Нерівномірні сітки розташування свердловин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нерівномірні сітки розташування свердловинНерівномірні сітки розташування видобувних свердловин застосовують на родовищах нафти і газу з 1930-х років, але найбільшого поширення вони зазнали починаючи з 1960-х років. За такими сітками роз­ташовують видобувні свердловини, якщо родовища вуглеводнів приурочені до пасток, пов’язаних з тектонічними структурами.

Існують два різновиди нерівномірних сіток розташування видобувних свердловин:

· кільцевий;

· лінійних рядів.

Кільцева система розміщення св..

За кільцевої системи видобувні свердловини розташовують на структурах по замкнутих концентричних кільцях уздовж контуру нафтоносності. В процесі видобутку з цих свердловин нафти або газу і поступового їх обводнення вводять у роботу наступні свердловини, які розташовані також по концентричному кільцю вище в напрямку до склепіння структури. Свердловини, які обводнилися, можуть бути переведені до категорії нагні­таль­них. У міру видобутку продукції з нафтового пласта і руху контуру нафтоносності до другого ряду (кільця) видобувних свердловин та їх обводнення вводять в роботу видобувні свердловини наступного концентричного кільця у присклепінній частині структури.

Повзуча вгору по падінню пласта система розробки.Х-ка.

Системи вгору по падінню пласта застосовують за ефективних режимів роботи нафтового пласта, системи вниз по падінню — за неефективних водонапірних режимів, а також режимів пружних і гравітаційних і якщо продуктивний пласт має погіршені колекторні властивості порід на крилах та перикліналях структури, до якої він належить.

Малюнок-А,Б

 

 

Повзуча вниз по падінню пласта сист. розробки. Х-ка.

Коли кільця видобувних свердловин послідовно вводять до роботи від склепінь у напрямку крил і перикліналей, то систему називають повзучою вниз по падінню пласта. Системи вниз по падінню застосовують за неефективних водонапірних режимів, а також режимів пружних і гравітаційних і якщо продуктивний пласт має погіршені колекторні властивості порід на крилах та перикліналях структури, до якої він належить.

 

Малюнок тільки В і Г

 

Розташування видобувних св. в залежності від форми структурної пастки

Розташування видобувних свердловин залежить також від форми стру­к­тури-пастки.На антиклінальних структурах, що належать до типу куполів, видобув­ні свердловини розташовують точно по округлих кільцях або згідно з фор­мою структури. У разі сповільненої повзучої системи вгору по пласту перше кільце видобувних свердловин розташовують біля контуру нафтоносності, наступне — вище в напрямку до склепіння структури. Ці свердловини бурять у міру обводнення свердловин першого ряду. Третій ряд бурять ще вище і так далі, доки структура-пастка не буде розбурена повністю видобувними свердловинами (рис. 10.4, а).

Якщо структури-пастки належать до брахіантикліналей або лінійно витягнутих структур, видобувні свердловини першого, другого, третього та більших порядків закладають по еліпсоїдноподібних кільцях згідно з формою структури (рис. 10.4, а, б).

Сповільнені системи вгору по падінню пласта застосовують переважно в умовах водонапірного режиму роботи пласта.

За сповільненої повзучої системи вниз по падінню пласта порядок розташування видобувних свердловин такий самий, але розбурювання структур-пасток (як куполоподібних, так і брахіантиклінальних і лінійно ви­тягнутих структур) розпочинають із склепінної ділянки структур і наступні ряди видобувних свердловин бурять у напрямку крил і перикліналей (рис. 10.4, в, г). Якщо структура, до якої належить продуктивний пласт, є лінійно витягнутою, то перший ряд видобувних свердловин доцільно розташовувати вздовж великої осі структури.

Рис. 10.4. Розташування видобувних свердловин на антиклінальних структурах:

а, в — на куполах; б, г — брахіантикліналях; а, б — за сповільненою згущувальною повзучою сіткою вгору по пласту; в, г — те саме вниз по падінню пласта; 1 — контур нафтогазоносності; ряди видобувних свердловин: 2 — перший; 3 — другий; 4 — третійПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.4.147 (0.006 с.)