Прочитайте вслух, проверяя себя по фонетическим правилам. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прочитайте вслух, проверяя себя по фонетическим правилам.Прочитайте вслух, проверяя себя по фонетическим правилам.

1. Roma. 2. Data. 3. Vita. 4. Nota bene. 5. Circus. 6. Centrum. 7. Labor. 8. Terra. 9. Lyra. 10. Vulgus. 11. Forum. 12. Lingua Latina. 13. Verbum. 14. Figura. 15. Scaena. 16. Familia. 17. Impenum. 18. Populus. 19. Triumphus. 20. Socius. 21. Communis. 22. Res publica. 23. Exemplum. 24. Disciplina. 25. Antiquus. 26. Projectus. 27. Oculus. 28. Studium. 29. Industria. 30. Institia. 31. Historia. 32. Philologia. 33. Philosophus. 34. Grammatica. 35. Physica. 36. Mathematica. 37. Universitas. 38. Schola. 39. Academia. 40. Oceanus. 41. Provincia. 42. Praemium. 45. Argumentum.46. Conflictus. 47. Demonstratio. 48. Constitutio. 49. Amnestia. 50. Proletarius. 51. Effectus. 52. Elementum. 53. Intervallum. 54. Simulatio. 55. Labyrinthus. 56. Vergilius. 57. Horatius. 58. Publius Ovidius Naso. 59. Gaius Iulius Caesar. 60. Marcus Tullius Cicero. 60. Titus Livius. 62. Italia. 63. Hispania. 64. Asia. 65. Africa. 66. Graecia. 67. Ianuarius. 68. Februarius. 69. Martius. 70. Aprilis. 71. Maius. 72. Iunius. 73. Iulius. 74. Augustus. 75. September. 76. October. 77.November. 78.December.

3. Текст.

1. Scientia potentia est. 2. Terra est sphaera. 3. Terra est stella. 4. Terra et luna sunt stellae. 5. Philosophia est magistra vitae. 6. Historia est magistra vitae. 7. Historia est schola vitae. 8. Schola est via scientiarum. 9. Roma est in Italia. 10. In terra et in aqua est vita. 11. In luna non est vita. 12. In silvis sunt bestiae. 13. In Africa sunt silvae palmarum. 14. Minerva est dea pugnarum. 15. Incola insulae est nauta. 16. Ibi victoria, ubi concordia. (esse: sum, es, est, sumus, estis, sunt).

Склонение имен существительных и прилагательных

 

Просклоняйте в единственном и во множественном числе.

Lingua antiqua (древний язык)

Filia bona (хорошая дочь)

Vir bonus (хороший муж)

Campus latus (широкое поле)

Liber noster (наша книга)

Bellum longum (длительная война )

 

Предлоги:sub – под; in – в,на - куда? (acc.), где? (abl.) --(in fabula – в рассказе; in fabulam – в рассказ. In libero - в книге;in liberum – в книгу. In oppido – в городе; in oppidum – в город,sub aquam - под воду sub aqua -под водой).

Acc.- ad - к, при, у, ante - перед, apud - у,при, post - после, contra - против, inter- между;

Abl. – a(ab) - от, cum - вместе, с, ex - из, de - от, из, о, sine - без, prae - перед, pro - за, вместо

1. Добавьте к основе глагола личное окончание:

оrna – (он украшает), audi – (вы слушаете), debe – (мы должны), clama – (ты кричишь), dic – (они говорят), faci – (они делают), spera – (она надеется), erra – (вы ошибаетесь), narra – (мы рассказываем), habe – (ты имеешь), stru – (они строят), cred – (я верю), para – (вы готовите), nota – (они обозначают), vale – (мы здоровы), move – (они двигают), servi – (они служат), vide – (он видит). (окончания: o, s, t, mus,tis,nt)

 

Текст для перевода:

1. Puellae et pueri cum amici in scholam veniunt(venire) et magistrum salutant(salutare): Salve, magister! Magister respondet(respondere):” Salvete, discipuli et pueri! “ Magistri nostri discipulos docent(docere). Discipulos bene discere debent (debere). Magister discipulis fabulam longam legit(legere). Discipuli magistram audiunt, sed Julia male audit(audire). Magister Julium interrogat: “Ubi est Roma? Responde! Noli tace!” Julia nescit(nescire) et tacet(tacere). M. interrogat: “ Quis scit? “ Paulla dicet:“ In Italia”. Paulla bene respondet. M. Juliae dicet (dicere): “Cur male laboras (laborare)?” Deinde M. Interrogat(interrogare): “ Quid amatis legere? Quis letteram bene scit”? Discipuli libros legunt. M. librum legit: “ 1. Noctu lunam et stellas videmus. In terra et in aqua est vita. In Luna non est vita. Graecia et Italia sunt antiquae terrae Europae.(M. monstrat (monstrare) in tabula). Lingua Latina est lingua antiqua. 2. In silvis bestiae sunt. Diana silvis dea est et sagittas habet (habere). Minerva est dea pugnarum et item letteras amat (amare). Vesta dea familiae est”. Discipuli bene epistulam studiosi scribunt(scribere). M. justus discipulos laudat (laudare). M. dicet:” Si longa dormitis,nihil auditis, nichil videtis(videre), nichil sentitis(sentire)! Bene facite(facere)!”

 

2. Hora studii instat(instare). Magister in auditorium intrat(intrare) et dicit: “Salvete, discipuli!”. Discipuli surgunt et magistrum salutant: “Salve,magister!”. M.:Assidite, pueri! Studium nostrum incipimus (incipere). Alexandre, quid tibi de Homero, poeta praeclaro Graecorum, notum (notare) est?” Alexander narrat: “ Multi poetae et praesertim Homerus facta virorum Graecorum clalorum celebrant. Fabulas praeclaras Homeri scimus, Illiadem et Odisseam. In Illiade poeta proela apud Trojam narrat, in Odissea – longam viam Ulixis in Ithacam”. M. dicet: “ Bene. Asside, Alexander. Responsum tuum rectum est. Nunc, discipuli, libros vestros aperite (aperire)! Pauli, lege fabulam Vergilii de Aenea. Lege bene, quaeso, noli festina (festinare)!” Paulus legit bene, clare et distincte. “Et tu, Tite, quo putas (putare)? Veni ad chartam et monstra nobis Italiam et Graecam. Titus surgit, ad tabulam venit et Craeciam et Italiam in charta monstrat. Deinde de Italia antiqua narrat: “ Antiqua Italia patria multorum populorum est. Praetеr Romanos Etrusci, Galli, Sabini alliique populi una cum Romanis Italiam incolunt(incolere). Etiam Graeci veniunt, multas colonias ibi condunt (condere) et oppida pulchra struunt (struere). Incolae Italiae agricolae boni sunt”.

Instare – наступить studium - занятие

Intrare- входить praeclarus- знаменитый

Incipere- начинаться praesertim- особенно

Notare- замечать, отмечать facta- деяние,подвиг

Aperire- открывать proelium - битва, сражение

Festinare- торопиться praetеr- кроме

Putare- думать alliique- другие

Incolere- населять etiam- также

Condere- основывать clarus- известный

Struere-строить

 

De Romulo et Remo

Romulus et Remus filii Rheae Silviae sunt, Gemini ex familia regia. Ut fama est, pater puerorum Mars, deus bellorum,est. Amulius, vir duri animi, pueros necare studet. Imperio Amulii Gemini in alveo ponu ntur et in fluvium jaciu ntur. Sed pueri a deis serva ntur. Subito lupa advenit et geminos nutrit. Deinde a pastore Faustulo pueri inveniu ntur et educa ntur. Postea Roma a Romulo et Remo condi tur.

 

 

Переведите.

In villa opulenti viri Romani multi servi laborant. Multi dommi severi sunt, servos saepe vituperant et puniunt. Servi severos dominos nonamant, sed timent. Bonos dominos servi laudant et amant. Etiam MarcusTullius Cicero multos servos habet. Tiro servus dominum suum et Marcum, domini filium, valde amat. «Ubi Tiro est?» – Marcus rogat. At pater: «Tiro in cubiculo suo manet, nam aeger est». Tullius medicos vocat et rogat: «O viri boni! Servum meum curate! Tiro vir bonus, doctus, et amicus meus est». Medici periti servum curant, Cicero medicis gratiasagit et praemium dat.

Слова для справки:

opulentus, a, um – состоятельный, богатый

multi, multae, multa – многочисленные, многие

laboro, are – работать

dominus, i – хозяин

severus, a, um – строгий, суровый

vitupero, are – бранить, ругать, порицать

puniunt – они наказывают

sed – но

habeo, ere – иметь

suus, sua, suum – свой

at – а, но

cubiculum, i – спальня

maneo, ere – оставаться, пребывать

medicus, i – врач

curo, are – лечить

doctus, a, um – ученый, образованный

peritus, a, um – опытный, сведущий

praemium, i – награда

Соединить латинские изречения по смыслу.

1. De gustĭbus non est disputandum А.Рука руку моет.
2. Sit mens sana in corpŏre sano Б.Все свое ношу с собой.
3. Docendo discĭmus В.Какой царь, такое и общество.
4. Homo sum, humāni nihil a me aliēnum puto Г.Человеку свойственно ошибаться
5. Jus est voluntas suum cuīque tribuens Д.Жить –значит мыслить.
6. Manus manam lavat Е.Утро вечера мудренее (день день учит).
7. Dies diem docet Ж.О вкусах не следует спорить.
8. Qualis rex, talis grex. З.Закон – это воля, присуждающая каждому своё.
9. Omnia mea mecum porto. И.Кто ищет, тот найдет.
10. Errāre humānum est. К.Я человек и ничто человеческое мне не чуждо.
11. Vivĕre est cogitāre. Л.Здоровый ум в здоровом теле.
12. Qui quaerit, repĕrit. М.Обучая - учимся.

13. Pecunia non olet. Н. Жребий брошен.

14. Alea jacta est! О. Деньги не пахнут.

Выберете правильный вариант ответа.

 

Culpa lata

- доброе имя

- как правило

- тяжелая вина

- трудное время

Causa privata

- частное дело

- причина трудностей

- доброе дело

- важный пост

Causa publica

- причина трудностей

- театральная публика

- частный вывод

- общественное дело

Iustae nuptiae

- торговая сделка

- законный брак

- трудная жизнь

- частная собственность

Persona (non) grata

- человек без (с) гражданства

- лицо, (не) пользующееся доверием

- защита личности

- лицо без (с) прав

De facto

- фактически

- теоретически

- факт

- утверждение

Ad hoc

- потому

- для этого

- поэтому

- для того

In toto

- в общем

- в целом

- в частности

- вообще

Ex officio

- по праву

- по обязанности

- по принуждению

- по обычаю

10. arbitrium liberum

- свободное решение

- свобода гражданам

- независимый суд

- судебное решение

De lege lata

- законное решение

- с точки зрения действующего закона

- без законных притязаний

- с точки зрения обычного права

Alter ego

- мой заместитель

- второе я

- я другой

- мое мнение

In dibio pro reo

- без сомнений правда

- при сомнении в пользу подсудимого

- в пользу опубликованного права

- обвинения без основания

14. curriculum vitae

- жизненный цикл

- описание жизни

- описание цикла

- право на жизнь

De lege ferenda

- право решать

- законный наследник

- с точки зрения закона

- законный представитель

 

Imprimatur

- управлять необходимо

- пусть будет сказано

- дозволено цензурой

- важно запомнить

Respondere, cavere, agere

- давать ответы, составлять документы, выступать на суде

- три вида деятельности

- знать, помнить, узнавать

- утверждать, подтверждать, помнить

Dicto die

- в тот день

- в тот час

- тогда

- в указанный день

Repetatur

- надо требовать

- надо спешить

- пусть будет повторено

- вперед

23. damnum iniuria datum

- важно запомнить

- требую все возместить

- все указанные полномочия

- ущерб, неправомерно нанесенный

Lex non scripta

- неписанное право

- неписанный закон

- закон без применения

- утвержденное положение

Dolus malus

- злой умысел

- неудачная попытка

- плохой опыт

- необходимое замечание

Исковое требование, защищаемое по суду право, иск

- Actio in personam

- Actio negatoria

- Actio in rem

 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ (вариант 1):

Тяжелая вина

- culpa levis

- culpa lata

- culpa

- connexum

Попечитель

- consul

- curator

- culpa

- connexum

Реальный ущерб

- damnum emergens

- dolus malus

- dominium

- dissensus

Жизнь коротка, искусство вечно.Vita brevis, ars _____.

- longa

- sсholae

- opus

- mutantur

Человек красит место, а не место человека.Homo locum ornat, non _____ hominem.

- locus

- locum

- missa

- discumus

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ (вариант 2):

Arbitrium liberum

- свободное решение

- свобода гражданам

- независимый суд

- судебное решение

De lege lata

- законное решение

- с точки зрения действующего закона

- без законных притязаний

- с точки зрения обычного права

Alter ego

- мой заместитель

- второе я

- я другой

- мое мнение

Хочешь мира, готовься к войне.Si vis pacem, para _____.

- bellum

- rebus

- modus

- odiosa

 

Я знаю, что ничего не знаю.Scio me _____ scire.

- ipsum

- nosce

- modus

- nihil

 

 

Прочитайте вслух, проверяя себя по фонетическим правилам.

1. Roma. 2. Data. 3. Vita. 4. Nota bene. 5. Circus. 6. Centrum. 7. Labor. 8. Terra. 9. Lyra. 10. Vulgus. 11. Forum. 12. Lingua Latina. 13. Verbum. 14. Figura. 15. Scaena. 16. Familia. 17. Impenum. 18. Populus. 19. Triumphus. 20. Socius. 21. Communis. 22. Res publica. 23. Exemplum. 24. Disciplina. 25. Antiquus. 26. Projectus. 27. Oculus. 28. Studium. 29. Industria. 30. Institia. 31. Historia. 32. Philologia. 33. Philosophus. 34. Grammatica. 35. Physica. 36. Mathematica. 37. Universitas. 38. Schola. 39. Academia. 40. Oceanus. 41. Provincia. 42. Praemium. 45. Argumentum.46. Conflictus. 47. Demonstratio. 48. Constitutio. 49. Amnestia. 50. Proletarius. 51. Effectus. 52. Elementum. 53. Intervallum. 54. Simulatio. 55. Labyrinthus. 56. Vergilius. 57. Horatius. 58. Publius Ovidius Naso. 59. Gaius Iulius Caesar. 60. Marcus Tullius Cicero. 60. Titus Livius. 62. Italia. 63. Hispania. 64. Asia. 65. Africa. 66. Graecia. 67. Ianuarius. 68. Februarius. 69. Martius. 70. Aprilis. 71. Maius. 72. Iunius. 73. Iulius. 74. Augustus. 75. September. 76. October. 77.November. 78.December.

3. Текст.

1. Scientia potentia est. 2. Terra est sphaera. 3. Terra est stella. 4. Terra et luna sunt stellae. 5. Philosophia est magistra vitae. 6. Historia est magistra vitae. 7. Historia est schola vitae. 8. Schola est via scientiarum. 9. Roma est in Italia. 10. In terra et in aqua est vita. 11. In luna non est vita. 12. In silvis sunt bestiae. 13. In Africa sunt silvae palmarum. 14. Minerva est dea pugnarum. 15. Incola insulae est nauta. 16. Ibi victoria, ubi concordia. (esse: sum, es, est, sumus, estis, sunt).

Склонение имен существительных и прилагательных

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 519; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.181 (0.079 с.)