Економічне обгрунтування доцільності вибраного та оцінка конкурентоздатності власного проекту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічне обгрунтування доцільності вибраного та оцінка конкурентоздатності власного проекту 

 

Конкурентоздатність є основним чинником, що забезпечує успішний продаж товарів на ринку.

Конкурентоздатність - це сукупність якісних та вартісних характеристик, яка забезпечує задоволення конкретної потреби.

Товар буде конкурентоздатним, якщо виконуються такі умови:

- загальнотехнічні умови - експлуатаційні, конструктивні параметри;

- якісні параметри;

- економічні умови – товарна ціна, вартість матеріалів, ціна споживання, умови оплати.

Таким чином, оцінка конкурентоздатності товару включає такі етапи:

- вибір конкурентоздатного товару для зразка, щоб мати базу порівняння і визначення рівня конкурентоздатності нашого товару;

- визначення набору порівняльних параметрів обох товарів;

- розрахунок коефіцієнту конкурентоздатності.

Для оцінки конкурентоздатності проекту власної розробки необхідно вибрати проект-зразок для порівняння. На запит цінових пропозицій про вирішення задачі відеонагляду з заданими показниками отримано наступний результат від ТзОВ «Компанія Колекс», що впроваджує проекти за технологією використання радіоканалів зв’язку. Загальна ціна проекту-зразку становить 34267,00грн. з ПДВ. В цю суму входять також витрати на впровадження.

Таблиця 5.2 - Цінова пропозиція по проекту-зразку

Назва об'єкту Назва виробу Марка обладнання Ціна(грн з ПДВ) К-ть Сума(грн з ПДВ)
Віддалений об'єкт цифрові камери COD-631H   680,00   5440,00
  Спеціалізований WEB - сервер ADF-14S + Відео WEB-сервер (8 канали) 8936,00   8936,00
Центральний пост відеонагляду Спеціалізований WEB - сервер ADF-14S + Відео WEB-сервер (8 канали) 8936,00   8936,00
Пристрої неперервного живлення Defender AVR Real 150   550,00   550,00
Програмне забезпечення керування відеонаглядом ADFCameraRecorder - програма для запису 5300,00   5300,00
Сервер ImpressionHomeServer 3185,00   3185,00
  Монітор LG Electronics 24MP55D-P 1800,00   1800,00
Інші комплектуючі Кабель UTP Cat-5 Odescable (бухта 305м) 450,00   450,00
Конектор комп'ютерний (екранований) RJ-45 Cat 5 Конектор комп'ютерний (екранований) RJ-45 Cat 5 1,00   25,00
Ковпачок ізолюючий для RJ-45 Ковпачок ізолюючий до конектора RJ-45 1,00   25,00
Всього: - - - - 32847,00

Для порівняння параметрів складемо таблицю.

 

Таблиця 5.3 - Порівняльні характеристики

Параметр     Система на ADF-14S       Власний проект
Якість зображення відеокамер + +
Швидкість передачі даних до центрального пункту відеонагляду + +
Програмне забезпечення запису та аналізу даних + +
Технологічність + +
Економічність - +
Додаткові корисні функції і можливості - +

 

 

Дамо оцінку в балах по кожному показнику конкурентоздатності власного проекту і проекту-зразку та обгрунтуємо отримані результати.

Коефіцієнт конкурентоздатності визначається за формулою:

 

(5.4)

 

Висновок: отже, К < 1, то конкурентоздатність власного проекту вища за проект-зразок.

 


ЗАХОДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 

Основи техніки безпеки

Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі праці.

Верховна Рада України 14 жовтня 1992 року прийняла Закон України ‘’Про охорону праці’’. Цей закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між керівником підприємства і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок охорони праці в Україні.

Служба охорони праці підприємства вирішує наступні завдання:

- забезпечення безпеки виробничих процесів устаткування;

- забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

- професійна підготовка та підвищення кваліфікації працівників;

- вибір оптимальних режимів праці і відпочинку працівників;

- професійний добір виконавців для визначених видів робіт.

Керівник підприємства повинен періодично організовувати за узгодженням з санітарно-епідеміологічною станцією проведення вимірювань параметрів шуму, вібрації, освітлення, загазованості,запиленості у виробничих приміщеннях. Результати вимірів повинні заноситись до санітарно-технічних паспортів цехів підприємства, карти робочих місць. Вологе прибирання виробничих приміщень підприємства зв’язку щоденно повинні проводити прибиральники, що пройшли інструктаж з охорони праці.

Генеральне прибирання приміщень необхідно проводити не рідше 1 разу на місяць(з видаленням пилу зі стін, карнизів, вентиляційних повітропроводів, опалювальних приладів, меблів, електрощитів, тощо).

 

6.2 Долікарська допомога потерпілим при нещасних випадках

 

 

У випадку ураження електричним струмом, надається перша (долікарська) допомога:

- якомога швидше вивільнити потерпілого від струмопровідних частин;

- швидко вимкнути напругу рубильником або вимикачем;

- для звільнення від струмопровідних частин або проводу напругою до 1000 В користуються палицею, дошкою або іншим сухим предметом, який не проводить електричного струму, проводи перерубуються сокирою, інструментом з ізольованою рукояткою, кожний провід окремо;

- потерпілого можна відтягнути за одяг, уникаючи торкання відкритих частин його тіла та оточуючих металевих предметів;

- під напругою понад 1000 В треба надіти діелектричні рукавиці, взяти боти і діяти штангою або ізолюючими кліщами;

- якщо струмопровідна частина (провід) доторкуються до землі, слід пам’ятати про небезпеку крокової напруги, тому після звільнення від струмопровідних частин потерпілого треба винести із зони крокової напруги;

- місцеві опіки перев’язують, як рану;

- при клінічній смерті роблять штучне дихання, а у випадку фібриляції серця-непрямий масаж.

У випадку отримання потерпілим термічних опіків-результату впливу високої температури(розжарених елементів)необхідно дотримуватись наступних правил:

- людина в одязі, що горить, не повинна бігти, на потерпілого треба накинути тканину, пальто, ковдру, брезент або збити полум’я водою;

- не можна торкатись руками обпеченої ділянки шкіри, змащувати її мазями, будь-якими розчинами, видаляти шматочки одягу з обпеченого місця;

- з обпеченої частини тіла обережно зняти одяг, взуття;

- якщо є обгорілі шматки одягу на обпеченій шкірі, то стерильну пов’язку накладають поверх них;

- потерпілого з тяжким опіком не роздягають, його треба загорнути в чисту тканину, тепло вкрити, напоїти теплим чаєм і не турбувати до прибуття лікаря;

- при невеликих опіках(I-II ступеня)накладають стерильну пов’язку і потерпілого доставляють до лікарні.

 

Пожежна безпека

 

 

Основною умовою пожежі і безпеки на підприємствах є усунення можливих причин загоряння. Джерелами загоряння можуть бути:

- необережне поводження з відкритим полум’ям і нагрівними приладами, паління в недозволених місцях;

- несправність електрообладнання і неправильна його експлуатація;

- несправність систем опалення та порушення правил користування ними;

- неправильне зберігання паливно-мастильних матеріалів, самозаймання горючих речовин;

- іскри удару і тертя машин і обладнання;

- розряди блискавок, статичної електрики.

Припинення горіння досягається за допомогою вогнегасник засобів:

- води(у вигляді струменя або у розпиленому вигляді);

- інертних газів(вуглекислота та інші);

- хімічних засобів(у вигляді піни або рідини);

- порошкоподібних сухих сумішей(суміші піску з флюсом);

- пожежних покривал з брезенту або азбесту.

В кожному цеху повинні бути пожежна шафа, або щит з набором первинних протипожежних засобів. Первинні протипожежні засоби повинні утримуватись у постійній готовності.

Надійним і швидким засобом повідомлення про пожежу є електрична пожежна сигналізація плавких автоматичних оповісниках пружини спаяні легкоплавким сплавом. При підвищеній температурі сплав розплавляється, пружини розходяться і утворюють сигнальне коло. Крім того, повинні бути сигнальні пристрої-сирена, дзвін і таке інше. Легкозаймисті рідини(бензин, спирт)повинні зберігатись в закритій металевій тарі у спеціальній коморі. Біля місць їх зберігання треба вивішувати плакати про заборону куріння і застосування відкритого вогню. Для гасіння пожежі в місцях зберігання легкозаймистих рідин необхідно застосувати вуглекислотні, тетрахорді, густо пінні і сухі вогнегасники. Забороняється гасити рідину, що горить водою. Електрообладнання, що знаходяться під напругою, слід гасити лише вуглекислотними, сухими або тетра хлорними вогнегасниками. Водою гасити забороняється.

Захисне заземлення

 

 

Захисне заземлення це наперед заплановане електричне з’єднання з землею або з її еквівалентом металевих не струмопровідних частин електрообладнання, які можуть виявитись під напругою.

При пробої однієї з фаз електроустановки що нормує все обладнання, маючи з ними струмопровідне з’єднання і сам корпус виявляється під напругою відносно землі і дотик до нього теж небезпечний, як і безпосередній дотик до фази. Для усунення виниклого небезпечного фактору виконують захисне заземлення, яке представляє собою наперед плановане з’єднання не струмопровідних частин (корпусів) електроустановки з землею при допомозі заземлюючих дротів і заземлювачів.

Рисунок 6.1 - Дотик до напруги при умові замикання однієї з фаз

А) при незаземленому корпусі;

Б) при заземленому корпусі.

Захисне заземлення понижує напругу на пристрої, під якими можуть виявитися металеві частини корпусів до безпечної величини. Якщо в електроустановці відбувається замикання фази на незаземлений корпус (Рис.6.1А),то при Ч1 = Ч2 величина струму протікаючого через тіло людини, яка доторкнулась до корпусу визначається за формулою:

, (6.1)

де U – напруга мережі;

Rл – опір тіла людини;

Чізол. – опір ізоляції.

Но-якщо корпус заземлений (Рис.6.1Б) то величина струму протікаючого через тіло людини визначається за формулою:

, (6.2)

де Чз - опір заземлювача (4, 5, 6, 7, 8 Ом.)

Визначимо струм протікаючий через тіло людини, доторкнувшись до корпуса пошкодженої електроустановки (замикання на корпус);

Ч1 = Ч2 = 3000 Ом; опір людини Rл =1000 Ом; U = 220 B.

1. При незаземленому корпусі:

2. При заземленому корпусі коли Чз = 4 Ом.

Такий струм безпечний і людина його навіть не відчує.

Захисне заземлення використовується в тому випадку коли генератор з’єднаний трикутником.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 267; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.96.86 (0.026 с.)