Концепція репродуктивної цінності Фішера. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Концепція репродуктивної цінності Фішера.В основу покладено поняття репродуктивного зусилля, але було констатовано що організму крім сьогоднішнього акту розмноження можуть, якщо вони мають тривалий життєвий цикл, розмножуватися ще декілька разів. Для оцінки того, який вклад в популяцію може здійснити особина.

Пов'язано з імовірністю доживання(імовірність внеску) до певного віку.

Репродуктивна цінність.

 

 

Mt — успіх розмноження на стадії t

Sx->t ймовірність доживання особини до віку t

Nt(x)/Nt(t) — відношення чисельності популяції до стадії t

Залишкова репродуктивна цінність —

 

Три типи кривих виживання.

Репродуктивна цінність — сума поточного і залишкового

Репродуктивна цінність залежить від поточного репродуктивного успіху та залишкової репродуктивної цінності. Залишкова репродуктивна цінність об'єднує очікувані в майбутньому виживання та плодючість. Репродуктивна цінність це валюта в якій оцінюється значимість кожного окремого життєвого циклу з точки зору природного добору.

Відповідно до цього репродуктивна цінність невисока у молоді — коли вірогідність дожити до репродуктивного віку мала, а також у старих — коли плодючість мала.

Оптимальна кладка для стрижів

 

Лекція

Температура як екологічний фактор

Системи класифікацій

Гомойотермні — незалежні від змін температури навколишнього середовища. Хімічна терморегуляція (теплопродукція). За допомогою певних адаптацій зменшується фізична та терморегуляція. Тепловіддача в навколишнє середовище.

Виключення: зимова сплячка, гібернація

Пойкілотермні — температура тіла змінюється залежно від температури навколишнього середовища. Споживають органічну речовину, і, так чи інакше, метаболізм відбувається, проте відіграє в терморегуляції другорядну роль.

Виключення: розігрівання скороченням м'язів.

 

Заціпеніння у комах, мух.

Колібрі — нічна гіпотермія(при зниженні температури навколишнього середовища)

В тунця на повній швидкості температура тіла перевищує температуру води на 12°

Класифікація по джерелу ендотермні і екзотермні

Ендотермні — внутрішні джерела енергії.

Ектотермні — зовнішні джерела.

Відображає різницю між ссавцями і іншими тваринами, рослинами та грибами.

Абіоз — повне припинення всіх метаболічних процесів (тільки в найпростіших).

Анабіоз — зменшення метаболічних процесів в декілька десятків разів.

 

Стенотермні і евритермні — класифікація толерантності по відношенню до С°

Інтерпретація закону ван Гофа — при збільшенні температури на 10° швидкість хімічних реакцій в організмах (рівень метаболізму)збільшується в 2-3 рази. Для зони активної життєдіяльності. Для екозотремних організмів. Пряма під 45°

 

Для ендотермних залежність

Оліготермні

політермні

мезотермні

 

Екогеографічні правила

1. Правило Бергмана — на основі географічного поширення близьких видів птахів встановив, що для більшості географічних рас одного виду є характерною така залежність. Раси ссавців і птахів які наложать до одного виду або близькоспоріднені види птахів і ссавців на півночі мають більший розмір ніж на півдні.

2. Праивло 1877 Алан — наслідок з правила Бергмана, проаналізувавши частини тіла що виступають виявив, що у птахів і ссавців у більш холодних районах спостерігається тенденція до зменшення розмірів кінцівок що виступають. У близькоспоріднених.

3. Правило Глогера — з збільшенням температури і вологості

З збільшенням об'єму зменшується відносна площа поверхні.

Різниця ефективних температур — різниця між температурою навколишнього середовища та порогу розвитку (для ектотермних).

Летальна температура — температура при якій 50% популяції гине.

 

Адаптації до температури:

  • Тварини:Копита, накопичення підшкірного жиру
  • Рослини: зв'язування води. Тепло — опушення, білий колір, збільшення альбедо воском, зменшення площі листків.

 

 

Лекція

Вода і вологість як екологічний фактор, вода як середовище існування організмів.

Всі біохімічні реакції проходять у водному розчині.

Ксероморфози.

Ксероморфизм (от греч. xērós — сухой и morphē — образ, форма, вид), морфолого-анатомические особенности, присущие растениям ксерофитам — обитателям засушливых мест: уменьшение листовой поверхности, мелкоклетность, большое число мелких устьиц, густая сеть жилок, наличие на листьях волосков, воскового налёта, погруженных устьиц. Часто К. связан с утерей листьев и заменой их фотосинтезирующими стеблями — кладодиями или колючками (например, у кактуса).

 

Лекція 27.11.13Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.197 (0.012 с.)