ТОП 10:

Вихідні дані для оцінки конкурентоспроможності організації-виробникаПоказники Товари організації
А Б В Г
1. Ринок на якому представлений товар промислово-розвинуті країни Інші країни Внутрішній ринок Внутрішній ринок
2. Показник значимості ринку 1,0 0,7 0,5 0,5
3. Рівень конкурентоспроможності товару на даному ринку 0, 95 1,05 1,10 0,97
4. Обсяг продажів товару на даному ринку млн. ден. од.
5. Загальний обсяг продажів товару на даному ринку
6. Питома вага товару в обсязі продажів ? ? ? ?

3.2. Користуючись схемою складання механізму, визначити тривалість виробничого циклу складного процесу, якщо тривалість окремих звичайних/простих/процесів становить М-60 хв, ДО1 – 10 хв, ДО2 – 15 хв, Ск.1-100 хв, Ск.2 – 120 хв, Д11 – 50 хв, Ск.11 – 70 хв, Д111 – 60 хв, Д112 – 70 хв, Д113 – 80 хв, Ск12 – 200 хв, Д121 – 40 хв, Д122 – 60 хв, Д123 – 50 хв, Д21 – 30 хв, Д22 – 60 хв, Ск.21 – 250 хв, Д211 – 100 хв, Д212 – 150 хв.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ

«Менеджмент»

 

ВАРІАНТ № 17

 

1.Надати відповідь на теоретичне питання :

1. Зміст стратегічного плану міжнародної компанії

2. Теорії мотивації праці на Заході

3. Якість управлінських рішень

2. Оберіть самостійно 10 ключових термінів з зазначених питань курсу та дайте їм визначення

3.Розв’язати задачі :

 

3.1. Необхіднорозрахувати точку відновлення замовлення на хлібопекарському підприємстві за наступних умов. Підприємство купує у постачальника муку. Приймаємо, що на основі річного попиту був розроблений річний план споживання муки і він дорівнює об'єму закупівель. Річний план вжитку муки складає 1000 кг (1 тонна). На підприємстві мука витрачається рівномірно, і потрібний резервний запас муки, рівний 50 кг (Врахувати, що в році 50 тижнів).

 

3.2. Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі 9 тонн, а середня вага виробу 0,81кг. Коефіцієнт використання металу 0,7. Можуть повторно використуватися у виробництві 27% відходів металу. На плановий період МП має доставити споживачам 7530 шт. металовиробів.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ

«Менеджмент»

 

ВАРІАНТ № 18

 

1.Надати відповідь на теоретичне питання :

1. Сутність організації і її основні ознаки

2. Теорія мотивації Макклелланда

3. Сутність і характеристики людських ресурсів

Оберіть самостійно 10 ключових термінів з зазначених питань курсу та дайте їм визначення

3.Розв’язати задачі :

 

 

3.1.Прийміть планово-управлінське рішення – чи має сенс займатися посередницькою діяльністю, якщо Ваша ціна закупівлі рівна 100 тис. грн.; витрати обігу складають 50 тис. грн.; мінімальна прийнятна рентабельність – 20%, максимально можлива ціна реалізації – 180 тис. грн.

 

3.2. Визначити такт лінії, розрахувати кількість робочих місць і ступінь їх завантаження, вибрати вид конвеєра, визначити швидкість конвеєра і тривалість технологічного циклу. Вихідні дані: виробниче завдання – 250 виробів за зміну, крок конвеєра 1м, регламентовані перерви для відпочинку 40 хв за зміну, робота ведеться в 2 зміни, тривалість зміни 492 хв. Норми часу виконання операцій такі:

Номер операції
Номер часу, хв 5,9 1,8 1,9 1,2

 

Технологічним процесом передбачається на операції №3 відхилення фактичних витрат часу від норми в межах 0,6 – 1,25 хв. Радіус натягу вального барабана 0,5 м


 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І АДМІНІСТРУВАННЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ

«Менеджмент»

 

ВАРІАНТ № 19

 

1.Надати відповідь на теоретичне питання :

1. Місія й цілі організації

2. Теорія мотивації Фредерика Герцберга

3. Система керування людськими ресурсамиПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.003 с.)