Створення запиту на вибірку в субд MS Access. Оператори, що використовуються в умовах на вибірку. Навести приклади. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення запиту на вибірку в субд MS Access. Оператори, що використовуються в умовах на вибірку. Навести приклади.Запит СУБД MS ACCESS дозволяє здійснювати пошук, сортування та добір певних даних, що знаходяться в таблицях або інших запитах БД. Запит на вибірку – добирає дані з таблиць, відображаючи результати у вигляді динамічного набору даних у режимі таблиці.

У виразі умови відбору допускається використання операторів порівняння і логічних операторів: =, <,>, <>, Between, In, Like, And, Or, Not, які визначають операцію над одним або кількома операндами.

Якщо вираз в умові відбору не містить оператора, то за замовчуванням використовується оператор =. Текстові значення у вираженні вводяться в лапках, якщо вони містять пробіли або знаки пунктуації. В іншому випадку лапки можна не вводити, вони будуть додані автоматично. Допускається використання операторів шаблону - зірочка * і знак питання?.

Оператор Between дозволяє задати інтервал для числового значення. Наприклад, Between 10 And 100 задає інтервал від 10 до 100.

Оператор In дозволяє виконати перевірку на рівність будь-якому значенню зі списку, який задається в круглих дужках. Наприклад, In ("Математика", "Інформатика", "Історія")

Оператор Like дозволяє використовувати зразки, що використовують символи шаблона, при пошуку в текстових полях. Наприклад, Like "Іванов *"

Умови відбору, задані в одному рядку, зв'язуються за допомогою логічної операції "І", задані в різних рядках - за допомогою логічної операції "АБО". Ці операції можуть бути встановлені явно у вираженні умови відбору за допомогою операторів AND і OR відповідно.

Сформувати умова відбору можна за допомогою будівника виразів. Перейти у вікно Будівник виразів можна, натиснувши кнопку Побудувати на панелі інструментів, або вибравши команду Побудувати в контекстно-залежному меню. Курсор миші повинен бути встановлений у клітинці введення умови відбору. Після введення виразу в бланк і натискання клавіші Enter Access виконує синтаксичний аналіз вираження і відображає його відповідно до результатів цього аналізу.

Технологія створення нового розрахункового поля в запиті на вибірку в СУБД MS Access. Навести приклади.

Технологія створення нового розрахункового поля в запиті на вибірку в СУБД MS Access. Навести приклади.

Розрахунковими полями будемо називати поля, що відображають результати обчислень формул (містять посилання на значення інших полів). Для створення в запиті розрахункового поля потрібно:

1.Відкрити запит в Режимі конструктора; 2. Клацнути по порожній комірці рядка Поле Þ ПКМ Þ виконати вказівку Побудувати; 3.У вікні виразів Построитель выражений ввести формулу, яка відповідає наступній схемі: ім’я нового поля: формула

Зауваження: імена полів, що використовуються в формулі повинні бути взяті в квадратні дужки.

Приклад: Створити в запиті розрахункове поле для обчислення вартості кожної партії товару. Вартість партії товару: [Замовлення за 2006-2007 роки]![ Обсяг партії] *[ Замовлення за 2006-2007 роки]! *[Ціна одиниці товару].

Технологія створення запитів на знищення записів у СУБД MS Access.

Запит на модифікацію (зміну) – дозволяє створювати нові таблиці або змінювати дані в існуючих таблицях (знищення записів, поновлення записів та їх додавання).

1. Створити запит на вибірку, використовуючи необхідні поля та критерії.

2. Переглянути відібрані записи в режимі перегляду результуючої таблиці.

3. Перетворити запит на вибірку у відповідний запит на зміну (запит на знищення, запит на створення таблиці, запит на додавання та запит на поновлення). Для цього відповідно виконуються вказівки Запит Þ Знищення (або Створення таблиці, або Додавання або Поновлення).

4. Запустити поточний запит на виконання. Для цього достатньо виконати вказівки Запит Þ Запуск або клацнути по кнопці!.

5. Перевірити в режимі перегляду таблиці внесені зміни.

 

Технологія створення групових запитів у СУБД MS Access.

Груповий запит – є спеціальною версією запиту на вибірку. Дозволяє обчислювати суми, підраховувати кількість записів та виконувати розрахунки підсумкових значень.

Для формування структури групового запиту потрібно в режимі конструктора запиту активізувати рядок Групова операція:

- виконати вказівки Вигляд ÞГрупові операції;

або

- клацнути по кнопці «сума» панелі інструментів.

 

Поняття макросу в СУБД MS Access. Технологія створення та використання макросів.

 

Макроси бувають прості, складені, і спеціальні. Прості- це об’єкти БД, які містять просту послідовність макрокоманд стосовно роботи з додатками (завантаження, вихід), об’єктами (завантаження, вибір режиму роботи) складені – включають кілько окремих макросів (іменованих послідовностей макрокоманд) та призначені для оптимізації роботи з макросами, пов’язані одним і тим самим об’єктом БД для створення макросів з умовами.(Спеціальні – макроси Auto Keys –складені макроси, в яких для пуску задаються комбінації клавіш.

Макроси створюються у конструкторі макросів, що подібний до конструктора таблиць. (главное окно – кнопка Макрос – кнопка создать)

 

Поняття форми в СУБД MS Access. Технологія створення кнопочної форми.

Форма забезпечує найбільш гнучкий спосіб перегляду, додавання, редагування та знищення даних.

Можна створювати шість типів форм:

- в стовпчик (даний тип також відомий як повноекранна форма);

- “ленточная”;

- таблична;

- головна/підпорядкована;

- зведена таблиця;

- діаграма.

Для створення форми в поточній базі даних можна скористатися одним з наступних способів:

- виконати вказівки Вставка ÞФорма;

- у вікні БД активізувати вкладку об’єктів Форми та виконати вказівку Створити;

- у режимі таблиці (якщо відкрита таблиця) або запиту (якшо відкритий запит) клацнути по кнопці «табличка с двумя кнопочками и молнией» та вибрати вказівку Форми.

На екрані активізується вікно Нова форма, в якому будуть запропоновані на вибір сім способів створення форми:

- Конструктор - відображає повністю порожню форму у вікні конструювання форми;

- Майстер форм - створює форму одного з трьох стандартних типів (в стовпчик, “ленточну” або табличну) у відповідності до вказівок користувача;

- Автоформа в столбец: автоматично створює форму з в стовпчик: полями в один або декілька стовпчиків;

- Автоформа “ленточная”: автоматично створює “ленточную” форму;

- Автоформа таблична: автоматично створює табличну форму;

- Діаграма: - створює форму з діаграмою;

- Зведена таблиця: створює зведену таблицю Excel.

Головна кнопкова форма створюється з метою навігації по базі даних, тобто вона може використовуватися в якості головного меню БД. Елементами головною кнопкової форми є об'єкти форм і звітів.

Технологія створення кнопкових форм наступна:

1) створити сторінку головною кнопкової форми (ГКФ);

2) створити необхідну кількість сторінок підлеглих кнопкових форм (наприклад, форми для введення даних, для звітів, для запитів і т.д.);

3) створити елементи головної кнопкової форми;

4) створити елементи для кнопкових форм звітів і форм введення або зміни даних;

5) створити макроси для запитів або для таблиць з унікальними назвами;

6) створити елементи для кнопкових форм запитів або таблиць.

 

Створення форм за допомогою конструктора в СУБД MS Access. Використання елементів управління.

У вікні БД вибрати вкладку Форми. Клацнути по кнопці Створити. З'явиться діалогове вікно Нова форма. У цьому вікні необхідно вибрати зі списку пункт Конструктор. Потім у списку "Виберіть в якості джерела даних таблицю або запит" вибрати ім'я таблиці (наприклад, Студент). Клацнути по кнопці ОК. На екрані з'явиться вікно Форма 1.Якщо на екрані відсутній список полів обраної для побудови форми таблиці, вибрати пункт меню Вид / Список полів. Поля зі списку перемістити на форму (по одному або попередньо виділивши з використанням клавіші Shift і миші, для виділення всіх полів виконати подвійне клацання мишею на заголовку вікна Список полів). Розмістити поля на формі в потрібних місцях за розробленим зразкомПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 889; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.015 с.)