Навчання з питань охорони праці працівників підприємств. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчання з питань охорони праці працівників підприємств.В Україні діє система безперервної освіти в галузі охорони праці, яка охоплює все населення від вихованців дошкільних заходаів до пенсіонерів. Система безперервної освіти побудована на таких науково-методичних принципах:

- наступність і безперервність навчання всіх вікових категорій;

- відповідність сучасним вимогам;

- ступневість навчання.

Таке навчання проводиться з усіма працівниками закладу, установи 1 раз на 3 роки (якщо працівники зайняті на посадах, пов’язаних із виконанням робіт підвищеної небезпеки, – 1 раз на рік).

В навчальному закладі навчання працівників із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності проводиться у вигляді складової частини навчання з безпеки життєдіяльності. Заняття організовуються за типовими програмами з урахуванням специфіки професії та виробництва. Згідно з чинним Положенням заняття з працівниками проводяться безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи. Усі працівники закладу проходять навчання і перевірку знань із охорони праці, безпеки життєдіяльності обсягом не менше 20 годин.

Перевірку знань із охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників закладу проводить комісія, склад якої затверджується наказом директора. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Головує комісією заступник керівника підприємства.

Працівники, яких приймають на роботу, що є в “Переліку робіт із підвищеною небезпекою” та “Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі” проходять попереднє спеціальне навчання і перевірку знань із питань охорони праці в формі екзамену, а потім періодично, не рідше одного разу на рік, повторні перевірки знань.

Інші посадові особи і спеціалісти проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, до початку роботи з періодичністю раз на три роки безпосередньо на підприємстві.

Інструктажі з питань охорони праці.

Працівники всіх установ, підприємств і організацій під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити інструктажі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Мета інструктажів – навчити працівників правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов’язки.

За часом і характером проведення інструктажі поділяються на вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.

Вступний інструктаж із охорони праці проводиться з працівниками:

• які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їхньої освіти, стажу роботи та посади;

• які прибули до установи чи закладу освіти і беруть безпосередню участь у навчально-виховному та виробничому процесі або виконують інші роботи для цієї установи чи закладу освіти.

Вступний інструктаж проводиться відповідно до наказу (розпорядження) керівника спеціалістом служби охорони праці або іншою особою, на яку покладається цей обов’язок і яка в установленому цим Положенням порядку пройшла навчання і перевірку знань із питань охорони праці.

Первинний інструктаж із охорони праці проводиться безпосередньо керівником робіт до початку роботи на робочому місці з працівниками.

Повторний інструктаж із охорони праці проводиться щопівроку на робочому місці індивідуально з окремим працівником, із групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий інструктаж із працівниками проводиться на робочому місці або в кабінеті охорони праці. Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

Цільовий інструктаж із охорони праці з працівниками проводиться у разі організації позакласних та позашкільних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позакласних робіт (прибирання територій, приміщень, науково-дослідна робота на навчально-дослідній ділянці тощо).

Інструктажі з працівниками безпосередньо проводять закріплені наказом по підприємству керівники виробничих підрозділів. Відповідно до орієнтовної тематики вони передбачають у планах роботи підрозділів проведення інструктажів відповідно до досвіду і потреб працівників. Розробляються тексти інструктажів із попередження виробничого травматизму згідно плану роботи служби охорони праці підприємства.

Тексти всіх інструктажів повинен погодити заступник керівника підприємства. В правому верхньому кутку зазначається «Погоджено», прізвище, ініціали та підпис посадової особи. Завіряти підпис печаткою підприємства не обов’язково. Перелік усього комплекту інструктажів складають на календарний рік і формують в окрему папку.

 

Інструкція з попередження виробничого травматизму може мати таку структуру:

- назва;

- мета;

- обладнання;

- епіграф;

- викладення навчального матеріалу (хід інструктажу);

- запитання для обговорення або закріплення;

- підсумок.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання впродовж не менше шести змін.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Законодавством про працю визначені такі види відповідальності:

- дисциплінарна (від догани до звільнення з займаної посади);

- адміністративна (як правило штрафи):

- матеріальна (відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушень із охорони праці);

- кримінальна.

Відповідність розповсюджується на винних у порушенні законодавства про працю: службових осіб, установи, організації або громадян, які є суб'єктом підприємницької діяльності. Вид покарання визначається відповідно до виду та наслідків порушення.

Дисциплінарні стягнення накладаються керівником установи або підприємства на основі подання керівника підрозділу, інженера з охорони праці, представників профспілки або інших уповноважених осіб. Законодавством передбачені таки види стягнень як догана, тимчасовий перевід на роботу, яка оплачується менше, звільнення. Порядок накладання дисциплінарних стягнень регламентується чинним законодавством.

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони праці передбачає накладання штрафів. Штрафи накладаються державними інспекторами або іншими посадовими особами органів спеціально уповноважених у галузі охорони праці. Максимальний розмір штрафу може бути до десятьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Рішення про матеріальну відповідальність вирішує суд за поданням відповідних органів або фізичних осіб.

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці передбачає, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, – карається штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. Якщо порушення спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки. – карається виправними роботами до двох років або обмеженням волі до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років. Більш сурове покарання передбачені за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвішеною небезпекою, на вибухонебезпечних підприємствах, а також за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.012 с.)