Плата за землю: загальна характеристика, об'єкт оподаткування та база оподаткування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Плата за землю: загальна характеристика, об'єкт оподаткування та база оподаткування.Плата за землю: загальна характеристика, об'єкт оподаткування та база оподаткування.

Плата за землю — це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок- обовяз платіж,який справляється з вдлсників зем діл та зем часток.

Орендна плата за зем діл держ і комун власності-це обовяз платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користав зем діл

Об'єктами оподаткування земельним податком є:

1) земельні ділянки - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

2) земельні частки (паї), які перебувають у власності. Земельний пай є самостійним об'єктом земельних правовідносин, право власності на який підтверджується сертифікатом, у якому зазначають розміри та вартість такого паю.

База оподаткування залежить від того, чи проведена нормативно-грошова оцінка землі, чи ні.

Якщо нормативно-грошова оцінка землі проводилась. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації. Якщо нормативно-грошова оцінка не проводилась. Базою оподаткування є площа земельних ділянок.

 

Державне мито: сутність; операції, з яких сплачується державне мито.

Держа́вне м́ито — грошова сума, що стягується у нотаріальних конторах, органах МЗС, МВС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану, міських, сільських, селищних радах та інших уповноважених на те органах за вчиненням ними дій з об'єктами нерухомого майна і видачу документів, що мають юридичне значення. Стягується з метою покриття витрат, які виникають у зв’язку з вчиненням цих юридично значимих дій.

Головна особливість державного мита – індивідуальна відплатність.

Платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

1) за вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними

конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських

Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально

засвідчених документів;

2) за державну реєстрацію актів цивільного стану, а також

повторну видачу громадянам свідоцтв про реєстрацію актів

цивільного стану та свідоцтв у зв'язку із зміною і поновленням

актових записів цивільного стану;

5) за видачу документів на право виїзду за кордон і про

запрошення в Україну осіб з інших країн, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства країни

6) за видачу нового зразка паспорта громадянина України;

за оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки

за кордон; за видачу громадянам України закордонного паспорта на

право виїзду за кордон або продовження строку його дії;

7) за прописку громадян або реєстрацію місця проживання;

8) за видачу дозволів на право полювання та рибальства;

9) за операції з емісії цінних паперів, крім облігацій

державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;

Сутність податків, їх функції, елементи податку.

Згідно ст.6 ПКУ податок-обов*язковий безумовний платіж до відповідного бюджету,що справляється з платників податків у встановл.порядку і термінах.Головними ознаками податку є: строковість,обов,язковість платежу,відсутн.цільового признач.,законодавча регламентація,перехід права власності при сплаті податку. Основні елементи податку: платник под.,об.оподаткув.,база оподаткув.,ставка податку,порядок обчислення под.,податковий період,строк та порядок поданння звітності,строк та порядок сплати податку,податкові пільги.Функції податків: фіскальна-формув.фін. ресурсів держави,регулююча,контрольна-Міністерство доходів и зборів Укр.

Поняття податкової системи України, її склад і вимоги до побудови.

Податкова система-це сукупність податків і зборів і ін.платежів,що стягуються у встановл.законом порядку,до бюджету і держ.цільових фондів,а також принципи,методи,форми встановл.та сплати податків і податкових платежів,що забезп.контроль і відповідальність за поруш.податкового законодавства.Також це сукупн.загальнодержавних і місцевих под.і зборів,що справл. у встановл. ПКУ порядку.Вимоги до побудови:1)системність 2)встановл.визначальної бази под.системи-обсяг доходів бюджетів 3)формув.правової основи-форми власності 3)формув.вихідних принципів.

Сутність податку на додану вартість, його місце в системі оподаткування споживання.

ПДВ - це непрямий податок на додану вартість, яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу, який включається у вигляді надбавки у ціну товару, робіт, послуг.Сутність ПДВ полягає у сплаті податку продавцем товарів,роб,послуг з тієї частини вартості яку він додає до вартості своїх товарів,роб,послуг до стадії реалізації їх.Питома вага ПДВ за останні роки у зведеному бюджеті України колив.на рівні 25-30%.Вперше ПДВ в Укр.було запроваджено в 1992р.На сьогодні справляння ПДВ здійсн.на підставі розділу 5 ПКУ.

Платники податку на додану вартість та порядок їх реєстрації.

Платником ПДВ згідно статті 180 ПКУ є:

1) будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку;

2) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку;

3) будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р. V Податкового кодексу України, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

Об'єкт та база оподаткування податком на додану вартість. Ставки податку на додану вартість.

Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з р. V Податкового кодексу України, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін База оподаткування операцій з постачання товарів, ввезених платником на митну територію України, визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості товарів.

Базою оподаткування у разі постачання товарів за договорами фінансового лізингу є договірна вартість, але не нижче ціни придбання обє*ктів.

Базою оподаткування за необоротними активами є балансова вартість таких активів, що склалася на початок звітного періоду протягом якого здійснюються такі операції.

 

 

Плата за землю: загальна характеристика, об'єкт оподаткування та база оподаткування.

Плата за землю — це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Земельний податок- обовяз платіж,який справляється з вдлсників зем діл та зем часток.

Орендна плата за зем діл держ і комун власності-це обовяз платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користав зем діл

Об'єктами оподаткування земельним податком є:

1) земельні ділянки - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

2) земельні частки (паї), які перебувають у власності. Земельний пай є самостійним об'єктом земельних правовідносин, право власності на який підтверджується сертифікатом, у якому зазначають розміри та вартість такого паю.

База оподаткування залежить від того, чи проведена нормативно-грошова оцінка землі, чи ні.

Якщо нормативно-грошова оцінка землі проводилась. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації. Якщо нормативно-грошова оцінка не проводилась. Базою оподаткування є площа земельних ділянок.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 359; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.011 с.)