Якими рисами характеризується митний союз? (1)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Якими рисами характеризується митний союз? (1)Якими рисами характеризується митний союз? (1)

г) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили.

Вставте вірне визначення (1)

Акція- це цінний папір без установленого строку, який свідчить про внесення певної пайки в капітал акціонерного товариства, дає право її власникові на придбання частини прибутку у формі дивіденду, на участь у розподілі майна при ліквідації товариства.

 1. Принцип, який полягає в тому, що країна мусить надати своєму партнерові по СОТ такі самі привілеї, які вона надає будь-якій іншій держави, називається (1):

в)принципом найбільшого сприяння;

7. Які ціни є світовими? (1)а) ціни реалізації товарів на світовому ринку.

8. Вставте вірне визначення (1):

Лізинг - це форма довгострокової операції, яка пов’язана з передачею у використання обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого й нерухомого майна, окрім земельних ділянок та інших природних об’єктів.

Вставте вірне визначення (1).

Мито — державний податок, застосовуваний при ввезенні, вивезенні або провезенні товарів через країну .

 1. Вставте вірне визначення (1):

Режим фіксованих валютних курсів - це система, за якою валютний курс фіксується, а його зміни під впливом коливання попиту та пропозиції усуваються проведенням державою стабілізаційних заходів.

 1. Головною метою СОТ є (1):

в) лібералізація міжнародної торгівлі

12. . Якому рівню інтеграції відповідає ЕАВТ? (1):

а)вільний торговельний простір;
 
 1. . Регулюванням міжнародної міграції робочої сили займається (1):

в)МОП;

 1. . Вставте вірне визначення (1):

Реекспорт - це купівля товару у іноземного продавця, ввезення його в країну покупця, а потім перепродаж даного товару (без його перероблення) за кордон іноземному покупцеві.

 1. . Утворення Європейського Союзу передбачає: (1)

а)спільну зовнішню політику; спільну оборону політику, спільну валютну політику;

 1. Єврокредити – це (1):

г) кредити, які надаються у євровалютах;

 1. Вставте вірне визначення (1).

Прямі інвестиції -це кредитування або придбання акцій в зарубіжному підприємстві, що не належить або непідконтрольне інвестору.

 1. Вставте вірне визначення (1)

Торгівельні посередники - це юридичні особи (фірми, організації, установи і т. ін.), що сприяють обміну товарів і незалежні від виробників і споживачів. Їх безпосередня функція – поєднання продавців і покупців, пов'язування попиту та пропозиції.

 1. . Головною метою ЮНСІТРАЛ є (1):

г) розробка та прийняття конвенцій з міжнародного торговельного права.

 1. . Якому рівню інтеграції відповідає НАФТА? (1):
а)вільний торговельний простір;
 
 1. Зростання дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу зумовлює: (1)

а) падіння курсу національної валюти;

Інтеграційне угрупування має такі риси: усунуто внутрішні тарифи; створено зовнішній тариф. Визначте природу цього угрупування: (1)

в)спільний ринок;
 1. До фінансових методів торгової політики належать (1):

в)субсидії, демпінг, експортне кредитування;

 1. Вставте вірне визначення (1):

Світова валютна система- це сукупність способів, інструментів та органів (інститутів), за допомогою яких здійснюються грошові розрахунки в рамках світового господарства.

 1. Принцип, який полягає в тому, що країни-учасниці повинні встановлювати для товарів своїх партнерів по СОТ такий самий режим, як і для своїх товарів на власному ринку, називається (1):

д) принципом національного режиму;

 1. Для зменшення валютного ризику можуть бути використані наступні інструменти (1):

б) підписання форвардних валютних контрактів та валютних опціонів;

 1. Який вид митного тарифу використовується при ввозі на територію країни товарів, при виробництві чи експорті яких застосовувалися експортні субсидії? (1)

; в) компенсаційний тариф;

 1. .Вставте вірне визначення (1):

Факторинг -це операція з продажу зарубіжних рахунків до отримання постачальниками експортної продукції комерційним банкам або спеціалізованим компаніям.

 1. . Якими рисами характеризується економічний союз? (1):

в) вільний рух капіталів та робочої сили; усунення внутрішніх тарифів; спільний зовнішній тариф;

 1. .Якому рівню економічної інтеграції реально відповідає Співдружність Незалежних Держав (СНД)? (1)

а) економічний союз; .

 1. Вставте вірне визначення (1):

Форфейтинг - це операція купівлі банком на повний строк і за заздалегідь установленими умовами векселів та інших боргових і платіжних документів.

 1. . Який вид митного тарифу використовується за умови ввозу в країну товарів за ціною, нижчою чим на її внутрішньому ринку? (1)

а) антидемпінговий тариф;

33. Головним правовим органом ООН у галузі питань з права міжнародної торгівлі є:

б)ЮНСІТРАЛ;

 1. . За Ямайською валютною системою дозволяється використовувати (1):

в)фіксовані, плаваючі та компромісні валютні курси;

Вставте вірне визначення (1).

Спотовий ринок - це ринок, на якому здійснюються операції поточного, негайного (або касового) обміну валютами між двома країнами.

Вставте вірне визначення (1).

Економічна інтеграція — це процес зближення національних економік шляхом створення єдиного економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони.

 1. . Система «золотодевізного стандарту» була прийнята на (1):

г)Генуезькій конференції.

 1. Система «золотого стандарту» в якості кінцевого засобу розрахунку використовувала: (1)

г) золото та резервні валюти.

39. . Страхування валютних ризиків та захист від них називається (1):

а)хеджуванням;

В платіжному балансі по статтям дебету відображаються (1).

а) операції імпортного типу;

 1. . На яку ціль МВФ надає кредити країнам? (1)

в) підтримання курсу національної валюти шляхом погашення дефіциту платіжного балансу;

Вставте вірне визначення.

Реструктуризація боргу - це переоформлення боргових зобов’язань, за якими настав або прострочений строк платежу.

 1. Система «золотого стандарту» була прийнята на (1):

в)Паризькій конференції;

44.. І етап міжнародної міграції пов'язаний з (1):

б)промисловою революцією;

Вставте вірне визначення .

Імпорт - це купівля товару у іноземного продавця і ввезення його в країну покупця.

 1. Головною метою створення ЄАВТ є(1):

б) створення єдиного економічного простору з вільним переміщенням товарів, послуг, капіталу та робочої сили між країнами-учасницями;

 1. . Вставте вірне визначення (1).

Форвардний ринок -це ринок, на якому відбуваються операції про поставку валюти через певний період часу після укладання договору за курсом, встановленому на момент його підписання.

47. . До прихованих методів торгової політики відносять (1):

б)технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів;

 1. Яку з перерахованих ситуацій можна назвати формою тимчасової міжнародної міграції робочої сили?

б) стажирування росіянина у США;

Вставте вірне визначення (1).

Реімпорт товарів - це ввезення із-за кордону вітчизняного товару, який не піддавався там переробленню.

 1. . Вставте вірне визначення (1):

Валютний опціон - це контракт, що засвідчує право його покупця, але не зобов’язує його купити або продати стандартну суму іноземної валюти на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

 1. . Регулюванням зовнішньої заборгованості країн займаються (1):

д)всі відповіді вірні, крім «б».

Якими рисами характеризується спільний ринок? (1)

г) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили.

Вставте вірне визначення (1).

Міжнародна мікроекономіка - це розділ міжнародної економіки, що займається вивченням міждержавного руху товарів і факторів виробництва, тобто вивченням поводження ринку окремого товару і його основних характеристик.

 1. . Який тип валютного котирування використовується при вираженні одиниці іноземної валюти в одиницях національної валюти? (1)

а) прямий;

Вставте вірне визначення

Міжнародний кредит — це позика, котра надається фірмою-експортером однієї країни імпортеру іншої країни у вигляді відстрочки платежу при реалізації товарів і послуг.

 1. Вставте вірне визначення (1):

Валютний опціон - це контракт, що засвідчує право його покупця, але не зобов’язує його купити або продати стандартну суму іноземної валюти на визначених умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого контракту або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

Якими рисами характеризується митний союз? (1)

г) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.009 с.)