Упражнения на перцепцию лингвистического материала 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Упражнения на перцепцию лингвистического материала 

1. Чтение. Прочтите и поставьте ударение:

Civis, centum, caedes, accusare, lingua, schola, Kalendae, philosophia, rhetor, Themis, aqua, initium, iustitia, rosa, aurum, neuter, saepe, poena, jus, argumentum, thesaurus,victoria, genus, numerus, declinatio, masculinum, femininum, neutrum, singularis, pluralis, casus, nominativus, genitivus, dativus, accusativus, ablativus, vocativus, littera, res publica, juris prudentia, civitas, praetor, judex, tabula, populus Romanus, civitas Romana, fundamentum, Europa, debitum, lingua Latina, quorum, praesumptio.

 

2. Просклоняйте существительные:

a) Causa, persona,

b) Dominus, arbitrium.

c) Orator, aetas, lex, tempus, nomen,

d) Contractus, manus, domus,

e) Res, dies,ei f (срок)

3. Просклоняйте сочетания:

a) Agricola bonus, toga candida, dominus noster, arbitrium justum,

b) ius privatum, testis meus, ius civile, culpa gravis

4. Прочтите и переведите:

Collegae sumus. Scientia potentia est. Ibi victoria, ubi concordia. Philosophia magistra justitiae est. Ignorantia non est argumentum. Marcus Tullius arbiter est. Titius dominus fundi est. In loco delicti. Causa publica. Causa privata. Dolus malus.

 

5. Проспрягайте в настоящем времени действительного и страдательного залогов:

a) accusare

b) docere

c) scribere

d) audire

 

6. Определите форму глагола (лицо, число, время, залог):

Emunt, emuntur, probat, probatur, probari, defenderis, defenditis, defndi, defendimus, do, datur, dari, errant, cognoscit, excusamus, scio, valent, credo, veto, punitur, excusat, habet.

 

7. Прочтите и переведите:

Filius nihil suum habet. Ignorantia non excusat. Testamentum meum valet. Advocatus reum defendit. Nemo punitur pro uno delicto. Dum spiro, spero. Cogito, ergo sum. Dare, facere, praestare. Respondere, cavere, agere. Errare humanum est. Vivere est cogitare. Tres faciunt cillegium. Contra factum non datur argumentum. Nemo praesumitur malus.

 

8. Прочтите и переведите текст:

 

Apud arbitrum

 

Arbiter noster est vir laboriosus et iustus. Hodie apud arbitrum multae causae privatae sunt: de debitis pecuniariis, de mandatis, de testamentis. Primus reus iam in iudicio est. Celeri rei etiam in iudicio sunt. In numero causarum prima est causa mea de mandato et debito pecuniario. Adversarius meus Gaius Sempronius est.

 

9. Прочтите и переведите текст:

Capitis deminutio

Capitis deminutionis tria genera sunt: maxima, media, minima. Nam tia habemus: libertatem, civitatem, familiam. Si libertatem amittimus, maxima est capitis deminutio. Si libertatem retinemus, sed civitatem amittimus, media est capitis deminutio. Si et libertas et civitas retinentur, familia tantum mutatur, minima est capitis deminutio. (Paulus))

 

 

10. Прочтите и переведите текст:

Res mancipi et nec mancipi

 

Omnes res aut mancipi sunt aut nec mancipi. Mancipi res sunt omnia praedia in Italico solo, tam rustica – qualis est fundus, quam urbana – qualis est domus, item iura praediorum rusticorum (servitutes), item servi et quadrupedes, velut boves, muli, equi, asini. Ceteri res nec mancipi sunt. Magna autem differentia est rerum mancipi et nec mancipi. Nam res nec mancipi traditione pleno iure alterius fiunt, si corporales sunt et recipiunt tradiitionem. Itaque si vestem vel aurum vel argentum trado sive ex venditionis causa sive ex donationis sive alia ex causa, statim res tua fit ea res. (Ulpianus, Gaius)

 

 

Список латинских выражений юридического обихода, обязательных для запоминания

1. Pro forma.Формально

2. Per formulas.Через формулы.

3. Contra tabulas.Вопреки документу.

4. Ignorantia non est argumentum.Незнание не аргумент.

5. In dubio pro reo.При сомнении в пользу обвиняемого.

6. De facto.Фактически.

7. Ex delicto.Из правонарушения.

8. Ex silentio.По умолчанию.

9. In iudicio.В суде (вторая стадия судебного процесса).

10. Credo.Я верю.

11. Veto.Я запрещаю.

12. Absolvo.Я оправдываю.

13. Condemno.Я осуждаю, обвиняю.

14. Non liquet.Не ясно, не очевидно.

15. Tres faciunt collegium.Трое составляют коллегию.

16. Contra factum non datur argumentum.Против факта не дается аргумента.

17. Nemo praesumitur malus.Никто не предполагается злоумышленником.

18. Nota bene! (NB!)Обрати внимание!

19. Festina lente!Торопись медленно!

20. Tertium non datur.Третьего не дано.

21. Nemo debet bis puniri pro uno delicto.Никто не должен дважды

наказываться за однои то же правонарушение.

22. Lex retro no agit.Закон обратной силы не имеет.

23. Persona sui iuris.Лицо своего права.

24. Persona alieni iuris.Лицо чужого права.

25. Nemo iudex in propria causa.Никто не судья в своем собственном деле.

26. Corpus delicti.Состав преступления.

27. Corpus iuris.Свод законов.

28. Contra legem.Против закона.

29. Ex lege.По закону.

30. Dura lex sed lex.Закон суров, но это закон.

31. Lex prospicit, non respicit.Закон смотрит вперед, а не назад.

32. Nullum crimen, nulla poena sine lege.Никакого преступления; никакого

наказания, если оно не предусмотрено законом.

33. Primus inter pares.Первый среди равных.

34. Alibi.В другом месте.

35. Incognito. Тайно, скрытно.

36. Consensus omnium.Всеобщее согласие.

37. Status quo.Существующее положение.

38. Status in statu. Государство в государстве.

39. Contractus litterales. Литеральные (письменные) договоры.

40. Contractus verbales.Словесные договоры.

41. Contractus reales.Вещественные договоры.

42. Contractus consensuales. Договоры, совершаемые простым соглашением.

43. In dubio mitius.При сомнении мягче.

44. Inter absentes. Среди отсутствующих.

45. Inter praesentes.Среди присутствующих.

46. In flagranti delicto.На месте преступления.

47. Volens nolens.Волей-неволей.

48. Littera scripta manet. Написанное остается.

49. Dictum-factum.Сказано – сделано.

50. Lex non scripta.Неписаный закон.

51. Post factum.После совершившегося.

52. Post scriptum.После написанного.

53. Alea jacta est.Жребий брошен.

54. Alma mater.Мать – кормилица.

55. Ipso facto.Самим фактом.

56. Ipso iure. Самим правом.

57. Actio stricti iuris.Иск строго права.

58. Capitis deminutio.Ограничение правоспособности.

59. Vis legibus est inimica.Насилие – враг закона.

60. Testis unus – testis nullus.Один свидетель – не свидетель

61. Panem et circenses!Хлеба и зрелищ!

62. Pater familias.Отец семейства, домовладыка.

63. Ius gentium.Право народов.

64. Salus populi suprema lex est.Благо народа – наивысший закон.

65. Pacta sunt servanda.Договоры должны соблюдаться.

66. Ad referendum.Для доклада.

67. Ad informandum.К сведению.

68. Ius possidendi.Право обладания.

69. Modus vivendi. Образ жизни.

70. Quod non legitur, non creditur.Что нельзя прочесть, тому не следует верить.

71. Quorum (praesentia sufficit). Кворум (присутствие которых достаточно).

 

 

Тесты по латинскому языку

I. Найдите правильные варианты чтения букв:

1. С: - ц; - к; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

2. K: - к; - ц; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

3. L: - л; - ль; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

4. J: - й; - джи; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

5. S: - с; - з; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

6. Y: - й; - и; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

7. Z: - с; - з; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

8. X: - х; - кс; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

 

II. Найдите правильные варианты чтения буквосочетаний:

1. Qu: - ку; - кв; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

2. Au: - ау; - ао; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

3. Eu: - ой; - ей; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

4. Ae: - ае; - ай; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

5. Ph: - в; - ф; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

6. Rh: - р; - х; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

7. Th: - х; - т; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

8. Ch: - с; - х; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

9. Ti: - т; - ци; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

10. Ngu: - нг; - нгв; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

11. Su: - зу; - су; - два варианта чтения; - нет правильных ответов

 

III. Найдите правильный перевод:

1. Ab origine: - с азов; - без сомнения; - во славу; - нет правильных ответов

2. Ad tertium: - во-первых; - во-вторых; в-третьих; - нет правильных ответов

3. Alibi: - терпеливо; - в другом месте; - по достоинству; - нет правильных ответов

4. Alma mater: - учебное заведение; -верный друг; - мать-кормилица; - случай

5. Aut Caesar, aut nihil: - редкая птица; - все, или ничего; -или Цезарь, или ничто

6. Bis: - трижды; - однажды; - дважды; - нет правильных ответов

7. Casus: - случайно; - случай; - причина причин; - нет правильных ответов

8. Con amore: - по призванию; - познай себя; - с любовью; - нет правильных ответов

9. De facto: - изо дня в день; - на деле; - фактически; - нет правильных ответов

10. Credo: - многословие; - верую; - надеюсь; - нет правильных ответов

11. De jure: - юридически; - на деле; - наспех; - нет правильных ответов

 

 

Рекомендации по подготовке к экзаменационному зачету

 

Приступая к изучению дисциплины, основной упор необходимо сделать на:

 

- системе традиционной фонетики латинского языка,

- ограниченной в разумных пределах системе латинской грамматики,

- необходимом лексическом минимуме, включающем наиболее употребительные термины юридического содержания

- общеупотребительных выражениях юридического характера

 

 

Приложение

Сводная таблица латинского склонения

 

Singularis
Nom. -a (f) -us(m),-er -um(n), согласный смешанный гласный m, f,n -us (m) -u ((n) -es (f)
Gen. -ae -i -is -us -ei
Dat. -ae -o -i -ui, -u -ei
Acc. -am -um -em -um, -u -em
Abl. -a -o -e, -i -u -e
Voc. =Nom. =Nom. –e для имен на -us =Nom. =Nom. =Nom.
Pluralis          
Nom -ae -I, -a -es, -a; -es, -ia -us, -ua -es
Gen. -arum -orum -um, -ium -uum -erum
Dat. -is -is -ibus -ibus -ebus
Acc. -as -os, -a -es, a; -es, ia -us, ua -es
Abl. -is -is -ibus -ibus -ebus
Voc. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom. =Nom.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.008 с.)