Визначена заздалегідь за історіями хвороби, яка визначається за історіями хвороб попередніх обстежень 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначена заздалегідь за історіями хвороби, яка визначається за історіями хвороб попередніх обстежень71. Ймовірність лейкоцитозу при перитоніті становить 0,7 (подія А), а симптому прискорення дихання 0,2 (подія В). Яка ймовірність того, що під час обстеження хворого на перитоніт у нього буде виявлено симптом лейкоцитозу або прискорене дихання (події вважати сумісними) (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=0,7+0,2-(0,7х0,2)=0,9-0,14=0,76

72. Лікарський препарат можна купити в аптеках А та Б з ймовірністю 0,8 та 0,6 відповідно. Яка ймовірність купити препарат в одній з аптек, якщо можливість звернення до аптек рівноймовірні (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=0,7

73. Ймовірність того, що потрібна студентові сума грошей є в одного з його друзів, становить 0,6, а в другого 0,8. Яка ймовірність того, що студенту грошей не позичать, якщо звернення до друзів рівноймовірні (значення в умові задачі можуть бути змінені)?

Х=1-((08х0.5)+(0.6х0.5))=0.3

74. Як позначається умовна ймовірність події А за умови, що подія В відбулась?

Р(А/В)

75. Що називається умовною ймовірністю Р(А/В)?

Ймовірність появи події А за умови, що подія В вже відбулась.

76. На які типи можна класифікувати всі події?

Достовірні, випадкові і неможливі.

77. Що дає змогу обчислити формула Байєса?

Дає змогу обчислити ймовірність кожного за-, хворювання в певному класі, якщо у хворого виявлено набір симпто-. мів (симптомокомплекс) і відомо апріорні ймовірності захворювань

 

78. Що є методологічною основою доказової медицини?

Є системні дослідження

79. Що є стандартом якості наукових досліджень по ефективності лікування?

Є рандомізовані контрольовані клінічні випробування.

80. Як називається випадковий поділ пацієнтів на експериментальну та контрольну групи?

Рандомізація

81. Як називається метод дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації?

Подвійний сліпни метод

82. Як називається метод дослідження, коли лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт?

Простий (одиночний) сліпий метод

83. Як називається метод дослідження, коли і лікарю, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування?

Відкрите дослідження

84. Як називається систематизований аналіз медичної інформації зі статистичним узагальненням даних?

Мета-аналіз

85. Що дозволяє побудувати кумулятивну криву накопичення оцінок при отриманні нових даних?

Кумулятивний мета-аналіз

86. Як називається мета-аналіз, при якому клінічні дослідження визначені певним планом проведення з позитивним чи негативним результатом?

Проспективний мета аналіз

87. Що є метою Кокранівського Співтовариства?

пошук, узагальнення найдостовірнішої інформації про результати лікарських втручань.

88. Зі скількох окремих баз даних складається Кокранівська електронна бібліотека?

4

89. Де знаходяться кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються?

інформаційні блоки(Кокранівська база даних систематичних оглядів)

90. Де знаходиться бібліографічна база даних всіх публікацій контрольованих випробувань?

Кокранівський реєстр контрольованих випробувань

91. Де містяться структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йорського центру зі складання та розповсюдження оглядів?

Реферативна база даних оглядів з ефективності медичних втручань

92. Де міститься бібліографія статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень?

Кокранівська база даних з методології оглядів

93. Що не є проблемою мета-аналізу (вибрати з переліку запропонованих відповідей)?

Є проблемою: Зсув оцінки, обєднання однорідних досліджень, включення не опублікованих даних, «золотий стандарт», оцінка якості

94. Що не є принципом створення Кокранівського довідника доказової медицини (вибрати з переліку запропонованих відповідей)?

Належать:

- дух співробітництва;

- ентузіазм учасників;

- відсутність дублювання в роботі;

- мінімізація упереджень та систематичних помилок;

- постійне оновлення даних;

- актуальність оглядів;

- доступність оглядів;

- постійне підвищення якості роботи

Вибір основних тем, вибір клінічних питань, пошук та оцінка даних

95. Яка основна мета укладачів Кокранівського довідника доказової медицини?

Порівняти переваги та недоліки (користь та шкоду) різних втручань.

96. Назвіть правильний варіант основних компонентів процесу обробки знань в експертних системах (вибрати з переліку запропонованих відповідей)?

Факти, правила, керуючы структури

97. Яка з моделей експертних систем реалізована в системі CASNET?

Семантичні мережі

98. Які процедури найчастіше пов’язуються зі слотами?

• ЯКЩО - ДОБАВЛЕНО (виконується, коли нова інформація вміщу-, ється у слот);

• ЯКЩО - ВИДАЛЕНО (виконується при видаленні інформації зі слота);

• ЯКЩО - ПОТРІБНО (виконується, якщо запрошується інформація зі слота, а він пустий).

99. Якими якостями повинна володіти людина-експерт?

- мають великий обсяг знань в конкретній предметній області;

- мають великий досвід роботи в даній галузі;

- вміють точно сформулювати і правильно розв'язати задачу

100. Які елементи складають ядро експертної системи?

База даних, база знань, механізм логічних висновків

101. Виберіть правильно сформульоване продукційне правило (з переліку запропонованих відповідей)?

"ЯКЩО умова 1 і умова 2 ...і умова N, ТО дія".

102. Властивістю якої із експертних систем є те, що при постановці діагнозу вона явно наближається до моделі людського розумового процесу?

СИСТЕМА INTERNIST

103. Назвіть правильний варіант основних компонентів продукційних систем (з переліку запропонованих відповідей)?

- набір правил, що використовуються в якості бази знань (правила продукцій);

- робоча пам'ять, де зберігаються попередні умови, що відносять-, ся до окремих задач, а також результати висновків, отримуваних на основі цих попередніх умов (динамічна база даних - ДБД);

- механізм логічного висновку, що використовує правила у відпо-. відності з вмістом робочої пам'яті (керуюча структура)

104. Виберіть правильне визначення поняття „Система знань” (з переліку запропонованих відповідей)?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.007 с.)