Тема 1.2. ТРИ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЇ: ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.2. ТРИ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЇ: ПРОФЕСІОНАЛІЗМЛекція

(Мультимедіапрезентація)

Лекція будується у формі показу студентам мультимедійних слайдів щодо різних типів інтрев’юерів, їхнього зовнішнього вигляду та поведінки під час виконання службового завдання.

Аудиторія оговорює позитивне й негативне на побачених слайдах, спільно обговорює головну суть лекції: яким повинен бути в ідеалі, і яким не повинен бути інтерв’юер.

Для глибшого розуміння суті питання лектор пропонує аудиторії емоційну домінанту "Солом’яна лялька".

Завдання для самостійної роботи:

"Образ із "Солом’яної ляльки", який схвилював мене найбільше". Пропонується обрати для написання есею один із образів: мати, Андрій, Маргарита, полустанок, самотність, три листи, костюм, материнська любов, синівська невдячність, розплата.

Текст на 1-1,5 стор.

 

Запитання для самоперевірки

1. Яким повинен бути в ідеалі, і яким не повинен бути інтерв’юер?

2. Який тип інтерв’юера із попередньої мультимедіапрезентації Вам імпонує найбільше?

3. Який – ні і чому?

Тема 1.3. ТРИ СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЇ: ПАТРІОТИЗМ

Лекція

(Мультимедіапрезентація)

Лекція будується у формі показу студентам мультимедійних слайдів щодо третьої складової професії, взятих із практики сучасного книговидання та журналістики.


Для глибшого розуміння суті питання лектор викладає аудиторії емоційну домінанту "Обличчя зі старої фотографії" (Українська Канада).

Завдання для самостійної роботи:

Напишіть творчу роботу на тему:

"Історія однієї старої фотографії із альбому моєї родини".

Обсяг набраного на комп’ютері тексту - 1-1,5 стор.

Запитання для самоперевірки:

1. Що означає бути патріотом в обраній Вами професії?

 

Тема 1.4. ПРОФЕСІЯ РЕДАКТОРА-ВИДАВЦЯ І ЖУРНАЛІСТА:

ПОГЛЯД З УКРАЇНИ І З-ЗА РУБЕЖУ

Лекція

(Мультимедіапрезентація)

Лекція будується у формі ознайомлення із змістом анкетування французьких і канадських студентів, проведеного лектором під час наукового стажування в університетах Франції та Канади на тему "Добрі й погані причини вибору професії редактор-видавця (журналіста)".

 

Завдання для самостійної роботи:

Дайте письмові відповіді на анкету "Добрі й погані причини вибору професії редактор-видавця (журналіста)" в українських реаліях.

 

Запитання для самоперевірки:

1. Які творчі складові професій редактора-видавця і журналіста?

2. Які не творчі складові професій редактора-видавця і журналіста?

 

ТЕМА 1.5. ПРОФЕСІЯ РЕДАКТОРА-ВИДАВЦЯ НА ТЛІ ДОБИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «МИ І ЖУРНАЛІСТИКА НА ТЛІ ДОБИ» З КНИГИ М. ТИМОШИКА «ІСТОРІЯ ОДНОГО ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КУРСУ»)


 

Практичне заняття

 

Запитання для обговорення

1. Охарактеризуйте колективний портрет студентів-журналістів 70-х років XX ст. за:

- віковим складом і статтю;

- творчим доробком;

- географією.

2. Чим вам запам'ятався образ студента Андрія Старанка?

3. У чому полягала специфіка навчання на факультеті журналістики радянської пори (назвіть три особливості).

4. Характеристики яких викладачів не фахових дисциплін вам запам'яталися? Якими деталями?

5. Характеристики яких викладачів журналістських дисциплін вам запам'яталися? Якими деталями?

6. Як ви сприймаєте сьогодні словосполучення «гуртожиток -- перша житейська пристань».

7. Що вам найбільше запам'яталося з гуртожитського побуту радянських студентів? Що найбільше вразило?

8. Порівняйте плюси й мінуси життя в гуртожитку тоді й тепер.

ТЕМА 1.6. ОДНЕ ЗАПИТАННЯ - РІЗНІ ВІДПОВІДІ: НАБУТТЯ НАВИЧОК ВЕСТИ РОЗМОВУ ІЗ СПІВБЕСІДНИКОМ Й ОФОРМЛЯТИ ПИСЕМНИЙ ЗАПИС РОЗМОВИ (НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛУ «ШІСТЬ П'ЯТИРІЧОК» З КНИГИ М. ТИМОШИКА «ІСТОРІЯ ОДНОГО ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КУРСУ»)

Практичне заняття

Запитання для обговорення

На прикладі поданих у книзі 22-х інтерв'ю проведіть невеличке дослідження-аналіз (з підрахунками) за такими темами:

- Про які найбільші успіхи в житті кажуть випускники-журналісти?

- Хто вплинув на кожного з них найбільше?

- Найцікавіші житейські кредо випускників журналістики 70-х

- Що найбільше пригодилося з навчального процесу? Які предмети були улюбленими?

- Що виявилося зайвим?

- Що найбільше приваблює в журналістиці, видавничій справі?

- Що зі студентського життя згадується інтерв'юерами найбільше?

- Якими є нинішні захоплення професійних журналістів?

- Що з їхніх побажань нинішнім студентам вам імпонує?

- Що з минулого СРСР сприймають і від чого відмовляються колишні радянські студенти?

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Записна книжка в роботі редактора-видавця

(на прикладі розділу «Комора думок, ідей, образів, деталей» з книги М. Тимошика «Історія одного журналістського курсу»)

Після самостійного опрацювання розділу кожен студент дає письмові відповіді на такі запитання:

- Чому записні книжки названі в розділі «Коморою думок»?

- Який розділ із записних книжок вам запам'ятався найбільше. Чому?

- Що з кредо журналістів 70-х років (с. 385 книги) ви б узяли для себе?

- Яку фразу із записних книжок ви б перенесли на першу сторінку своєї записнички?

- Якою є нинішня ваша записна книжка?

 

 

Модуль 2

ПЕРШІ САМОСТІЙНІ РЕДАКТОРСЬКІ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКІ КРОКИ

Тема 2.1. МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ ПЕРШОГО ІНТЕРВ’Ю (ПЕРШОЇ РОЗМОВИ З АВТОРОМ) ЗА НА ЗАДАНУ ТЕМУ

Лекція

Лекція будується у формі мультимедіапрезентації видів інтерв’ю, які побутують у західній журналістиці (всіх 17 видів).

Для глибшого розуміння суті питання лектор викладає аудиторії емоційну домінанту "Як журналіст методом взятого інтерв’ю зробив матір-одиначку героїнею Швеції"

 

Завдання для самостійної роботи:

Проаналізуйте один із номерів газети «День» («Україна молода», «Газета по-українськи», «Літературна Україна» тощо) і віднайдіть та прокоментуйте віднайдені в ньому інтерв’ю.

Напишіть матеріал під рубрикою «Інтерв’ю з пам’ятником».

Запитання для самоконтролю:

Які види інтерв’ю ви знаєте

Які види інтерв’ю не використовуються в українських ЗМІ і чому?

 

Тема 2.2. ЗАПОВІДІ ДАВНЬОЄВРЕЙСЬКИХ ТАЛМУДИСТІВ

ДО ПЕРЕПИСУВАЧІВ ТЕКСТІВЯК ПРОФЕСІЙНИЙ КОДЕКС СУЧАСНОГО РЕДАКТОРА

Лекція

Лекція будується у формі мультимедіарозповіді про єдиний у світі Єрусалимський Музей "Книжкове святилище" та аналізу найголовнішого експонату цього музею – написаних понад 2 тисячі років тому Заповідей. Цей документ нині можна вважати кодексом честі й професіоналізму для сучасного редактора і журналіста.

Для глибшого розуміння суті питання лектор викладає аудиторії емоційну домінанту "Шлях на Голгофу".

 

Завдання для самостійної роботи:

Написати творчу роботу "Голгофа мого героя"

Запитання для самоконтролю:

Чому найголовніший музей у Єрусалимі названо «Книжкове святилище»?

Які експонати музею «Книжкове святилище» мають безпосереднє відношення до практики діяльності сучасного редактора?

Тема 2.3. ДЕТАЛЬ У ВИДАВНИЧОМУ (ЖУРНАЛІСТСЬКОМУ) МАТЕРІАЛІ

Лекція

Лекція будується у формі мультимедіапрезентації ряду портретних і сюжетних зображень. Аудиторія спільно шукає прямі й приховані деталі та обговорює їх.

Для глибшого розуміння суті питання лектор викладає аудиторії емоційну домінанту "Бачити зорі в калюжах" (Стокгольм. Прощання на вокзалі). Аудиторія творить спільний сюжет драматичного епізоду двох молодих людей.

 

Завдання для самостійної роботи:

Проаналізуйте одну з аналітичних публікацій газети «День» («Україна молода», «Газета по-українськи», «Літературна Україна») і віднайдіть та прокоментуйте віднайдені в ній деталі.

Запитання для самоконтролю:

Яку роль відіграє деталь в журналістському матеріалі?

В яких жанрах журналістики найчастіше використовуються деталі?

 

Тема 2.4. ЩОДЕННИКИ І ЗАПИСНІ КНИЖКИ ЯК ЧИННИКИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ РЕДАКТОРА-ВИДАВЦЯ (НА ПРИКЛАДІ РОЗДІЛІВ «ЧОМУСЬ ВІРЮ, ЩО ОЛЯ МЕНЕ НЕ ОБМИНЕ», «КОМОРА ДУМОК, ІДЕЙ ОБРАХІВ, ДЕТАЛЕЙ», «КОЛИ ЩЕ НЕ БУЛО СМС» ІЗ КНИГИ М. ТИМОШИКА «ІСТОРІЯ ОДНОГО ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КУРСУ»)

Практичне заняття

Запитання для обговорення:

- Що із «Щоденників» студента 70-х років Вам запам'яталося найбільше?

- Що б ви запозичили з цих щоденників для власних творчих вправ?

- Чому записні книжки названі в розділі «Коморою думок»?

- Який розділ із записних книжок вам запам'ятався найбільше. Чому?

- Що з кредо журналістів 70-х років (с. 385 книги) ви б узяли для себе?

- Яку фразу із записних книжок ви б перенесли на першу сторінку своєї записнички?

- Якою є нинішня ваша записна книжка?

- Чим вас підкупляє зміст записок 70-х років

- Що хвилювало ваших ровесників 70-х (особистий, навчальний і суспільний аспекти)

На прикладі витягу із сценарію прощального вечора випускників-журналістів 70-х років «Вдячність» (с. 402) складіть власну листівку-вдячність для учителів Вашої школи. Зачитайте її.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 360; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.21.70 (0.023 с.)