Для розрахунку бригадного заробітку використовуйте один з наведених методів розрахунку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для розрахунку бригадного заробітку використовуйте один з наведених методів розрахунку.Для оплати праці колективу (бригади) застосовується як відрядна, так і погодинна форма оплати праці.

Колективна відрядна розцінка визначається за формулами (Рк):

; (4.1.)

де ∑Т – сума тарифних ставок членів бригади, грн;

Нвир.бр. – бригадна норма виробітку.

, (4.2.)

де ∑Т•Нч – сума добутку тарифних ставок, які відповідають розряду робіт, грн. та норм часу;

Нч – норми часу відповідно по кожному розряду на кожен виріб.

Є кілька методів розподілу заробітку:

1 метод: Відповідно до встановлених розрядів і відпрацьованого часу;

2 метод: За тарифними коефіцієнтами і відпрацьованим часом (тобто відрядний заробіток, який припадає на 1 коефіцієнт – годину).

3 метод:За присвоєними розрядами і відпрацьованим часом, враховуючи коефіцієнт трудової участі (КТУ).

Сутність першого методу полягає у тому, що розраховується відрядний заробіток та премії, також тарифний заробіток кожного члена бригади та у цілому – бригади за фактично відпрацьований час; потім визначається коефіцієнт відрядного заробітку за формулою:

, (4.3.)

де Зв, Зтар. – відповідно відрядний і тарифний заробітки бригади, грн.

Фактичний заробіток кожного члена бригади розраховується множенням його тарифного заробітку на коефіцієнт відрядного заробітку (Кз).

За другим методом розподіл бригадного заробітку між членами бригади здійснюється множенням тарифного коефіцієнта на кількість відпрацьованих годин; вартість 1-ї коефіцієнт-години визначається діленням загальної суми бригадного заробітку на загальну кількість коефіцієнт-годин; сума заробітку кожного члена бригади розраховується множенням кількості його коефіцієнт-годин на вартість 1-ї коефіцієнт-години.

За третім методомз урахуванням КТУ є два методи:

Перший метод. Послідовність розрахунку заробітної плати кожного члена бригади наступна:

1. Визначається загальний бригадний заробіток (Збр.заг.), в який включається відрядний заробіток, усі види премій, економія по фонду заробітної плати бригади та інші види колективної оплати, за формулою:

; (4.4.)

де N – обсяг роботи, виконаний бригадою;

Pi – розцінка за відповідний вид продукції;

П – премії бригади;

Е з – економія по фонду оплати праці;

Д інш. – інші види колективної оплати.

2. Розраховується тарифний заробіток кожного члена бригади і у цілому:

; (4.5.)

 

, (4.6.)

де Тст – погодинна тарифна ставка кожного члена бригади;

Ффі – фактично відпрацьований час кожним членом бригади;

n – кількість членів бригади.

3. Визначається сума заробітку колективу ∆Збр., яка розділяється пропорційно розрахунковому заробітку – це відрядний приробіток, сума премій, економія по фонду заробітної плати та інші колективні доплати:

. (4.7.)

4. Визначається розрахунковий заробіток бригади у цілому і кожного робітника за формулою:

, (4.8.)

де КТУ – коефіцієнт трудової участі окремого робітника.

. (4.9.)

5. Розраховується коефіцієнт відношення відрядного приробітку, премій, економії по фонду заробітної плати та інших доплат до розрахункового заробітку (К розр):

. (4.10.)

6. Визначається відрядний приробіток, премія, економія по фонду заробітної плати та інші доплати кожного члена бригади:

. (4.11.)

7. Розраховується загальна заробітна плата кожного члена бригади:

. (4.12.)

Другий метод. У бригадах, укомплектованих робітниками одного розряду, які, однак, фактично відпрацювали різний час, сума, яка підлягає розподілу, ділиться на суму КТУ – годин усієї бригади. Одержана величина множиться на кількість КТУ – годин кожного робітника.

Індивідуальна з/п кожного працівника при безтарифній системі – це його частка (пай) у фонді з/п, який зароблений усім колективом.

Формула розрахунку:

, (4.13.)

де ЗПі – індивідуальна заробітна плата, грн;

ФОПкп – фонд оплати праці колективу (дільниці цеху), який підлягає розподілу між працівниками, грн;

Кі – коефіцієнт кваліфікованого рівня, який присвоєно і-му працівникові трудовим колективом у момент введення “безтарифної” системи (в балах, частинах одиниці або інших умовних одиницях);

КТУі – коефіцієнт трудової участі в поточних результатах діяльності, який присвоюють і-му працівникові трудовим колективом на період, за який здійснюється оплата;

Ті – кількість робочого часу, відпрацьованого і-м працівником за період, за який здійснюється оплата (год., дні);

i = 1, 2, …, n – кількість працівників, які беруть участь у розподілі фонду оплати праці, осіб.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 247; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.169.3 (0.004 с.)