтраті містяться в розчиненому вигляді різні хімічні речовини.

62. Яка головна причина проникнення дисперсійного середовища промивальної рідини у пласт?

Найінтенсивніше фільтрат проникає в пласт у період буріння і промивання свердловини.

63. Яке положення враховують при виборі промивальної рідини для первинного розкриття продуктивних пластів?

Дуже важливо не допускати значного забруднення продуктивних пластів при первинному їх розкритті, тому при виборі промивальної рідини необхідно керуватись такими положеннями.

При розкритті не допускати значної репресії на продуктивний пласт; бажано підтримувати рівновагу між тисками у свердловині і пласті.

Використовувати для розкриття промивальну рідину або взагалі без твердої фази, або з можливо меншим її вмістом. Бажано, щоб тверда фаза складалась з матеріалів, які здатні розчинятися в соляній або інших кислотах, що застосовуються для стимуляції припливу флюїда із пласта (крейда, вапняк, сидерит), або в пластових рідинах.

Фільтратовіддача промивальної рідини повинна бути мінімальною. У фільтраті не повинно бути компонентів, здатних при фізико-хімічних реакціях утворювати нерозчинні осади.

Промивальна рідина повинна бути низькотіксотропною і мати низькі значення статичного напруження зсуву і реологічних показників.

Ступінь мінералізації і солевий склад фільтрату повинні бути близькими до складу пластових рідин.

З точки зору цих вимог промивальні рідини можна розмістити в ряд за ступенем підвищення забруднюючого впливу на пласт: газоподібні агенти < промивальні рідини на вуглеводневій основі < промивальні рідини на мінералізованій воді < промивальні рідини на прісній воді.

 

 

64. Яке правильне розташування циркуляційних агентів у ряд за ступенем підвищення, забруднюючого впливу на пласт (1 - промивальні рідини на прісній воді; 2 - газоподібні агенти; 3 - промивальні рідини на мінералізованій воді; 4 - промивальні рідини на вуглеводневій основі)?

. З точки зору цих вимог промивальні рідини можна розмістити в ряд за ступенем підвищення забруднюючого впливу на пласт: газоподібні агенти < промивальні рідини на вуглеводневій основі < промивальні рідини на мінералізованій воді < промивальні рідини на прісній воді.

 

 

65. На які зони умовно поділяють область, у яку проникла промивальна рідина у гранулярному пласті?

Зону кольматації і зону проникнення фільтрату

160 Комплекс робіт, пов'язаний з розбурюванням продуктивного пласта, забезпеченням міцності і стійкості привибійної частини свердловини

Вибір способу розкриття залежить від будови пласта, його колекторських властивостей, складу рідин і газів, які містяться в ньому, кількості продуктивних пропластків і коефіцієнтів аномальності пластових тисків.

161. Операція з утворення отворів в обсадній колоні, цеметному кільці і кольматаційній зоні пласта

Наз. вторинним розкриттям продуктивного пласта

162. Комплекс робіт, пов'язаний з викликом припливу рідини з продуктивного пласта, очищенням приствольної зони від забруднення і забезпечення умов для одержання вищої продуктивності свердловини

Наз. випробування пласта

163. Ділянка навколо свердловини, в пори якої проникли частинки дисперсної фази промивальної рідини

Зона кольматації

164. В пластовипробувачі від'єднувати верхню частину компонування у випадку неможливості звільнити пакер і фільтр дозволяє

Безпечний замок

165. Гідравлічний інструмент, з допомогою якого створюють додаткову ударну силу для полегшення звільнення нижніх вузлів пластовипробувача у випадку їх прихоплення

Яс - це гідравлічний інструмент, з допомогою якого створюють додаткову ударну силу для полегшення звільнення нижніх вузлів пластовипробувача у випадку їх прихоплювання.

 

166. Пристрій в компоновці пластовипробувача, який призначений для герметичного розмежування об'єкта, що підлягає випробуванню, від решти частини свердловини

Пакер

167. У якому випадку не використовують спосіб первинного розкриття продуктивних горизонтів, при якому свердловину бурять до покрівлі продуктивного горизонту, опускають колону і цементують ЇЇ, а потім розбурюють продуктивний пласт?

При бурінні знизу вверх

168. Що не входить в задачі випробування пласта?

Одержання припливу пластового флюїду, 2) відбір проби флюїду для аналізу, 3) вимірювання початкового пластового тиску, 4)оцінка колекторських властивостей пласта, 5) оцінка ступеня забруднення приствольної зони пласта, 6) оцінка продуктивності об’єкта, 7) оцінка запасів можливих вуглеводнів

 

 

169. Яке правильне поєднання способів випробування продуктивних горизонтів?

Зверху вниз

170. Що не є елементом пластовипробувача КВІ?

1) вирівнювальний (перепускний) клапан, який призначений для полегшення перетоку промивальної рідини, що витісняється пластовипробувачем при спуску з підпакерного простору в надпакерний (при підйомі – навпаки);

2) головний або впускний клапан, який запобігає надходженню промивальної рідини в порожнину колони бурильних труб в період спуску пластовипробувача в свердловину і підйомі з неї, а також пропускає в цю порожнину пластову рідину в період випробування;

3) гальмівна камера з поршнем (або гідравлічне реле часу), яка призначена для затримки відкриття впускного клапана на деякий наперед заданий інтервал часу після створення на пластовипробувач осьового стискуючого навантаження;

Штуцер, який служить для обмеження швидкості припливу пластової рідини в період випробування та зменшення ударного навантаження на хвостовик у момент відкриття впускного клапана.

 

171. Який клапан КВІ закривають для одержання кривої відновлення тиску?

Які клапани закриті при спуску комплекту випробувальних інструментів у свердловину?

Вирівнювальний (перепускний)

18. Які клапани відкриті при спуску комплекту випробувальних інструментів у свердловину?

відкриття впускного клапана випробувача і реєстрація першої кривої припливу флюїду;

19. Яка головна задача закритих періодів випробування?

Задача закритих періодів - зареєструвати криві відновлення тиску (КВТ) в підпакерній зоні з тим, щоб використати їх разом з даними про інтенсивність припливу протягом відкритих періодів і результатів лабораторних аналізів пластової рідини для визначення колекторських властивостей об’єкта, прогнозних запасів вуглеводнів і промислової цінності.

20. Яка головна задача відкритих періодів випробування?

Мета першого відкритого періоду полягає в тому, щоб одержати початковий приплив рідини і очистити приствольну зону від забруднення (тривалість його не менше 10 хв.). Наступні відкриті періоди проводять з метою поширення області пониженого тиску в глибину об’єкта, одержання припливу пластової рідини з віддаленої зони і реєстрації його інтенсивності.

21. Правильна послідовність роботи випробувача пластів при двох періодах випробуванняПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 375; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.223.39.67 (0.013 с.)