ТОП 10:

Проектування програмної системиУ рамках даної курсової роботи студент повинен розробити програмну інформаційну систему згідно зі своїм варіантом.

Програма передбачає роботу користувача в одному з двох режимів роботи.

Після запуску програми на виконання користувачеві надається можливість вибору режиму роботи: адміністратор чи оператор. При виборі режиму Адміністратор у користувача запитується пароль, вхід в режимі Оператора відбувається без введення пароля.

Далі на екрані відкривається головне меню з наступними командами:

1. Завдання.

2. Вміст бази даних.

3. Функція 1 (згідно з варіантом).

4. Функція 2 (згідно з варіантом).

5. Функція 3 (згідно з варіантом).

6. Функція 4 (згідно з варіантом).

7. Функція 5 (згідно з варіантом).

8. Додавання запису (тільки для адміністратора).

9. Видалення запису (тільки для адміністратора).

10. Вихід.

При виборі користувачем пункту Завдання на екрані відображається текст завдання на розробку, дані про виконавця та керівника роботи. По натисканню певної (або будь-якій) клавіші відбувається повернення в головне меню.

Аналогічний повернення проводиться при відпрацюванні всіх інших пунктів меню, крім пункту "Вихід".

Вибір "Вмісту бази даних" дозволяє відобразити всі записи, що містяться у файлі даних. Необхідно організувати виведення інформації в зручній для сприйняття табличній формі.

При виборі користувачем пунктів "Функція 1" - "5" виконуються відповідні дії і результат відображається на екрані. При цьому кожної функції завдання повинні відповідати розроблені студентом одна або більше програмні функції.

Пункти меню "Додавання запису" і "Видалення запису" доступні тільки в режимі адміністратора. При додаванні нового запису необхідно ввести значення для всіх полів, а потім додати запис в кінець файлу. При видаленні запису також необхідно задати значення всіх полів для ідентифікації запису. У разі необхідності можна використовувати проміжні змінні і масиви.

При виборі користувачем пункту меню "Вихід" необхідно організувати вихід з програми. При цьому повинні бути закриті всі відкриті раніше файли (файл).

Необхідно передбачити контроль за діями користувача таким чином, щоб помилки при введенні даних або команд не приводили до аварійного завершення програми і видавалося повідомлення, що характеризує помилку.

Студент може використовувати спеціальні засоби для створення інтерфейсу.

Проте в цьому випадку він повинен бути готовий дати вичерпну відповідь про роботу і організацію використовуваних програмних засобів. Не припускається використання інтерфейсних засобів з об’єктно-орієнтованою ідеологією.

Варіант 18
Предметна область - деканат. Об'єкт - студент.

Дані про об'єкт:

-ПІБ;

- група;

- форма навчання (денна / заочна, бюджет / контракт);

- адреса;

- необхідність в наданні гуртожитку;

- середній бал.

Функції:

1. Згрупувати студентів за середнім балом: <60 (1 діапазон), 60 - 75 (2 діапазон), 76 - 94 (3 діапазон), 95 - 100 (4 діапазон). Усередині кожного діапазону впорядкувати студентів по групах.

2. Для кожної групи підрахувати середній бал студентів-заочників.

3. Вивести дані про всі можливі парах таких студентів-однофамільців, щоб один навчався на денній формі навчання, а інший - на заочній.

4. Підрахувати, на якій вулиці заданого міста проживає найбільше студентів.

5. Підрахувати, в якій групі найменше студентів, які проживають в гуртожитку.

 

 

Анотація

Мета курсової роботи:

Закріплення знань у сфері програмування, поглиблення знань мови програмування С. Створення алгоритмів для реалізації програм та написання цих програм на мові програмування «С». Поглиблення знань по реалізації та функціонуванню програмного забезпечення. Навчитися розробляти інформаційну систему мовою програмування С.

Зміст курсової роботи:

Пояснювальна записка, яка містить: вибір та аналіз структур даних; 5 розділів, кожен з яких відповідає за виконання однієї функції згідно з варіантом завдання; в кожен з таких розділів входить опис алгоритму роботи; опис роботи профілю користувача (оператор, адміністратор); опис роботи з базою даних; керівництво користувача; контрольний приклад. Тексти всіх програмних функцій наводяться у Додатку 1, який називається "Лістинг програми".

В представленій роботі розглядається розробка інформаційної системи під назвою «Деканат» для більш легкого доступу до інформації. У даній системі реалізована робота з групами студентів, тобто можемо відслідкувати та відсортувати студентів за формою навчання, середнім балом, виявити необхідність надання гуртожитку.

Дане програмне забезпечення може використовуватися для всіх типів університетів. Вся інформація бази даних зберігається в окремому файлі, що оброблюється за допомогою програми. Це дає змогу будувати більш складні за будовою програми.

Для адміністраторів передбачений спеціальний режим роботи з інформаційною системою, який дозволяє додавати та видаляти записи з бази даних. У користувача доступ обмежений лише відсутністю цих функцій.


Зміст

Вступ. 6

1 Вибір та аналіз структур даних. 7

2 Функції програми. 8

2.1 Функція 1. 8

2.2 Функція 2. 9

2.3 Функція 3. 9

2.4 Функція 4. 10

2.5 Функція 5. 11

3 Опис роботи профілю користувача. 12

3.1 Оператор. 12

3.2 Адміністратор. 12

4 Опис роботи з базою даних. 12

5 Керівництво користувача. 12

6 Контрольний приклад. 13

Висновки. 15

Список літератури. 16

Додаток 1. 17

 


Вступ

Метою цієї курсової роботи є закріплення курсу «Основи програмування» та покращення навичок розробки систем мовою програмування С. В даній роботі розроблена та реалізована інформаційна система під назвою «Деканат», в якій виконано 5 функцій згідно отриманого варіанту, також реалізовано два режими роботи: адміністратор та оператор.

В даній роботі реалізований принцип багатомодульності, який полягає в розділенні програми на складові частини – підзадачі, та кожну частину помістити в окремий файл. Підзадача може розроблятися окремою групою розробників. Набір файлів, складаючих програму, називається проектом. Для кожного проекту створюється спеціальний службовий файл – файл проекту, який зберігає інформацію про імена, типи, місцезнаходження файлів, зберігаючих частини кода програми, або дані. Ця інформація використовується при компіляції.

Отже, завдяки реалізації даного проекту ми закріплюємо знання курсу «Основ програмування» та вивчаємо мову програмування С.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.012 с.)