Класифікація видів економічної діяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація видів економічної діяльності1. Яка мета створення системи класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)?

2. Що є об’єктами класифікації у КВЕД?

3. Назвіть поділ галузей економічної діяльності на основні види у загальному плані.

4. За яким принципом побудована система КВЕД?

5. Дайте визначення економічній діяльності.

6. На які види поділяється економічна діяльність?

7. Розкрийте сутність основного виду економічної діяльності.

8. Охарактеризуйте допоміжні види економічної діяльності.

9. За допомогою якого методу здійснюється визначення основного виду економічної діяльності?

10. Надайте стислу характеристику сільському господарству, мисливству, лісовому господарству.

11. Надайте стислу характеристику рибальству, рибництву.

12. Надайте стислу характеристику добувній промисловості.

13. Надайте стислу характеристику переробній промисловості.

14. Надайте стислу характеристику виробництву та розподілення електроенергії, газу та води.

15. Надайте стислу характеристику будівництву.

16. Надайте стислу характеристику торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

17. Надайте стислу характеристику діяльності готелів та ресторанів.

18. Надайте стислу характеристику діяльності транспорту та зв’язку.

19. Надайте стислу характеристику фінансовій діяльності.

20. Надайте стислу характеристику операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

21. Надайте стислу характеристику галузі економічної діяльності пов’язаної з державним управлінням.

22. Надайте стислу характеристику освіті.

23. Надайте стислу характеристику охороні здоров’я та надання соціальної допомоги.

24. Надайте стислу характеристику галузі економічної діяльності пов’язаної з надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльності у сфері культури та спорту.

25. Надайте стислу характеристику діяльності домашніх господарств.

26. Надайте стислу характеристику діяльності екстериторіальних організацій.

 

Основні напрями та форми участі держави і місцевого

Самоврядування у сфері господарювання

1. Що лежить в Конституційній основі правопорядку господарювання в Україні?

2. Розкрийте загальні принципи господарювання в Україні.

3. Яка участь держави і органів місцевого самоврядування у сфері господарювання?

4. Вкажіть основні засоби державного регулювання господарської діяльності.

5. Розкрийте відносини суб'єктів господарювання із органами місцевого самоврядування.

6. Яким чином реалізується державний контроль та нагляд за господарською діяльністю?

7. Які особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки?

8. В яких формах реалізується економічна політика держави?

9. Розкрийте основні напрями економічна політика держави.

10. Назвіть основні складові структурно-галузевої політики держави.

11. Спрямування інвестиційної політики держави.

12. Розкрийте сутність амортизаційної політики держави.

13. Назвіть напрями політики інституційних перетворень держави.

14. Розкрийте цінову політику держави.

15. Охарактеризуйте спрямованість антимонопольно-конкурентної політики держави.

16. Назвіть напрями бюджетної політики держави.

17. Назвіть напрями податкової політики держави.

18. Назвіть напрями грошово-кредитної політики держави.

19. Назвіть напрями валютної політики держави.

20. Назвіть напрями зовнішньоекономічної політики держави.

21. Назвіть напрями екологічної політики держави.

22. Розкрийте напрями політики держави у соціально економічній сфері.

23. Яким чином реалізується економічна стратегія держави?

24. Розкрийте сутність економічної тактики держави.

25. Охарактеризуйте мету здійснення державою економічної стратегії і тактики у сфері господарювання.

26. Назвіть основні форми державного планування господарської діяльності.

27. Розкрийте сутність державного замовлення.

28. Розкрийте сутність державного контракту.

29. Розкрийте сутність ліцензування.

30. Розкрийте сутність торгового патенту.

31. Розкрийте сутність квотування.

32. Розкрийте сутність дотацій.

33. Назвіть напрями технічного регулювання у сфері господарювання.

34. Назвіть принципи за якими будується система оподаткування в Україні.

35. Розкрийте сутність монопольного становища суб’єкта господарювання.

36. Розкрийте сутність природної монополії.

 

Господарська комерційна та некомерційна діяльність

1. Надайте визначення підприємництву, як господарській комерційній діяльності.

2. Розкрийте права, обов’язки і відповідальність підприємців.

3. Охарактеризуйте принципи на основі яких здійснюється підприємництво.

4. Назвіть види підприємництва.

5. Охарактеризуйте виробниче підприємництво.

6. Розкрийте сутність комерційно-торгового підприємництва.

7. Охарактеризуйте фінансово-кредитне підприємництво.

8. Поясніть особливості посередницького підприємництва.

9. Розкрийте сутність страхового підприємництва.

10. Назвіть організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності.

11. Розкрийте напрями підтримки державою підприємницької діяльності.

12. Назвіть умови припинення підприємницької діяльності.

13. Охарактеризуйте особливості здійснення некомерційної господарської діяльності.

14. Назвіть організаційні форми здійснення некомерційної господарської діяльності.

 

Організація підприємницької діяльності

1. Розкрийте сутність бізнесу.

2. Назвіть основні елементи системи бізнесу (види бізнесу).

3. Охарактеризуйте особливості здійснення підприємницького бізнесу.

4. Розкрийте особливості здійснення споживчого бізнесу.

5. Охарактеризуйте особливості здійснення трудового бізнесу.

6. Назвіть умови здійснення державного бізнесу.

7. Охарактеризуйте підприємницьку діяльність, як процес.

8. Назвіть основні стадії підприємницького бізнесу.

9. Надайте визначення підприємницькій ідеї.

10. Види підприємницьких ідей.

11. Назвіть основні методи (шляхи) організації підприємництва.

12. Назвіть можливі методи оцінки вартості підприємства (бізнесу).

13. Охарактеризуйте франшизінг (франчайзінг), як один із методів організації підприємництва.

 

Підприємство, як організаційна форма господарювання

1. Поясніть сутність підприємства.

2. Назвіть види підприємств залежно від форм власності.

3. Поясніть сутність статутного капіталу підприємства.

4. Як поділяються підприємства залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного капіталу.

5. Назвіть види підприємств залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік.

6. Охарактеризуйте унітарне підприємство.

7. Охарактеризуйте корпоративне підприємство.

8. Поясніть, які підприємства відносяться до малих.

9. Які підприємства визнаються великими?

10. Поясніть особливості формування організаційної структури підприємства.

11. На підставі яких документів здійснюється управління підприємством.

12. Поясніть права керівника підприємства.

13. Яким документом регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства?

14. Яким чином визначається майновий стан підприємства?

15. Назвіть склад майна підприємств.

16. На підставі яких документів регулюються господарські відносини підприємства з іншими підприємствами?

17. Яке майно відноситься до основних засобів?

18. Яке майно відноситься до оборотних засобів?

19. Поясніть сутність коштів у складі майна суб'єктів господарювання.

20. Охарактеризуйте сутність товару у складі майна підприємства.

21. Назвіть джерела формування майна суб'єктів господарювання.

22. Що лежить в основі правового режиму майна суб'єктів господарювання, на якій базується їх господарська діяльність?

23. Поясніть право господарського відання майном суб'єктів господарювання.

24. Поясніть право оперативного управління майном суб'єктів господарювання.

25. Яким чином визначається прибуток суб'єкта господарювання?

26. Назвіть документи якими регулюється соціальна діяльність підприємства.

27. Охарактеризуйте основні складові соціальної діяльності підприємства.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.013 с.)