Серед карбонатних обважнювачів відомі: крейда, вапняк, мергель, доломіт, сидерит 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Серед карбонатних обважнювачів відомі: крейда, вапняк, мергель, доломіт, сидеритСеред залізистих обважнювачів відомі: гематит (Fe2O3), магнетит (Fe3O4), ільменіт (FeOTiO2).

Серед баритових обважнювачів розрізняють вологі флотаційні (КБ-1, КБ-2, КБ-3, КБ-4, КБ-5, КБ-6), підсушені флота-ційні (І, II, III сортів) і модифіковані (ОБПМ-1, ОБПМ-2, ОБПМ-3) барити

Свинцевий обважнювач – галеніт (РbS)

39. Під дією якої сили відбувається очищення промивальної рідини у гідроциклоні?

Під дією відцентрової сили

17. Розмірність фільтрації промивальної рідини

/75мм

25. Розмірність статичного напруження зсуву промивальної рідини

Па

26. Розмірність умовної в'язкості промивальної рідини

Сек

27. Розмірність вмісту піску в промивальній рідині

%

28. Прилад для вимірювання фільтрації промивальної рідини

ВМ-6

29. Прилад для вимірювання вмісту піску в промивальній рідині

ВМ-2

30. Прилад для вимірювання густини промивальної рідини

Аерометр АГ-3ПП

31. Прилад для вимірювання умовної в'язкості промивальної рідини

Віскозиметра ВП-5

32. Різниця густин промивальної рідини, що знаходиться в нижній і верхній половині ' спеціального циліндра (ЦС-1) після 1 доби спокою

Стабільність

33. Об'єм дисперсійного середовища, який виділився за одну добу спокою із 100 см3 промивальної рідини, налитої в мірний циліндр

Добовий відстій

34. Основне призначення КМЦ в промивальній рідині на водній основі

Понижувачі водовіддачі

35. Основне призначення ССБ в промивальній рідині на водній основі

Понижувачі умовної в’язкості

36. Основне призначення NaOH в промивальній рідині на водній основі

Утворення суспензій

37. Основне призначення нафти в промивальній рідині на водній основі

Промивальні рідини на вуглеводневій основі призначені для розкриття нафтоносних пластів, відбору керна, коли необхідно одержати взірці порід, не забруднені фільтратом; для розбурювання глинистих порід, стійкість яких значно знижується при зволоженні, а також хемогенних порід, які легко розчиняються у воді і схильні до втрати стійкості.

 

38. Правильна послідовність руху промивальної рідини по циркуляційній системі свердловини

Бурові насоси

Блок очищення і дегазації рідини

Бурильна колона

Нагнітальна лінія, стояк, буровий шланг, вертлюг

Долото

Затрубний простір

Приймальні ємності

39. Правильна послідовність очищення промивальної рідини

Пісковідділювачі

Вібросита

Муловідділювачі

40. Механізм, яким не готують промивальні рідини

Промивальні рідини можна готувати безпосередньо на буровій або централізовано на глинозаводі, який обслуговує дільницю чи район. Рідину, що приготовлена на заводі, транспортують або спеціально прокладеними до бурових трубопроводами, або в автоцистернах.

– Схема блоку приготування промивальних рідинн

Або

Гідравлічної мішалки ГДМ-1

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН У ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ

 

41. Що не є геологічною причиною викривлення свердловин?

Причини геологічного характеру:

a) анізотропія, шаруватість, сланцюватість, тріщинуватість гірських порід;

б) часте чергування порід з різними механічними властивостями, особливо при їх похилому заляганні;

в) наявність у розбурюваних пластах тектонічних порушень, каверн, порожнин;

г) тверді включення в м’які незцементовані породи.

42. Що є технологічною причиною викривлення свердловини?

Причини технологічного характеру:

а) втрата стійкості нижньої частини бурильної колони;

б) неправильне співвідношення діаметрів ОБТ і свердловини;

в) неправильний вибір кількості, місця встановлення і конструкції пристосувань, які центрують нижню частину бурильної колони в свердловині;

г) застосування режиму буріння, параметри якого не відповідають конструкції нижньої частини бурильної колони і геологічним умовам залягання гірських порід.

 

 

43. Що є основним заходом, направленим на попередження викривлення вертикальних свердловин? вибір конструкції низу бурильної колони, яка забезпечує проходку свердловини з високими показниками роботи долота в різноманітних геологічних умовах

 

44. Яку мінімальну кількість ділянок може мати профіль похилоскерованої свердловини?

45. Які види буріння похилих свердловин не використовують в даний час?

У даний час застосовують такі види буріння свердловин:

а) послідовне буріння декількох похилих свердловин з однієї площадки, або так зване кущове буріння;

б) паралельне буріння двох свердловин з допомогою одного комплекта бурового обладнання однією буровою бригадою, або так зване двоствольне буріння;

в) буріння свердловин, які закінчуються декількома вибоями (багатовибійне буріння) або з горизонтальним входженням в пласт і горизонтально-розгалуженим розміщенням стволів.

46. Свердловина, в якої з глибиною змінюється тільки зенітний кут

Плоско викривленими,

47. Свердловина, в якої з глибиною змінюється зенітний і азимутальний кути

Просторововикривленими.

48. Умовно свердловину називають вертикальною, якщо зенітний кут у неї не перевищує (2-3) °,

 

49. Проекція осі свердловини на вертикальну площину

Профілем свердловини

50. Проекція осі свердловини на горизонтальну площину

Інклінограмою.

51. Найкоротша віддаль між проекцією даної точки на горизонтальну площину і устям свердловини

Зміщенням (альтитудою)

52. Кут між вертикаллю і дотичною до осі свердловини в даній точці

зенітним кутом (альфа)

53. Кут між напрямком на північ і проекцією до осі в даній точці на горизонтальну площину (взятий за годинниковою стрілкою)

азимутальним кутом Q

54. При роторному способі буріння відхилення ствола свердловини від вертикалі може здійснюватися з допомогою

ствол свердловини відхиляється від вертикалі з допомогою клиновидних (рисунок 7.2) або шарнірних відхилювачів.

55. При турбінному способі буріння відхилення ствола свердловини від вертикалі може здійснюватися з допомогоюПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 408; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.231.211 (0.015 с.)