На скільки годин скорочується тривалість зміни під час роботи в нічний час за КЗпП України?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На скільки годин скорочується тривалість зміни під час роботи в нічний час за КЗпП України?При роботi в нiчний час встановлена тривалiсть роботи (змiни) скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працiвникiв, для яких уже передбачено скорочення робочого час. Тривалiсть нiчної роботи зрiвнюється з денною в тих випадках, коли це необхiдно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змiнних роботах при шестиденному робочому тижнi з одним вихiдним днем. Нiчним вважається час з 10 години вечора до 6 години ранку.

Що належить до витрат на соціальне забезпечення працівників у витратах роботодавців на персонал згідно з наказом Міністерства статистики України від 29.05.1997 р. № 131?

6.1. Відрахування підприємств у такі фонди:

- фонд соціального страхування;

- Пенсійний фонд;

- фонд сприяння зайнятості населення;

- інші (наприклад, відрахування у недержавні фонди пенсійного страхування).

6.2. Вихідна допомога при припиненні трудового договору. Суми, що виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, ліквідацією підприємства, а також у зв'язку з призовом на дійсну військову службу.

6.3. Вартість путівок на лікування і відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок.

6.4. Оплата додатково наданих за рішенням трудового колективу (понад тривалість, передбачену законодавством) відпусток жінкам, які виховують дітей.

6.5. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію.

6.6. Доплати і надбавки до державних пенсій працюючим пенсіонерам.

6.7. Щорічна допомога на оздоровлення дітей.

6.8. Суми, на які зменшується батьківська плата за перебування дітей у дитячих санаторіях, яслах, оздоровчих таборах підприємств.

6.9. Витрати на оплату послуг за договорами, що укладені з медичними закладами на надання працівникам підприємств медичної допомоги, включаючи протезування.

6.10. Плата за утримання дітей в дошкільних і навчання в учбових платних закладах та установах за рахунок коштів підприємства.

6.11. Оплата абонементів у групі здоров'я.

6.12. Витрати підприємств у розмірі страхових внесків, пов'язаних з добровільним страхуванням працівників (від нещасних випадків, безробіття тощо), якщо договір страхування передбачає виплату обумовленої суми застрахованій фізичній особі (незалежно від виникнення страхового випадку) по закінченні терміну страхового договору. При цьому вказані суми включаються до вартості робочої сили в той період, в який провадяться перерахунки страховій компанії.

Які розділи містить положення про структурний підрозділ?

Загальна частина; Основні завдання; Функції; Структура; Службові взаємозв’язки з іншими підрозділами; Права; Відповідальність.

Які розділи містить положення про структурний підрозділ?

Положення про структурні підрозділи складається із п’яти розділів:

Загальна частина. Функції і задачі Права Відповідальність Заохочення

Що відбувається з особовою справою при звільненні працівника?

При звільнені працівника особові справи передаються в архів підприємства.

У яких формах здійснюється підвищення кваліфікації робітників?

-виробничо-технічні курси, стажування

-курси цільового призначення та суміжних професій

-школи з вивчення передових прийомів і методів праці

-курси бригадирів

-гуртки й групи якості

-інші форми підвищення кваліфікації робітників, що визначаються підприємством

37.Скільки годин упродовж двох днів підряд не повинні перевищувати надурочні роботи для кожного працівника згідно з КЗпП України?4 годин

 

Що належить до прямої оплати у витратах роботодавців на персонал згідно з наказом Міністерства статистики України від 29.05.1997 р. № 131?

1.1. Заробітна плата, нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) незалежно від форм і систем оплати праці,прийнятих на підприємстві.

1.2. Надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у фактичних розмірах, незалежно від того виплачуються ці надбавки у розмірах, передбачених чинним законодавством, чи урозмірах, встановлених колективним договором.

1.3. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи.

1.4. Премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів.

1.5. Оплата праці працівників за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду.

1.6. Оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства, за виконання разових робіт (наприклад, ремонт

обладнання, приміщення, проведення експертизи тощо).

1.7. Оплата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, в понадурочний час.

1.8. Доплати за шкідливі умови праці (на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, в багатозмінному режимі, у нічний час тощо).

1.9. Доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах, за нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад.

1.10. Заробітна плата до кінцевого розрахунку по закінченні року (або іншого періоду),обумовлена системами оплати праці в сільськогосподарських підприємствах.

1.11. Процентні або комісійні винагороди незалежно від того, виплачені вони додатково до тарифної ставки (окладу) чи є основною

оплатою в тих галузях, де це передбачено чинним законодавством.

1.12. Виплати різниці в окладах працівникам при тимчасовому заміщенні.

1.13. Оплата праці за виготовлення продукції, що є браком не з вини працівника.

1.14. Суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим для роботи на підприємстві за спеціальними договорами з державними

підприємствами (організаціями) про надання робочої сили.

1.15. Оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів підприємств, залучених без звільнення від основної роботи для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, для керівництва виробничою практикою студентів, для

навчання учнів загальноосвітніх шкіл.

1.16. Оплата праці студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних навчальних закладів, які залучені на тимчасові роботи.

1.17. Оплата за виконання низькооплачуваної роботи у випадках, передбачених чинним законодавством.

Яке визначення характеризує професійну адаптацію?

Професійна адаптація — повне й успішне оволодіння новою професією, тобто звикання, пристосування до змісту і характеру праці, його умов і організації; виражається у певному рівні оволодіння професійними знаннями і навичками, в умінні, у відповідності характеру особистості характеру професії, в формуваннi деяких професiйно необхiдних якостей особи, в розвитку стiйкого позитивного вiдношення працiвника до своєї професiї.

Професійна адаптація - система заходів, спрямованих на забезпечення успішного професійного становлення працюючої особи, формування в неї професійних якостей, установок, потреби активно і творчо працювати.

Професійна адаптація - комплексна система заходів, покликана сприяти процесу пристосування особи до психологічних та організаційно-технічних особливостей професійної діяльності на виробництві, успішному професійному становленню працівника.

Професійна адаптація - науково обгрунтована система заходів, що забезпечує входження,

оволодіння та досягнення особою професійної майстерності у конкретному виді професійної діяльності на конкретному робочому місці.

Який документ про трудову діяльність працівника є основним?

Трудова книжка

Яка тривалість щорічної відпустки, що надається працівникам, згідно із КЗпП України?

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за 24дні.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.014 с.)