Кафедра загальновійськової та гуманітарної підготовки 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Кафедра загальновійськової та гуманітарної підготовки



«Політологія»

 

Конспект

Студента 357 навчальної групи

Джерипи Марії Олександрівни

З дисципліни

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВІЙСЬКОВОГО ПОЛІТОЛОГА»

Базовий ВНЗ Полтавський інститут економіки і права

Факультет: юридичний

Спеціальність: правознавство

Куратор Пр. ЗСУ Кравченко Іван Віталійович

Курс навчання Навчальний семестр Викладач
Третій 5-6 Кравченко Іван Віталійович
Четвертий 7-8  

 

''ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ВІЙСЬКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО РОБІТНИКА”

V семестр (34 години)

Змістовий модуль 4.1.1.1. Вступ. Предмет та завдання розділу Теоретичні та методичні основи роботи військового психолога”.

Заняття 1. Лекція№ 1. Вступ. Предмет, структура та завдання модулю „Теоретичні та методичні основи роботи військового психолога”.

Змістовий модуль 4.1.1. 2. Військова психологія як галузь психологічної науки.

Заняття 1. Лекція №2. Військова психологія як галузь психологічної науки.

Змістовий модуль 4.1.1.3. Психологія особистості воїна.

Заняття 1. Лекція №З. Психологічна структура особистості військовослужбовця. Психічні процеси та стани.

Заняття 2. Лекція №4. Характеристика індивідуально-психологічних властивостей воїнів.

Заняття3. Семінар №1. Психологія особистості та її урахування військовим психологом в роботі з особовим складом.

Заняття 4. Групове заняття №1. Методика вивчення психологічних особливостей військовослужбовця.

Заняття 5. Контрольна робота №1. Відпрацювання психологічної характеристики-на особистість,

Змістовий модуль 4.1.1.4. Психологія військового колективу.

Заняття 1. Лекція №5. Соціально-психологічна структура військового колективу.

Заняття 2. Лекція №6. Конфлікти у військовому колективі та шляхи їх розв'язання.

Заняття 3. Семінар №2. Психологія військового колективу та роль військового психолога в її формуванні.

Змістовий модуль 4.1.1.5. Психологічна підготовка особового складу до виконання навчально-бойових завдань.

Заняття 1. Лекція №7. Сутність і зміст психологічної підготовки у Збройних Силах.

Змістовий модуль 4.1.1.6. Військова педагогіка як галузь педагогічної науки.

Заняття 1. Лекція №8. Військова педагогіка як галузь педагогічної наук”.

Змістовий модуль 4.1.1.7. Військова дидактика.

Заняття 1. Лекція №9. Сутність та зміст процесу навчання особового складу в сучасних умовах.

Заняття 2. Лекція №10. Принципи навчання особового складу, їх педагогічна характеристика.

Заняття 3. Лекція №11. Методи навчання особового складу. їх педагогічнахарактеристика.

Заняття 4. Лекція №12. Форми навчання військовослужбовців. Перевірка та оцінка професійної підготовленості воїнів.

Заняття 5. Семінар №3. Роль принципів, методів та форм військової дидактики в активізації пізнавальної діяльності військовослужбовців.

VI семестр (18 годин)

Змістовий модуль 4.1.1.8. Педагогічні основи процесу виховання воїнів.

Заняття 1. Лекція №13. Сутність та зміст процесу виховання у Збройних Силах.

Заняття 2. Лекція №14. Принципи виховання особового складу.

Заняття 3. Лекція №15. Методи виховання військовослужбовців.

Заняття 4. Семінар №4. Застосування офіцером органів з виховної та соціально-психологічної роботи основних і методів виховання особового складу.

Змістовий модуль 4.1.1.9. Сутність, характеристика і механізми самовдосконалення військовослужбовців.

Заняття 1. Групове заняття №2. Сутність характеристики і механізми самовдосконалення військовослужбовців.

ЕКЗАМЕН

VII семестр (64 години)

Змістовий модуль 4.1.2.1. Практична психологія в системі знань військового психолога.

Заняття 1. Лекція №17. Предмет та зміст практичної психології.

Змістовий модуль 4.1.2.2. Психодіагностика та її місце в роботі військового психолога.

Заняття 1. Лекція №18. Психодіагностика,' як особлива сфера практичної психології.

Заняття 2. Групове заняття №3. Класифікація і підбір психодіагностичних методик.

Заняття 3. Практичне заняття №1. Порядок і механізм застосування психодіагностичних методик.

Змістовий модуль 4.1.2.3. Психологічне консультування та особливості його проведення в армійському соціумі.

Заняття 1. Лекція №19. Сутність завданій та зміст психологічного консультування.

Заняття 2. Групове заняття N34. Інтерв’ю як основний метод психологічного консультування.

Заняття 3. Групове заняття N95. Індивідуальне та групове психоконсультування. Особливості його проведення.

Змістовий модуль 4.1.2.4. Психологічна корекція. Її місце в роботі військового психолога.

Заняття 1. Лекція №20. Сутність і зміст психокорекційної роботи.

Заняття 2. Групове заняття №6. Соціально-психологічний тренінг як засіб коригування людських вимірювань

Заняття 3. Практичне заняття №2. Психологічна релаксація та відновлення.

Змістовий модуль 4.1.2.5. Психотерапія та її можливості в роботі з особовим складом.

Заняття 1. Лекція №21. Психотерапія як складова діяльності військового психолога.

Заняття 2. Практичне заняття №3. Методика організації і проведення в підрозділі психотерапевтичних тренінгів.

Заняття 3. Групове заняття N7 Спеціальна групова психотерапія. Можливості її застосування в роботі з особовим складом.

Змістовий модуль 4.1.2.6. Психогігієна та психопрофілактика у війську.

Заняття 1. Лекція №22. Сутність і зміст психогігієни і психопрофілактики у Збройних Силах України.

Контрольна робота №2 за змістовими модулями 4.1.2.1.-4.1.2.6

 

 

Змістовий модуль 4.1.2.7. Виявлення військовослужбовців з ознаками психічних відхилень.

Заняття 1. Практичне заняття №4. Методика виявлення військовослужбовців з

Заняття 2. Практичне заняття №5. Методика виявлення військовослужбовців з психічним відхиленням

Змістовий модуль 4.1.2.8. Вивчення впливу екстремальних ситуацій на псих стан військовослужбовців.

Заняття 1. Лекція №23. Стресові і кризові стани у військовослужбовців в екстремальних ситуаціях.

Заняття 2. Групове заняття №8. Тестові методики для виявлення стресових і кризових станів у військовослужбовців.

Індивідуальна контрольна співбесіда № 1 за блоком змістових модулів» 4.1.2.

 

VIIІ семестр (64 години)

Змістовий модуль 4.1.3.1 Професія – військовий психолог.

Заняття 1. Лекція №24. Характеристика психології роботи в Збройних Силах України.

Заняття 2. Практичне заняття № 6. Функціональні обов’язки військового психолога та його професійна компетентність.

Заняття 3. Практичне заняття №7. Етика військового психолога в його практичній професійній діяльності.

Змістовий модуль 4.1.3.2 Теоретичні та методичні основи оволодіння професією психолога.

Заняття 1. Лекція №25. Теоретико - методичні основи оволодіння професією військового психолога.

Змістовий модуль 4.1.3.3 Самовдосконалення офіцера – психолога.

Заняття 1. Лекція №26. Професійне самовдосконалення військового психолога.

Заняття 2. Групове заняття №9. Розробка програми професійного самовдосконалення військового психолога.

Змістовий модуль 4.1.3.4. матеріально-технічне забезпечення роботи військового психолога.

Заняття 1. Групове заняття №10. Матеріальне забезпечення роботи психолога.

Заняття 2. Групове заняття №11. Зміст та ведення військовим психологом професійної документації.

Семінар №6 за змістовими модулями 4.1.3.1. «Офіцер-психолог як організатор психологічного супротиву повсякденної діяльності особового складу»

Змістовий модуль 4.1.3.7. Психологічна робота щодо адаптації військовослужбовців до умов військової служби.

Заняття 1. Лекція №29. Зміст і організація роботи військового психолога з оптимізації процесу адаптації військовослужбовців.

Змістовий модуль 4.1.3.8. психологічна робота щодо попередження суїцидних явищ.

Заняття 1. Лекція №30. Робота психолога підрозділу щодо виявлення та попередження суїцидних явищ.

Заняття 2. Практичне заняття №8. Використання військовим психологом тесту «Суїцид».

Змістовий модуль 4.1.3.9. Психологічна робота щодо профілактики залежних станів.

Заняття 1. Лекція №31. Зміст і організація роботи військового психолога з воїнами групи посиленого психологічного впливу.

Змістовий модуль 4.1.3.10. Збереження психічного здоров'я військовослужбовців.

Заняття 1. Лекція №32. Психологічна робота щодо зберігання психічного здоров'я військовослужбовців.

Заняття 2. Практичне заняття №9. Використання спеціалізованих методів психологічної допомоги військовослужбовцям.

Контрольна робота №3 за змістовими модулями 4.1.3.5.-4.1.3.10.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.101.84 (0.019 с.)