ТОП 10:

з курсу « Економіка праці та соціально-трудові відносини»Варіант №21

Структура завдання

 

1. Завдання аналітичного характеру.

 

Підготувати аналітичний звіт, використовуючи статистичні дані (з побудовою діаграм, графіків, таблиць) на тему : «Вплив міграційних процесів на стан демографічної ситуації в Рівненській області».

 

2. Вирішення ситуаційних вправ.

 

Проаналізувати переваги та недоліки застосування методів вимірювання продуктивності праці.

 

3. Розрахункове завдання.

 

Визначити фонд заробітної плати робітників підприємства, якщо їх планова чисельність становить 760 осіб, фонд робочого часу одного робітника – 1800 год., середня тарифна ставка, що відповідає середньому розряду виконуваних робіт - 6,3 грн. Доплати, які входять у годинний фонд заробітної плати, становлять 32%, у денний фонд заробітної плати – 2,6%, у річний фонд заробітної плати – 9,5% від основної заробітної плати.

 

4. Написання есе за темою:

 

Місце дискримінації у здійсненні трудової діяльності.

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання студента

З курсу « Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Варіант №22

Структура завдання

 

1. Завдання аналітичного характеру.

 

Підготувати аналітичний звіт, використовуючи статистичні дані (з побудовою діаграм, графіків, таблиць) на тему : «Вплив міграційних процесів на стан демографічної ситуації в Луганській області».

 

2. Вирішення ситуаційних вправ.

 

Проаналізувати витрати на одержання Вами вищої освіти, очікувані майбутні зиски від інвестицій у власний капітал.

 

 

3. Розрахункове завдання.

 

На промисловому підприємстві фонд ЗП у базовому періоді становить 6,876 тис.грн. Визначити річний плановий ФЗП, якщо в плановому періоді обсяг виробництва продукції зросте на 6,8%, продуктивність праці – на 5%, середня ЗП – на 2,5%

 

4. Написання есе за темою:

Доцільність існування соціально-трудових відносин як системи.

 

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання студента

З курсу « Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Варіант №23

Структура завдання

 

1. Завдання аналітичного характеру.

 

Підготувати аналітичний звіт, використовуючи статистичні дані (з побудовою діаграм, графіків, таблиць) на тему : «Вплив міграційних процесів на стан демографічної ситуації в Сумській області».

 

2. Вирішення ситуаційних вправ.

 

Визначте предмет колективних та індивідуальних соціально-трудових відносин на рівні підприємства.

 

 

3. Розрахункове завдання.

 

На промисловому підприємстві фонд ЗП у базовому періоді становить 53,876 тис.грн. Визначити річний плановий ФЗП, якщо в плановому періоді обсяг виробництва продукції зросте на 6,8%, продуктивність праці – на 5%, середня ЗП – на 2,5%.

 

4. Написання есе за темою:

Механізм удосконалення системи оплати праці в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС.

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання студента

З курсу « Економіка праці та соціально-трудові відносини»

Варіант №24

Структура завдання

 

1. Завдання аналітичного характеру.

 

Підготувати аналітичний звіт, використовуючи статистичні дані (з побудовою діаграм, графіків, таблиць) на тему : «Вплив міграційних процесів на стан демографічної ситуації в Полтавській області».

 

2. Вирішення ситуаційних вправ.

 

 

Визначити переваги і недоліки методів розподілу колективного заробітку між членами бригади.

 

3. Розрахункове завдання.

 

Визначити норму штучно-калькуляційного часу, якщо основний час становить 9 хв., допоміжний час – 5 хв., час на обслуговування робочого місця та на відпочинок – 10% від оперативного часу, підготовчо-завершальний час на зміну – 45 хв., тривалість зміни – 480 хв.

 

4. Написання есе за темою:

Умови застосування форм і систем оплати праці на підприємствах.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.003 с.)