ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які основні теми порушують журналісти, висвітлюючи воєнні події на Сході України?українські військові найбільше представлені у ЗМІ порівняно з іншими соціальними групами, що потерпають від конфлікту, оскільки, на думку журналістів, історії про військових є найбільш цікавими для аудиторії, важливими для суспільства та яскравими. Також спрацьовує чинник емпатії журналістів, які підтримують тісний контакт із військовими та вболівають за них;§
теми, пов’язані з переселенцями, мешканцями звільнених та окупованих територій, на думку журналістів, отримують дещо менше висвітлення у зв’язку з меншим інтересом із боку аудиторії, браком ресурсів ЗМІ, проблемами з доступом;§
емоційна напруга, яка супроводжує висвітлення конфлікту, та відчуття співпричетності вплинули на переосмислення журналістами своєї професійної ролі в умовах конфлікту.
. Тому більшість українських ЗМІ більш чи менш свідомо «виключає» представлення іншої сторони у своїх матеріалах про конфлікт.

журналісти загалом вважають, що досить вільні у висвітленні тем, пов’язаних із конфліктом(особливо порівняно з політичними темами), однак деякі журналісти відчувають тиск редакції, суспільний тиск і свідомі можливої самоцензури. Зокрема, йдеться про уникання тем, які могли би нашкодити образу українських військових та зіграти на руку російській пропаганді.§

 

ТЕСТИ З МОДУЛЯ

-

- Що таке «жанр» згідно з пострадянською теорією журналістики? – Стійкий тип публікації, об’єднаний схожими змістовно-формальними ознаками.

- Яке періодичне видання з нижчевказаних регулярно публікує аналітичні інтерв’ю? – журнал «Український тиждень».

- Чию думку відображає редакційна стаття? - Думку редакційної колегії.

- Як використовує журналіст гіпотетичний метод відтворення? – Робить спробу передбачити розвиток конкретного явища в майбутньому.

- Що таке аналіз? – Виявлення умов виникнення причин і тенденцій розвитку подій, ситуацій, процесів.

- Яку із форм аналітики використовують інтернет-видання України? – Відкриті мікрофони на площах міст.

- Які основні групи жанрів з нижче наведених – правильні – відповідно до пострадянської схеми жанрів? – Інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні.

- Яке видання публікує фахові загально дослідницькі статті? – «Коментарі».

- Вкажіть одну з головних цілей коментаря? – Роз’яснити ситуацію і оцінити її.

- Що є найвищим типом аналітичної журналістики за І. Михайлином? – Щоденна газета.

- Що є одним з найголовніших правил підготовки до аналітичного репортажу? – Увага до подробиць.

- Яке друковане видання з нижче перерахованих публікує фахові коментарі експертів щодо суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні? – Газета «День».

- Що таке дедукція? – Спосіб умовиводів: від загального до конкретного.

- Один з методів роботи над коментарем полягає в тому, щоб… - Розкрити причинно-наслідкові зв’язки проблеми чи ситуації.

- В чому полягає найголовніша характеристика аналітичного матеріалу ? – В глибині, переконливості та оригінальності аналізу.

- Який метод є одним з найважливіших для підготовки аналітичного репортажу? – Метод спостереження.

- Предмет дослідження в статті – це..-Проблема або сукупність проблем.

- Керівництво якого з нижче перерахованих інтернет-видань раніше мало відношення до сайту «Телекритика»? – «Детектор медіа».

- Які питання аналізуються в загально дослідницькій статті? – Загальнозначущі, широкі питання міжнародного характеру.

- Метод – це..-Спосіб, шлях пізнання дійсності.

- Що таке «жанр» згідно з пострадянською теорією журналістики? – Стійкий тип публікацій, об’єднаний схожими змістовно-формальними ознаками.

- Передова стаття ( сьогодні редакційна) в колишній радянській пресі була нецікавою..-Через комуністичну заідеологізованість публікацій.

- Що таке індукція? – Спосіб умовиводів: від одиничного до загального.

- Які проблеми аналізують журналісти в практично-аналітичній статті? – Пов’язані з практичними завданнями, що вирішуються в певній сфері діяльності.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.004 с.)