ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гасло «Новини без поглядів»: хто запровадив в журналістській практиці?Гасло «Новини без поглядів»: хто запровадив в журналістській практиці?

У США в 1923 році американське товариство редакторів прийняло ухвалу про запровадження в журналістську практику гасла "news not views" (новини без поглядів). "Необхідно проводити чіткий кордон між інформаційним повідомленням і висловленням думок, - так було сформульоване це правило.

Яким процесам в Україні може посприяти якісна аналітична журналістика (за І.Михайлином)?

· збудувати духовну будівлю українського національного світу.

· аналітична журналістика має служити пропаганді правдивої, адекватної картини світу, захищати суспільну мораль, стояти на сторожі людської спільноти в цілому.

· ХХІ століття має стати епохою панування аналітичної моделі масово-інформаційної діяльності. Успіх у ньому матиме той, хто першим прийме цю ідею як істину.

· Україні вкрай потрібна така популярна щоденна загальнонаціональна українська газета, яка б спричинилася до побудови українського світу засобами журналістського слова.

· Без аналітичної журналістики Україна не зможе захистити свою національну ідентичність від її ліквідаторів, а відтак і виконати свою історичну місію: створити "на своїй, не завойованій землі" державу українського народу.

· Українська аналітична журналістика - таким є головне гасло ХХІ століття в нашому інформаційному просторі.

· Аналітична журналістика мусить відіграти провідну роль у поборенні низького рівня маскультури, у з'єднанні масової та елітарної культур, у піднесенні освітнього та культурного рівня кожного індивіда.

 

Які ознаки притаманні аналітичному матеріалу? (Джерело: Чи є аналітика в українських ЗМІ?)

Аналітичний матеріал має:

· аналіз причин, наслідків подій, що аналізуються і прогнози розвитку подій;

· обов’язковий розгляд кількох версій того, що відбувається і кількох можливих висновків-прогнозів;

· наявність зрозумілої і якомога ширшої аргументації; наявність посилань на думку експертів, на джерела інформації чи обґрунтування відсутності таких посилань;

· конструктивну критику - тобто наявність описання якихось позитивних кроків, інструментів, механізмів, які могли б вирішити ситуацію;

· авторську позицію, яка співпадає з громадськими інтересами.

Цілі та структура коментаря (За Тертичним)

Коментар – невеликий авторський виступ, у якому тлумачаться факти з різних сфер людської діяльності

Цілі коментаря:

- Скеровувати увагу аудиторії на важливі новинні факти, що виходять на перший план громадського життя, оцінювати їх

- Ставити коментовану подію у зв’язок із іншими, з’ясовувати причини цієї події

- Формулювати прогноз коментованої події

- Обґрунтовувати, як правило, за допомогою прикладів, необхідні способи поведінки або вирішення завдань

Структура коментаря:

- Повідомлення про коментовану подію і формулювання завдання коментаря

- Виклад коментованих фактів, думок, деталей

- Формулювання тез, які відображають стосунок автора до відображуваної події, виклад їх на початку тексту або безпосередньо вслід за постановкою запитань, що виявляють сутність коментованої події

Жанрові ознаки статті

За Здоровегою:

- головне у статті не повідомлення фактів і новин, а певне питання, проблема

- у статті розвивається чітко визначена думка, у ній співвідносяться певні факти, явища, погляди.( відмінність від коментаря)

- стаття має бути максимально, наскільки це можливо, зрозумілою,популярною, доступною - та лаконічною

- Родовими ознаками творів цього жанру є невеликий розмір та місце оприлюднення - збірник, журнал, газета

Із зошита:

- присутній документалізм

- система фактів

- вдалі аргументи

- найважливіше – висновок

Жанрові ознаки статті згідно з посібником «Основи творчої діяльності журналіста» (за ред.С.Корконосенка).

1) Просторова – часові межі тексту, які визначаються масштабністю та фактів та різноманіттям.

2) Факти – використовують публіцистично – особисті спостереження. Зустрічі, на основі роботи з документами, те, що зробили інші

3) Структура – сукупність положень, міркувань, суджень та висновків.

4) Лексика – подібна до наукової лексики, хоча жрн оперує образт, поняття, тези. Є чіткішими та обширнішими ніж у колонці.

 

З історії жанру «огляд».

Зачинателі жанру «огляд» за О.Тертичним-17-18 століття –прообразування огляду у Плутарха Фрітча та Агасфера. Найбільше до розвитку додався Севастьян Мерсьє «Картини Парижа».

За радянських часів огляди преси були одним з найбільш важливих жанрів. Цей жанр, як і інші, активно застосовувався для впливу на інформаційну політику видань. Оглядачі повинні були розглядати всі публікації і видання з партійної точки зору, перебуваючи на її жорсткої ідеологічної платформи.Автор огляду повинен був звернути увагу на рівень політичної витриманості публікацій, відповідність їх курсу партії.

Гасло «Новини без поглядів»: хто запровадив в журналістській практиці?

У США в 1923 році американське товариство редакторів прийняло ухвалу про запровадження в журналістську практику гасла "news not views" (новини без поглядів). "Необхідно проводити чіткий кордон між інформаційним повідомленням і висловленням думок, - так було сформульоване це правило.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.184.78 (0.004 с.)