ТОП 10:

Як називають роботи з улаштування різноманітних захистних покриттів?Як називають роботи з улаштування різноманітних захистних покриттів?

А) ізоляційні

Б) антикорозійні

В) монтажні

Г) опоряджувальні

Д) захисні

Яка кількість природної сировини реально йде у відходи після переробки?

А) 2%

Б) 10%

В) 50%

Г) 46%

Д) 98%

Яке виробництво забезпечує раціональне використання приробних ресурсів та сприяє захисту природного середовища?

А) харчова технологія

Б) безвідходне виробництво

В) нафтопереробна галузь

Г) будівництво

Д) фармакологія

4 Чи дозволяється у санітарно-захисній зоні будувати…

А) спортивні споруди

Б) парки

В) оздоровчі установи

Г) дитячі майданчики

Д) ні будувати заборонено

Що є основними причинами травматизму на будівництві?

А) відсутність контролю

Б) перебування на роботі в стані алкогольного сп'яніння

В) несправність машин і механізмів

Г) відсутність проходів між матеріалами

Д) використання засобів індивідуального захисту

Яка сила струму є смертельно небезпечною для людини?

А) 0,05А

Б) 0,1 А

В) 1000 В

Г) 10 мА

Д) 100 Ом

При гасінні яких речовин не можна застосовувати воду?

А) лісоматеріали

Б) негашеного вапна

В) балони з газом

Г) пластикові вироби

Д) вугільні басейни

Які документи не входять до складу проекту?

А) пояснювальна записка

Б) кошторис

В) креслення

Г) стандарти

Д) робоча документація

9 Плани поверхів, підвалу, фундаментів виконують у масштабі:

А) 1:5

Б) 1:10

В) 1:50

Г) 1:100

Д) 1:200

Як позначаються на кресленні фундаменти під обладнання?

А) ФТ

Б) ФБС

В)БФ

Г) ФО

Д) ФМО

Як називаються лінії , які визначають розташування основних несучих конструкцій?

А) крок

Б) прогін

В) номінальні осі

Г) координатні осі

Д) конструктивні осі

Як називається висота від рівня даного поверху до рівня підлоги , розташованого вище?

А) крок

Б) прогін

В) висота

Г) розмір поверху

Д) відмітка поверху

13 Координатні осі позначають :

А) пунктирними лініями і позначають у кружечках

Б) цифрами в кружках і суцільними лініями

В) буквами в кружках

Г) арабськими цифрами

Д) прописними буквами

Яких розмірів на кресленнях не існує

А) натуральні

Б) конструктивні

В) номінальні

Г) натуральні

Як називають зображення будівлі , яке уявно розсічене вертикальною площиною і яке спроектовано на площину проекції, паралельну січній пощаді?

А) план

Б) фасад

В) номінальні осі

Г) розріз

Д) схема

16 Що не креслять на плані будинку?

А) повздовжні координатні осі

Б) поперечні координатні осі

В) зовнішні і внутрішні стіни

Г) обладнання технічних приміщень

Д) санітарно – технічні прилади

Як будівлі поділяють за призначенням?

А) громадські, промислові і сільськогосподарські

Б) громадські, багатоповерхові і сільськогосподарські

В) громадські, промислові і житлові

Г) громадські, промислові , житлові і сільськогосподарські

Д) тимчасові, промислові і сільськогосподарські

18 З яких частин складаються пальові фундаменти:

А) подушки і палі

Б) окремі опори

В) балки і палі

Г) палі і ростверк

Д) ростверк і окремі опори

Як називається напівкруглий чи багатогранний виступ у стіні , який обладнаний вікнами і проходить через кілька поверхів?

А) еркер

Б) лоджія

В) балкон

Г) альков

Д)карниз

Як називаються плоскі горизонтальні конструкції , які поділяють простір будівлі по вертикалі на поверхи?

А) перегородка

Б) покриття

В) перемичка

Г) простінок

Д) перекриття

Яку частину стіни займає цоколь?

А) наземна частина будинку

Б) підземна частина будинку

В) верхня частина стіни

Г) нижня частина стіни

Д) утворює рівень чистої підлоги

Яка конструктивна схема будівлі утворюється внаслідок взаємодії повздовжніх зовнішніх і внутрішніх несучих стін?

А) каркасна

Б) без каркасна

В) з неповним каркасом

Г) великоблокова

Д) об’ємно - блочна

Як називається карниз над окремими прорізами і входом у будівлю?

А) карниз

Б) поясок

В) альков

Г) сандрик

Д) фронтон

До яких робіт відносять штукатурення конструкцій і обклеювання стін шпалерами?

А) столярних

Б) слюсарних

В) штукатурних

Г) опоряджувальних

Д) малярних

C розрахункових

D додаткових.

 

42 Які бувають котли опалення:

A парові;

B водонагрівні;

C повітряні

D газотермічні.

 

43 Яка кількість опалювальних котлів повинна бути на підприємстві:

A згідно технічним розрахункам;

B не менш 2;

C комплекс

D один.

 

44 Яку назву мають залізобетонні плити , якщо в них замуровані нагрівальні змійовики:

A радіатор;

B система труб

C нагрівальна панель;

D конвектор.

 

45 Що є основою роботи водяного опалення:

A циркуляція води;

B розширювальні сосуди;

C магістраль оберта води

A повітрозбірники

B повітроводи

C витяжна система

D нагнітальна система

 

50 Як називається видалення з приміщення забрудненого і подавання чистого повітря

A засоби кондинцівування

B способи вентиляції

A вентиляція

B конденціювання

C вентилієме повітря

D очищення повітря

42 Як називається засіб загальної вентиляції приміщень зі значним теплообміном, які вимагають великого обміну вентилюємого повітря

A інфільтрація

B ексфільтрація

C аерація

D канальна вентиляція

43 Якщо кількість повітря , яке видаляється на протязі 1 години, не перевищує 1 об’єму приміщення то виконання витяжки виконується за рахунок…

A інфільтрація

B ексфільтрація

C аерація

D канальна вентиляція

44 Чому повинна дорівнювати працездатність вентилятора

A вентиляція

B кондеціювання

C вентилієме повітря

D очищення повітря

46 Основу називають …., коли ґрунт під підошвою фундаменту перебуває в стані його природного залягання

А) суцільною

Б) природною

В) материковою

Г) штучною

Д) фундаментальною

 

47 Перегородки - елементи,

А) що обгороджують, якими розділяють внутрішній простір будинку в межах верхнього поверху на окремі приміщення

Б) що обгороджують, якими розділяютьвнутрішній простір будинку в межах одного поверху на окремі приміщення

В) стіни які сприймають навантаження від перекриття

Г) будівлі які визначають розмір приміщення

 

48 Які конструктивні елементи будівлі зображені на малюнку

А) балкон

Б) лоджия

В) еркер

Г) консоль

Д) масандра

49 Які конструктивні елементи будівлі зображені на малюнку

А) балкон

Б) лоджия

В) еркер

Г) консоль

Д) масандра

50 Які конструктивні елементи будівлі зображені на малюнку

А) балкон

Б) лоджия

В) еркер

Г) консоль

Д) масандра

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

 

Оцінювання навчальних досягнень студентів відбувається за модульно-рейтинговою системою, яка розробляється викладачем, з урахуванням змісту програми і поточним графіком навчального процесу. Використовується система рейтингових показників, які у сукупності дають 100 балів

За контрольну роботу студент може максимально отримати 15 балів

 

Таблиця 2

Шкала оцінок

За шкалою ECTS За національною шкалою За кредитно-модульною системою ВНЗ Залік
А 5 (відмінно) залік
ВС 4 (добре) 12-14 залік
DE 3 (задовільно) 7-11 залік
FX 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання 5-6 незалік
F 2 (незадовільно) з обов’язковим контрольним курсом 0-4 незалік

 

 

Як називають роботи з улаштування різноманітних захистних покриттів?

А) ізоляційні

Б) антикорозійні

В) монтажні

Г) опоряджувальні

Д) захисніПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.011 с.)