Структура курсового проекту з тематичного напрямку - технологічне проектування виробничих підрозділів ТО і поточного ремонту транспортних засобів
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура курсового проекту з тематичного напрямку - технологічне проектування виробничих підрозділів ТО і поточного ремонту транспортних засобівАнотація

Курсовий проект з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності" для спеціальності 5.07010601 "Обслуговування транспортних засобів високої прохідності" є індивідуальним, навчально-атестаційним, комплексним і одночасно фаховим завданням націленим на :

- розширення, поглиблення і узагальнення знань з дисциплін, які визначають фахову підготовку майбутнього фахівця;

- формування умінь проектування технологічних процесів, виконання технологічних розрахунків виробничих підрозділів з технічного обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів, їх агрегатів та складових вузлів, організації проведення технічного обслуговування і поточного ремонту в них.

- аналізу і оцінки технологічних і організаційних рішень прийнятих в проекті;

- формування творчих здібностей в оптимальному виборі технологій, методів організації ТО і ремонтів рухомого складу.

Курсовий проект з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності" має структуру максимально наближену до дипломного проекту іголовну мету - напрацювання методичних прийомів технологічного проектування виробничих підрозділів підприємств, які виконують, як технічну експлуатацію транспортних засобів, так і ремонтм складових частин автомобілів. На відміну від дипломного проекту (вихідні дані якого формуються на матеріалах переддипломної практики для реально діючих автотранспортних підприємств (АТП), чи авторемонтних заводів (АРЗ)) – курсовий проект, виконується за заданими даними для умовно-проектованого підприємства.

Метою створення даної розробки є методичне забезпечення самостійної роботи студентів над курсовим проектом, та керування роботою керівників проектів.

Методичний посібник має чотири розділи і додатки, які визначають фактичну структуру завдання та тематику курсових проектів. При цьому розглядаються структури курсових проектів за різними тематичними напрямками де наводяться методичні рекомендації до виконання основних розділів курсового проекту та виконання графічної частини. В рекомендаціях розглянуті основні питання розділів проектів, вказані інформаційні джерела для їх розробки, а також наведені рекомендації з оформлення розділів, що націлені на підвищення компактності курсового проекту в цілому.

Методичний посібник призначений для використання як викладачами-керівниками проектів, так і студентами під час організації курсового проектування та роботи над розрахунком розділів курсового проекту.

 

Структура проекту

Література

 


1 Завдання на курсове проектування

Завдання на курсове проектування складається з:

- теми курсового проекту;

- індивідуальної мети проектування;

- числових вихідних даних для проведення розрахунку розділів курсового проекту;

- індивідуального завдання на розробку технологічного процесу.

Тема, мета і числові вихідні дані курсового проекту видаються окремо, що збільшує варіативність завдань. Індивідуальне завдання на розробку технологічного процесу ТО або ПР видається окремо кожному студенту групи, враховуючи його тематику проекту.

 

2 Тематика курсового проектування

Тематикою курсового проектування з навчальної дисципліни „Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності” є технологічне проектування виробничих підрозділів підприємств, які здійснюють технічну експлуатацію транспортних засобів високої прохідності чи ремонтно-транспорних підприємств.

Таблиця 1 – Можливі теми та цілі курсових проектів

Тема курсового проекту Можлива мета проектування
Зони технічного обслуговування   Зона щоденного обслуговування (ЩО). Зона першого технічного обслуговування (ТО-1). Зона другого технічного обслуговування (ТО-2). Зона поточного ремонту (ПР). Зона діагностики (ЕД або Д-1 або Д-2). Зона зберігання рухомого складу. 1 Скорочення простоїв в ТО і ремонті. 2 Підвищення продуктивності праці ремонтних робітників. 3 Покращення умов праці ремонтних робітників. 4 Підвищення якості ТО і (або) ремонту. 5 Підвищення схоронності, довговічності, технічної готовності транспортних засобів до експлуатації. 6 Підвищення схоронності силових агрегатів. 7 Скорочення витрат на ТО і ремонт.   Структура проекту
Продовження таблиці 1
Тема курсового проекту Можлива мета проектування
Спеціалізовані пости зон технічного обслуговування При спеціалізації ТО за видами робіт. Пост мастильних робіт. Пост кріпильних робіт. Пост регулювальних робіт. При спеціалізації за агрегатами, які обслуговуються. Пост ТО двигунів і трансмісії. Пост ТО ходових частин. Пост ТО електрообладнання та приладів системи живлення двигуна. Тощо. Ті ж самі.
Контрольно – технічний пункт 1 Скорочення часу випуску рухомого складу на лінію. 2 Скорочення часу випуску рухомого складу на лінію та впуску під час поверненні з лінії. 3 Посилення контролю за технічним станом рухомого складу.
Цехи, дільниці, відділення Ремонту агрегатів транспортних засобів. Ремонту двигунів. Монтажу та ремонту шин. Ковальсько – ресорне. Мідницько-радіаторне. Електротехнічне. Арматурне. Технічного обслуговування і ремонту: - приладів системи живлення двигунів (приладів газобалонного обладнання); - приладів системи електрообладнання; - акумуляторних батарей; Спеціалізовані пости, робочі місця цехів відділень, дільниць: - ремонту головок блока циліндрів; - попереднього складання кривошипно – шатунних механізмів та циліндро – поршневих груп; - заміни фрикційних накладок; - ремонту приладів гальмівних систем і рульових керувань.   1 Покращення умов праці ремонтних робітників. 2 Підвищення якості виконання ТО і ремонту. 3 Скорочення витрат на ТО і (або) ремонт агрегатів, приладів, систем транспортних засобів. 4 Підвищення якості ТО і ремонту агрегатів (приладів), які забезпечують безпеку руху. 5 Скорочення витрат на запасні частини.     Структура проекту
Продовження таблиці 1
Тема курсового проекту Можлива мета проектування
Станції припрацювання та випробовування двигунів. Станції припрацювання та випробовування агрегатів.   1 Підвищення довговічності агрегатів після ремонту. 2 Скорочення витрат на припрацювання агрегатів.
Цехи (дільниці, відділення, поточні лінії) розбирання (складання) транспортних засобів.     Цехи (дільниці, відділення, поточні лінії) розбирання (складання) агрегатів транспортних засобів. 1 Покращення умов праці ремонтних робітників. 2 Підвищення якості ремонту. 3 Скорочення простоїв в капітальному ремонті. 4 Скорочення витрат на ремонт транспортних засобів. 5 Підвищення продуктивності праці ремонтних робітників.     Структура проекту

3 Структура курсового проекту

Додаток А

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З дисципліни: “ Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності ”

Студента ___________________________________________________________________

Групи __________________ Курсу ______________________

 

Тема :______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Мета проектування :__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

ВИХІДНІ ДАНІ:

 

Назва показника Модель транспортного засобу
   
1 Кількість транспортних засобів, од.    
З них: з пробігом із початку експлуатації до першого капітального ремонту, км.    
Тих, що виконали пробіг до першого капітального ремонту і знаходяться в експлуатації, км.    
2 Пробіги: Середньодобовий, км.    
Середній з початку експлуатації транспортних засобів з пробігом до першого капітального ремонту, тис. км.    
Тих, що виконали пробіг до першого капітального ремонту, тис. км.    
4 Технічна категорія доріг за ГОСТ 21624 – 78    
5 Тип рельєфу місцевості за ГОСТ 21624 – 78    
5 Кліматичний район    
6 Кількість днів роботи парку протягом року, днів    
Протягом тижня, днів    
7 Тривалість робочої зміни транспортних засобів, год.    
8 Кількість змін роботи транспортних засобів, змін    

Додаток А (Продовження)

Затверджую

Голова циклової комісії __________________ ___________________________

(підпис) До змісту

Анотація

Курсовий проект з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності" для спеціальності 5.07010601 "Обслуговування транспортних засобів високої прохідності" є індивідуальним, навчально-атестаційним, комплексним і одночасно фаховим завданням націленим на :

- розширення, поглиблення і узагальнення знань з дисциплін, які визначають фахову підготовку майбутнього фахівця;

- формування умінь проектування технологічних процесів, виконання технологічних розрахунків виробничих підрозділів з технічного обслуговування і поточного ремонту транспортних засобів, їх агрегатів та складових вузлів, організації проведення технічного обслуговування і поточного ремонту в них.

- аналізу і оцінки технологічних і організаційних рішень прийнятих в проекті;

- формування творчих здібностей в оптимальному виборі технологій, методів організації ТО і ремонтів рухомого складу.

Курсовий проект з навчальної дисципліни "Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності" має структуру максимально наближену до дипломного проекту іголовну мету - напрацювання методичних прийомів технологічного проектування виробничих підрозділів підприємств, які виконують, як технічну експлуатацію транспортних засобів, так і ремонтм складових частин автомобілів. На відміну від дипломного проекту (вихідні дані якого формуються на матеріалах переддипломної практики для реально діючих автотранспортних підприємств (АТП), чи авторемонтних заводів (АРЗ)) – курсовий проект, виконується за заданими даними для умовно-проектованого підприємства.

Метою створення даної розробки є методичне забезпечення самостійної роботи студентів над курсовим проектом, та керування роботою керівників проектів.

Методичний посібник має чотири розділи і додатки, які визначають фактичну структуру завдання та тематику курсових проектів. При цьому розглядаються структури курсових проектів за різними тематичними напрямками де наводяться методичні рекомендації до виконання основних розділів курсового проекту та виконання графічної частини. В рекомендаціях розглянуті основні питання розділів проектів, вказані інформаційні джерела для їх розробки, а також наведені рекомендації з оформлення розділів, що націлені на підвищення компактності курсового проекту в цілому.

Методичний посібник призначений для використання як викладачами-керівниками проектів, так і студентами під час організації курсового проектування та роботи над розрахунком розділів курсового проекту.

 

Структура проекту

Література

 


1 Завдання на курсове проектування

Завдання на курсове проектування складається з:

- теми курсового проекту;

- індивідуальної мети проектування;

- числових вихідних даних для проведення розрахунку розділів курсового проекту;

- індивідуального завдання на розробку технологічного процесу.

Тема, мета і числові вихідні дані курсового проекту видаються окремо, що збільшує варіативність завдань. Індивідуальне завдання на розробку технологічного процесу ТО або ПР видається окремо кожному студенту групи, враховуючи його тематику проекту.

 

2 Тематика курсового проектування

Тематикою курсового проектування з навчальної дисципліни „Технічна експлуатація транспортних засобів високої прохідності” є технологічне проектування виробничих підрозділів підприємств, які здійснюють технічну експлуатацію транспортних засобів високої прохідності чи ремонтно-транспорних підприємств.

Таблиця 1 – Можливі теми та цілі курсових проектів

Тема курсового проекту Можлива мета проектування
Зони технічного обслуговування   Зона щоденного обслуговування (ЩО). Зона першого технічного обслуговування (ТО-1). Зона другого технічного обслуговування (ТО-2). Зона поточного ремонту (ПР). Зона діагностики (ЕД або Д-1 або Д-2). Зона зберігання рухомого складу. 1 Скорочення простоїв в ТО і ремонті. 2 Підвищення продуктивності праці ремонтних робітників. 3 Покращення умов праці ремонтних робітників. 4 Підвищення якості ТО і (або) ремонту. 5 Підвищення схоронності, довговічності, технічної готовності транспортних засобів до експлуатації. 6 Підвищення схоронності силових агрегатів. 7 Скорочення витрат на ТО і ремонт.   Структура проекту
Продовження таблиці 1
Тема курсового проекту Можлива мета проектування
Спеціалізовані пости зон технічного обслуговування При спеціалізації ТО за видами робіт. Пост мастильних робіт. Пост кріпильних робіт. Пост регулювальних робіт. При спеціалізації за агрегатами, які обслуговуються. Пост ТО двигунів і трансмісії. Пост ТО ходових частин. Пост ТО електрообладнання та приладів системи живлення двигуна. Тощо. Ті ж самі.
Контрольно – технічний пункт 1 Скорочення часу випуску рухомого складу на лінію. 2 Скорочення часу випуску рухомого складу на лінію та впуску під час поверненні з лінії. 3 Посилення контролю за технічним станом рухомого складу.
Цехи, дільниці, відділення Ремонту агрегатів транспортних засобів. Ремонту двигунів. Монтажу та ремонту шин. Ковальсько – ресорне. Мідницько-радіаторне. Електротехнічне. Арматурне. Технічного обслуговування і ремонту: - приладів системи живлення двигунів (приладів газобалонного обладнання); - приладів системи електрообладнання; - акумуляторних батарей; Спеціалізовані пости, робочі місця цехів відділень, дільниць: - ремонту головок блока циліндрів; - попереднього складання кривошипно – шатунних механізмів та циліндро – поршневих груп; - заміни фрикційних накладок; - ремонту приладів гальмівних систем і рульових керувань.   1 Покращення умов праці ремонтних робітників. 2 Підвищення якості виконання ТО і ремонту. 3 Скорочення витрат на ТО і (або) ремонт агрегатів, приладів, систем транспортних засобів. 4 Підвищення якості ТО і ремонту агрегатів (приладів), які забезпечують безпеку руху. 5 Скорочення витрат на запасні частини.     Структура проекту
Продовження таблиці 1
Тема курсового проекту Можлива мета проектування
Станції припрацювання та випробовування двигунів. Станції припрацювання та випробовування агрегатів.   1 Підвищення довговічності агрегатів після ремонту. 2 Скорочення витрат на припрацювання агрегатів.
Цехи (дільниці, відділення, поточні лінії) розбирання (складання) транспортних засобів.     Цехи (дільниці, відділення, поточні лінії) розбирання (складання) агрегатів транспортних засобів. 1 Покращення умов праці ремонтних робітників. 2 Підвищення якості ремонту. 3 Скорочення простоїв в капітальному ремонті. 4 Скорочення витрат на ремонт транспортних засобів. 5 Підвищення продуктивності праці ремонтних робітників.     Структура проекту

3 Структура курсового проекту

Структура курсового проекту з тематичного напрямку - технологічне проектування виробничих підрозділів ТО і поточного ремонту транспортних засобів

(зон технічного обслуговування та поточного ремонту АТП, РТП)

 

Анотація.

 

1 Формування техніко - технологічних рішень.

1.1 Аналіз стану та використання парку.

1.1.1 Аналіз списочного складу парку.

1.1.2 Аналіз вікового стану парку.

1.1.3 Аналіз режиму експлуатації парку.

1.2 Обґрунтування вибору категорії умов експлуатації парку.

1.3 Обґрунтування вибору схеми загального технологічного процесу ТО і поточного ремонту рухомого складу в господарстві.

1.4 Формування технологічно-сумісних груп та обгрунтування вибору основної моделі парку.

1.5 Узгодження режимів роботи ремонтно - обслуговуючого виробництва та рухомого складу.

1.6 Формування шляхів досягнення мети проектування виробничого підрозділу.

 

2Розрахунок виробничої програми з ТО і ремонту рухомого складу.

 

2.1 Вибір нормативів ТО і ремонту.

2.2 Корегування вихідних нормативних даних.

2.3 Приведення парку до основної моделі.

2.4 Розрахунок річної та добової кількості виконання ТО і ремонту за видами.

2.5 Розрахунки річної трудомісткості ТО і ремонту транспортних засобів за видами.


3 Технологічний розрахунок виробничого підрозділу (зони ТО, ЩО чи ПР).

 

3.1 Призначення та технологічні зв’язки виробничого підрозділу.

3.2 Вибір номенклатури робіт, які виконуються в підрозділі.

3.3 Розрахунок трудомісткості робіт.

3.4 Розрахунок кількості робочих постів, робочих місць, робітників.
3.5 Вибір та обгрунтування кількості технологічного обладнання.
3.6 Розрахунок виробничої площі підрозділу.

 

4 Проектування технології технічного обслуговування ТО і (або) ремонту одиниці обслуговування.

 

4.1 Проектування загального технологічного процесу ТО і ремонту транспортних засобів у господарстві (технологічні зв’язки виробничого підрозділу з іншими підрозділами).

4.2 Проектування загального технологічного процесу ТО і (або) ремонту транспортних засобів, агрегатів, частин транспортних засобів у виробничому підрозділі.

4.3 Проектування маршрутної технології ТО або ремонту одиниці обслуговування (системи, механізму, агрегату).

4.4 Проектування операційної технології ТО або ремонту одиниці обслуговування.

4.5 Формування комплекту технологічної документації на технологічний процес з ТО або ремонту транспортного засобу, чи його агрегатів.

 

5 Організація виробництва у виробничому підрозділі.

 

5.1 Обґрунтування вибору методу виробництва ТО і (або) ремонту в підрозділі.

5.2 Обґрунтування вибору методу організації праці ремонтних робітників.

5.3 Розподіл робіт за постами, робочими місцями у виробничому підрозділі.

5.3 Розподіл (закріплення) обладнання за постами, робочими місцями.

5.4 Розподіл робітників за постами, робочими місцями, спеціальністю та кваліфікацією.

5.5 Вибір та обґрунтування вибору режиму роботи виробничого підрозділу.

5.6 Технологічне планування виробничого підрозділу.

 

Висновок.

 

Література.

 

 

6 Графічна частина.

№ Аркуша Формат Зміст креслення
А-1 Технологічне планування виробничого підрозділу.
А-1 Операційно – постові карти до технологічного процесу ТО або ремонту транспортного засобу, (агрегату чи складової частини).

 

До змісту

Література

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.018 с.)