Організаційна структура ДПІ у Печерському районі м.КиєваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організаційна структура ДПІ у Печерському районі м.КиєваОрганізаційна структура ДПІ у Печерському районі м.Києва

 

Система органів Державної податкової служби України включає: Державну податкову адміністрацію України, державні податкові адміністрації в автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

Податкова служба функціонує згідно з Законом України “Про державну податкову службу”. У своїй діяльності вона керується також Конституцією України, рішеннями Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів.

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями -податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва, де проходила практика, знаходиться у м. Києві по вул. Лєскова, 2. Дана організація підпорядковується Державній податковій адміністрації у м. Києві та має державну форму власності.

Державна податкова інспекція Печерського району м. Києва надає послуги щодо роз`яснення податкового законодавства платникам податків через засоби масової інформації та відділу консультацій; здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів до бюджету та цільових фондів. Крім того, державна податкова інспекція розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій щодо питання оподаткування та валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державної податкової інспекції. Дана організація веде облік платників податків і здійснює реєстр фізичних осіб - платників податків і інших обов`язкових платежів.

Показником обсягів діяльності ДПІ за рік є загальна сума податків і зборів зібраних даною організацією за минулий звітний рік.

Структура ДПІ у Печерському районі м. Києва (додаток 1) складається з ряду функціональних підрозділів, які в тісному взаємозв’язку співпрацюють між собою, забезпечуючи виконання функцій, покладених на податкову службу України.

Проводиться робота по присвоєнню працівникам інспекції спеціальних звань та рангів, перегляду трудового стажу для виплати винагороди за вислугу років. Постійно приділяється увага підвищенню освітнього та професійного рівня працівників. Згідно графіків підвищення кваліфікації (наказ ДПА в Київській області № 4-ОД від 18 січня 1999 року) кваліфікацію підвищують в Центрі підвищення кваліфікації м. Києва та в Центрі підвищення кваліфікації НУДПСУ.

Для працівників ДПІ у Печерському районі встановлюються такі терміни для отримання персональних звань:

Радник податкової служби 3 рангу - 3 роки;

Радник податкової служби 2 рангу - 2 роки;

Радник податкової служби 1 рангу - 2 роки;

Інспектор податкової служби 3 рангу - 6 місяців;

Інспектор податкової служби 2 рангу - 4 роки;

Інспектор податкової служби 1 рангу - 4 роки.

 

Облік платників податків

 

Облік платників податків здійснюється згідно Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2006 року N 428.

Облік платників податків є однією з основних функцій органів ДПС.

Юридичні особи повинні у 20-денний термін після отримання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до органів ДПС за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік.

Для взяття на облік платників податків - юридичні особи подають до органів ДПС такі документи:

· заяву за ф.№1-ОПП (додаток 2);

· завірені в нотаріальному порядку копії статуту, установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

· копію положення (для бюджетних установ);

· копію свідоцтва про державну реєстрацію;

· копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом.

При необхідності можуть подаватись ще й такі документи:

· копія довідки за ф.№4-ОПП (якщо засновниками підприємств є юридичні особи, які знаходяться на обліку в інших ДПІ) (додаток 3);

· копії довідок ДРФО посадових осіб та засновників (фізичних осіб).

Взяття на облік юридичної особи здійснюється протягом 2 робочих днів після надходження заяви за ф.№1-ОПП (див. дод.2). Дані із заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб і вносяться з нього до журналу обліку платників податків і зборів для юридичних осіб за ф.№3-ОПП. На примірнику статуту (положенні) платника податку робиться відмітка про взяття його на облік за підписом відповідальної особи і видається довідка за ф.№4-ОПП (див. дод.3), яка підтверджує взяття на облік.

Протягом 3-х робочих днів платник зобов`язаний повідомити органи ДПС про відкриття або закриття рахунку - дана інформація заноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності після одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинна в 5-денний термін подати такі документи до органів ДПС для взяття на податковий облік:

· заява за ф.№5-ОПП (додаток 4);

· копія свідоцтва про державну реєстрацію;

· документи, що засвідчує особу (паспорт).

Дані із заяви за ф.№5-ОПП заносяться до реєстру фізичних осіб. Після взяття платника податку на облік органи ДПС видають йому довідку за ф.№4-ОПП, яка підтверджує взяття його на облік.

Відкриття (закриття) рахунків здійснюється так само як і для юридичних осіб.

Облік фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності ведеться в журналі обліку платників податків і зборів фізичних осіб за ф.№7-ОПП.

Фізичні особи, які не є суб`єктами підприємницької діяльності, також реєструються в органах ДПС з присвоєнням їм ідентифікаційного коду. Облік фізичних осіб здійснюється в залежності від наявності у них об`єктів оподаткування.

Зняття з обліку може здійснюватись у випадку ліквідації підприємства. Для цього необхідно документи:

· заяву про зняття з обліку за ф.№8-ОПП (додаток 5), дата якої фіксується в журналі за ф.№6-ОПП ;

· заяву про зняття з обліку платника ПДВ;

· оригінал довідки за ф.№4-ОПП;

· копію розпорядчого документа власника про ліквідацію;

· копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

· ліквідаційну картку органів державної статистики.

У 10-денний термін з дня подання заяви за ф.№8-ОПП скласти ліквідаційний баланс. Крім того проводиться документальна перевірка платника, і у разі невиявлення порушень його знімають з обліку. Якщо ж є заборгованість перед бюджетом, то складається повідомлення за ф.№10-ОПП і надсилається до ліквідаційної комісії.

У разі перереєстрації платника податку - юридичної особи він подає такі документи до органів ДПС за попереднім місцезнаходженням у 20-денний термін з дня його зміни :

· заяву за ф.№9-ОПП ;

· копію свідоцтва про державну реєстрацію;

· оригінал довідки за ф.№4-ОПП, отриманої за місцем взяття на облік.

А також до органів ДПС за новим місцезнаходженням такі документи як:

· заяву за ф.№1-ОПП (ф.№5-ОПП ) з поміткою «перереєстрація»;

· копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Після перереєстрації за новим місцем проживання надходить повідомлення за ф.№11-ОПП

Зняття з обліку фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності як платника податків здійснюється в порядку, аналогічному для платників податків - юридичних осіб, з урахуванням того, що у зв`язку зі смертю фізична особа знімається з обліку на підставі інформації, одержаної від органів реєстрації актів громадського стану.

 

 

Фіскально-адміністративні аспекти непрямих податків

Фіскально-адміністративні аспекти прямих податків з юридичних осіб

Готельний збір

Громадяни, що проживають у готелі сплачують готельний збір у розмірі 15% добової вартості найманого житла.

Збір сплачується одночасно з розрахунками за проживання, з виділенням вказаного збору в платіжних документах окремим рядком.

Перерахування збору до міського бюджету проводиться щомісячно не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем. За порушення терміну сплати нараховується пеня згідно чинного законодавства.

У строк не пізніше 15 числа наступного місяця по закінченні кварталу розрахунок платежів до бюджету готельного збору подається до податкової інспекції.

Штрафні санкції передбачено аналогічно комунальному податку.

ВИСНОВКИ

 

За період проходження практики ознайомилась з роботою всіх підрозділів податкової інспекції. На практиці закріпила отримані теоретичні знання. Ознайомилась з порядком заповнення та перевірки правильності заповнення декларацій. Приймала участь у проведенні тематичних, камеральних та комплексних документальних перевірок, при проведенні яких проводила перевірку первинних документів, відповідність записів у журналах-ордерах, на основі яких ведеться фінансова та податкова звітність. На практиці ознайомилась з порядком застосування штрафних санкцій, методикою нарахування пені, стягнення адміністративних штрафів за порушення чинного податкового законодавства. Ознайомилась з порядком складання акту перевірки.

На основі отриманих в університеті теоретичних знань та застосуванні їх на практиці можна зробити висновки, що наша молода податкова система потребує вдосконалення, в першу чергу - податкового законодавства. Існує необхідність проведення роботи по підвищенню кваліфікації кадрів податкової служби, реформування структури податкових органів, яка б забезпечила оперативність роботи та повноту і своєчасність надходжень до бюджету. Проте наявна податкова база більш ніж спроможна забезпечити наповнення бюджету. Разом з тим безсистемне надання пільг платникам і масове ухилення суб`єктів підприємницької діяльності від сплати податків ставить державу перед необхідністю розширення податкової бази і введення більш жорсткої системи стягнення податків. Ми повинні навчитись свідомо керувати доходами держави і відмовитися від жорсткої зарегульованості економіки, яка штовхає підприємця в тінь. Іншими словами, необхідно досягти збалансованості інтересів бюджету і конкретного підприємця. Внаслідок реформування податкової служби необхідно домогтися, щоб держава, суб`єкти підприємницької діяльності, громадяни досягли згоди, були не суперниками, а партнерами у будь-якій сфері відносин з податковою системою України.

Гострою та актуальною на сьогодні є робота щодо посилення контролю за підприємствами, які не перераховують або перераховують не в повному обсязі та з порушенням строків сплати прибутковий податок до бюджету, мають довгострокову заборгованість з виплати заробітної плати тощо. При цьому такі підприємства, як правило, є рентабельними, нарощують обсяги виробництва, збільшують чисельність працівників і проводять рух коштів на розрахункових рахунках в установах банків.

Для ефективної боротьби з економічною злочинністю та протидії розширенню тіньового сектору економіки ДПА України постійно вживає заходів щодо удосконалення взаємодії з правоохоронними та контролюючими державними органами.

На сьогодні, завдяки поліпшенню рівня організації роботи по збору податків удалося стабілізувати надходження до всіх видів бюджетів. З'явилася можливість прогнозувати надходження податків, а також трохи знизити податковий тиск на платників податків.

Основний тягар у роботі по наповненні бюджету несуть працівники підрозділів документальних перевірок ДПІ.

Також варто звернути увагу на завантаження працівників Київської ОДПІ роботою. Кожен працівник має справу не з одним податком, а одразу з декількома (наприклад, працівник відповідає за адміністрування одразу 5 рентних платежів та видає ліцензії на право здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами). Даний аспект потребує вирішення задля блага як податківця, так і платника податків.

Неабиякої уваги потребує і нинішня економічна ситуація в країні. Складне політичне, соціальне та економічне становище, з одного боку, змушує працівників податкової більш лояльно та продумано ставитися до платника, частіше надавати йому розстрочки та відстрочки платежів. З іншого боку, теперішня еокномічна ситуація вимагає рішучих дій наповнення бюджету країни, можливо, в чомусь і радикальних заходів наповнення. Тобто, працівник податкової стоїть перед вибором – залишитися людиною чи стати механізмом втілення політики уряду. Такий фактор має право на існування та обговорення.

Отже, слід продумано та підготовлено підходити до вирішення проблем, які постають сьогодні перед податковою службою, адже їх кількість змушує замислитися над пошуком ефективних шляхів їх рішення.

 

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к /96-ВР // www.rada.gov.ua

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 // www.rada.gov.ua

4.Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // www.rada.gov.ua

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // www.rada.gov.ua

6. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. № 509-XII (у редакції Закону України від 24.12.1993 р. № 3813-XII) //www.rada.gov.ua

7. Закон України “Про систему оподаткування ” від 25.06.1991р. із змінами та доповненнями, “ Відомості ВРУ” № 9, 1991р //www.rada.gov.ua

8. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. № 755-IV //www.rada.gov.ua

9. Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.1995 р.№ 329/95-ВР //www.rada.gov.ua

10. Закон України “ Про податок на додану вартість” із змінами та доповненнями //www.rada.gov.ua

11. Закон України “ Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 року із змінами та доповненнями //www.rada.gov.ua

12. Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів” від 22.12.1994 р. № 320/94-ВР //www.rada.gov.ua

13. Закон України “ Про внесення змін та доповнень до Закону України ” “ Про плату за землю” № 378/96-ВР від 19.09.1996р. //www.rada.gov.ua

14. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998р. №161-ХІV зі змінами і доповненнями.

15. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» №15-93 від 19.02.1993р.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку справляння плати за спеціальне використання водних ресурсів; тимчасових нормативів плати за їх спеціальне використання» від 06.04.1998р. №449.

17. Постановою Кабінету Мінінстрів України «Про затвердження порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» від 01.03.1999р. №303.

18. Порядок ведення книги обліку продажу товарів (роботи, послуг), затверджений Державною податковою адміністрацією України від 30.05.97р. № 165 із змінами та доповненнями.

19. Про взаємодію підрозділів податкової служби: Наказ ДПА України від 04.06.2002 р. №263/ДСК.

20. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.93 №15-93 // КПС Ліга: Закон.

21. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998р. № 727/98.

22. Указ Президента України «Про платників та порядок сплати акцизного збору» від 11.05.1998р. №453/98.

23. Указ Президента України "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору" від 28.06.99р. №761/99

24. Указ Президента України 3 липня 1998 р. N 727/98 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва”

25.Указ Президента від 27.06.99р. №734/99 “Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства”

26. Методичні рекомендації щодо проведення документальної перевірки правильності визначення суми податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету. ДПА України. Лист від 07.05.1998 р. № 5231/10/23-21172 // www.sta.gоv.uа

27. Журнал «Вісник податкової служби України».

28. Сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

29. Сайт ДПА України: http://www.sta.gov.ua.

30. Сайт ЛІГА:ЗАКОН: http://www.liga.net.

 

ДОДАТКИ

 

Організаційна структура ДПІ у Печерському районі м.Києва

 

Система органів Державної податкової служби України включає: Державну податкову адміністрацію України, державні податкові адміністрації в автономній республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.

Податкова служба функціонує згідно з Законом України “Про державну податкову службу”. У своїй діяльності вона керується також Конституцією України, рішеннями Верховної Ради України та місцевих Рад народних депутатів.

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями -податкова міліція.

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції. Структура Державної податкової адміністрації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Державна податкова інспекція у Печерському районі м. Києва, де проходила практика, знаходиться у м. Києві по вул. Лєскова, 2. Дана організація підпорядковується Державній податковій адміністрації у м. Києві та має державну форму власності.

Державна податкова інспекція Печерського району м. Києва надає послуги щодо роз`яснення податкового законодавства платникам податків через засоби масової інформації та відділу консультацій; здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів до бюджету та цільових фондів. Крім того, державна податкова інспекція розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій щодо питання оподаткування та валютного контролю, а також скарги на дії посадових осіб державної податкової інспекції. Дана організація веде облік платників податків і здійснює реєстр фізичних осіб - платників податків і інших обов`язкових платежів.

Показником обсягів діяльності ДПІ за рік є загальна сума податків і зборів зібраних даною організацією за минулий звітний рік.

Структура ДПІ у Печерському районі м. Києва (додаток 1) складається з ряду функціональних підрозділів, які в тісному взаємозв’язку співпрацюють між собою, забезпечуючи виконання функцій, покладених на податкову службу України.

Проводиться робота по присвоєнню працівникам інспекції спеціальних звань та рангів, перегляду трудового стажу для виплати винагороди за вислугу років. Постійно приділяється увага підвищенню освітнього та професійного рівня працівників. Згідно графіків підвищення кваліфікації (наказ ДПА в Київській області № 4-ОД від 18 січня 1999 року) кваліфікацію підвищують в Центрі підвищення кваліфікації м. Києва та в Центрі підвищення кваліфікації НУДПСУ.

Для працівників ДПІ у Печерському районі встановлюються такі терміни для отримання персональних звань:

Радник податкової служби 3 рангу - 3 роки;

Радник податкової служби 2 рангу - 2 роки;

Радник податкової служби 1 рангу - 2 роки;

Інспектор податкової служби 3 рангу - 6 місяців;

Інспектор податкової служби 2 рангу - 4 роки;

Інспектор податкової служби 1 рангу - 4 роки.

 

Облік платників податків

 

Облік платників податків здійснюється згідно Наказ Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2006 року N 428.

Облік платників податків є однією з основних функцій органів ДПС.

Юридичні особи повинні у 20-денний термін після отримання свідоцтва про державну реєстрацію звернутися до органів ДПС за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік.

Для взяття на облік платників податків - юридичні особи подають до органів ДПС такі документи:

· заяву за ф.№1-ОПП (додаток 2);

· завірені в нотаріальному порядку копії статуту, установчих договорів з відміткою органу, що здійснив державну реєстрацію;

· копію положення (для бюджетних установ);

· копію свідоцтва про державну реєстрацію;

· копію довідки про включення до ЄДРПОУ з присвоєним їй ідентифікаційним кодом.

При необхідності можуть подаватись ще й такі документи:

· копія довідки за ф.№4-ОПП (якщо засновниками підприємств є юридичні особи, які знаходяться на обліку в інших ДПІ) (додаток 3);

· копії довідок ДРФО посадових осіб та засновників (фізичних осіб).

Взяття на облік юридичної особи здійснюється протягом 2 робочих днів після надходження заяви за ф.№1-ОПП (див. дод.2). Дані із заяви про взяття на облік заносяться до районного рівня Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб і вносяться з нього до журналу обліку платників податків і зборів для юридичних осіб за ф.№3-ОПП. На примірнику статуту (положенні) платника податку робиться відмітка про взяття його на облік за підписом відповідальної особи і видається довідка за ф.№4-ОПП (див. дод.3), яка підтверджує взяття на облік.

Протягом 3-х робочих днів платник зобов`язаний повідомити органи ДПС про відкриття або закриття рахунку - дана інформація заноситься до Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб.

Фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності після одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинна в 5-денний термін подати такі документи до органів ДПС для взяття на податковий облік:

· заява за ф.№5-ОПП (додаток 4);

· копія свідоцтва про державну реєстрацію;

· документи, що засвідчує особу (паспорт).

Дані із заяви за ф.№5-ОПП заносяться до реєстру фізичних осіб. Після взяття платника податку на облік органи ДПС видають йому довідку за ф.№4-ОПП, яка підтверджує взяття його на облік.

Відкриття (закриття) рахунків здійснюється так само як і для юридичних осіб.

Облік фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності ведеться в журналі обліку платників податків і зборів фізичних осіб за ф.№7-ОПП.

Фізичні особи, які не є суб`єктами підприємницької діяльності, також реєструються в органах ДПС з присвоєнням їм ідентифікаційного коду. Облік фізичних осіб здійснюється в залежності від наявності у них об`єктів оподаткування.

Зняття з обліку може здійснюватись у випадку ліквідації підприємства. Для цього необхідно документи:

· заяву про зняття з обліку за ф.№8-ОПП (додаток 5), дата якої фіксується в журналі за ф.№6-ОПП ;

· заяву про зняття з обліку платника ПДВ;

· оригінал довідки за ф.№4-ОПП;

· копію розпорядчого документа власника про ліквідацію;

· копію розпорядчого документа про утворення ліквідаційної комісії;

· ліквідаційну картку органів державної статистики.

У 10-денний термін з дня подання заяви за ф.№8-ОПП скласти ліквідаційний баланс. Крім того проводиться документальна перевірка платника, і у разі невиявлення порушень його знімають з обліку. Якщо ж є заборгованість перед бюджетом, то складається повідомлення за ф.№10-ОПП і надсилається до ліквідаційної комісії.

У разі перереєстрації платника податку - юридичної особи він подає такі документи до органів ДПС за попереднім місцезнаходженням у 20-денний термін з дня його зміни :

· заяву за ф.№9-ОПП ;

· копію свідоцтва про державну реєстрацію;

· оригінал довідки за ф.№4-ОПП, отриманої за місцем взяття на облік.

А також до органів ДПС за новим місцезнаходженням такі документи як:

· заяву за ф.№1-ОПП (ф.№5-ОПП ) з поміткою «перереєстрація»;

· копію свідоцтва про державну реєстрацію.

Після перереєстрації за новим місцем проживання надходить повідомлення за ф.№11-ОПП

Зняття з обліку фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності як платника податків здійснюється в порядку, аналогічному для платників податків - юридичних осіб, з урахуванням того, що у зв`язку зі смертю фізична особа знімається з обліку на підставі інформації, одержаної від органів реєстрації актів громадського стану.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.019 с.)