ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З якою метою проводять постановку техніки на зберігання?1. Підтримки технологічної готовності

2. Забезпечення експлуатаційної надійності машин та обладнання

3. Покращення санітарних показників

4. Всі переховані

 

Які види зберігання техніки від тривалості бувають?

1. ЩТО, ТО-1, ТО-2, СТО

2. міжсезонне, короткочасне, тривале

3. всі перераховані

 

Які види зберігання техніки від тривалості бувають?

1. міжсезонне

2.короткочасне,

3.тривале

4. всі перераховані

 

При якій перерві у використанні техніки застосовують міжсезонне зберігання техніки?

1. не перевищує 10 днів,

2. від 10 днів до 2-х місяців,

3. більше 2-х місяців

 

При якій перерві у використанні техніки застосовують короткочасне зберігання техніки?

1. не перевищує 10 днів,

2. від 10 днів до 2-х місяців,

3. більше 2-х місяців

 

При якій перерві у використанні техніки застосовують тривале зберігання техніки?

1. не перевищує 10 днів,

2. від 10 днів до 2-х місяців,

3. більше 2-х місяців

 

Які техніка для тваринництва підлягає зберіганню?

1. напувалки

2.доїльна установка для доїння на пасовищах,

3.обладнання стригального пункту

4. кормороздавач кормів,

5. всі перераховані

 

 

3.8. Матеріально-технічна база обслуговування фермерської техніки

 

З яких структурних складових складається матеріально-технічна база тваринницького підприємства?

1. прифермський пункт технічного обслуговування,

2. пост технічного-обслуговування,

3. будинок тваринника,

4. вагова,

5. санітарний бар’єр

 

З яких структурних складових складається матеріально-технічна база тваринницького підприємства?

1. прифермський пункт технічного обслуговування,

2. пост технічного-обслуговування,

3. пересувна майстерня,

4. вагова,

5. санітарний бар’єр

 

З яких структурних складових складається матеріально-технічна база тваринницького підприємства?

1. прифермський пункт технічного обслуговування,

2. пост технічного-обслуговування,

3. пересувна майстерня,

4. вагова,

5. діагностична лабораторія.

 

З яких структурних складових складається матеріально-технічна база тваринницького підприємства?

1. пересувні технічні засоби,

2. обладнання та пристрої для технічного обслуговування,

3. стаціонарні станції технічного обслуговування,

4. всі перераховані


Коди відповідей на питання тестів
Модуль 1
№ питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді
а – 2, 4; б – 3 решета 1, 3, 5, 6 А – 5; Б - 1
а – 3; б – 3 1, 4 А 21, Б 8, В 4, Г 6, Д 17, Е 2 1, 5
а – 3; б – 1 1, 5 а, д в
а – 1; б – 5 1, 5 пари
а – 2, 4; б – 1 В А - 11, Б - 15, В - 20, Г - 17, Д - 19, Е - 1 2, 5
а - 2, 5, 6; б - 1, 5, 6 Б 3, 4, 5 2, 5
а - 1, 5, 6; б - 1, 3, 5, 7 2, 3 А - 10; Б - 7; В - 8,9; Г - 11; Д - 12, Е - 2 1, 3, 5
а – 1, 3, 5, 7; б – 1, 3, 5, 7 А 10, Б 1, В 6, Г 3, Д 9, Е 7 А - 6; Б - 15; В - 7; Г - 3; Д - 12, Е - 10
а-2, 5, 6; б -1, 3, 5, 7 Решета А – 2, 3; Б – 5 А - 2, 4; Б - 3
а – 2, 5, 6; б – 1, 3, 5, 7 Кута встановлення першого ножа відносно шнека А – 1; Б – 6 2, 4, 5
а – 1, 5, 6; б – 1, 3, 5, 7 Деки та частоти обертання ротора подрібнювача А – 2, 3; Б - 4 1, 2, 4
А – 2, 3; Б – 1 3, 5
А-3, Б-5, В-6, Г-1, Д-2 2, 4 А – 5; Б – 6
1 – Б, Г, 2 - А Г А – 1; Б - 4 А – 1, 3, 4, 5; Б– 1, 2, 6, 7
1 - А, 2 - Е 1, 4, 5, 6 1, 2, 4, 6 А – 1, 4, 5, 7; Б – 1, 2, 6, 7
1 - Е, 2 – Д 3, 4 1, 2, 3, 6, 7 А – 1, 3, 4, 5; Б – 1, 4, 5, 7
1 – Д, 2 -В 1, 3, 4, 6 1 - а, в, г, д; 2 - а, б, е, ж
1 – Б, Г, 2 - Е 1, 3, 4 4, 5  
1 – Б, Г, 2 – Д А 3, Б 6, В 9, Г 7, Д 2, Е 5 2, 4, 5  
1 – Б, Г, 2 -В 3, 4 Д  
А - 4, Б - 8, В - 1, Г - 5, Д – 2, Е - 3 1, 4, 5, 7  
А 5, Б 1, В 2, Г 6, Д 3 2, 5  
1,2,4,6 2, 3, 5, 6  
1, 3, 4  
2, 6 2, 3 2, 3, 4, 5  
А2, Б1 а, Б 2, 4, 5  
2, 4 Д А – 2; Б – 5  
2, 4 В А – 5; Б – 4  
1, 3, 5 2, 3, 4, 5, 6 А – 4; Б – 1  
1, 3, 4, 5 А – 2; Б – 1  
  Модуль 2
№ питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді
1 - б, г; 2 - б А – 1, Б – 2 1 – д, е; 2 – а, г А2, Б3
А - 2, 4; Б - 3, 4 А – 2 , Б - 3 2, 3, 5 200 (двісті) А4, Б5
1 - б; 2 - б, в А - 3; Б – 4 А – 2, 5; Б – 2 А - 200, Б - 50 А2, Б5
1, 4 А – 1 Б – 4 1 – в, з; 2 - а стрічковий А2, Б1
2, 3, 5 А – 2, Б – 4 1 – в, г, д; 2 - е 1, 3, 5
а, г А - 2, 4; Б - 1, 5 б, г, е
А - 1, 4, 8, 9; Б - 1, 5, 9 А – 2, 4; Б – 3 г А – 1; Б – 4 2, 4
А - 1, 5, 9; Б - 6, 9 А - 1, 5; Б - 3 в б, в, г
А - 6, 9; Б - 1, 11, 12 А – 3; Б – 2 б тросово-шайбовий, стрічковий А3, Б4
А - 1, 4, 8, 9; Б - 1, 11, 12 А – 3; Б – 1 в, і А4, Б1
1 - а, г, з, і; 2 - б, в, ж, і,й А– 2; Б – 1 2, 4 А1, Б2
1 - д, і; 2 - а, к, л колектор А - 2; Б - 2; В - 3 стрічковий А3, Б2
1, 2, 4, 6, 7 2, 4 1 - б; 2 - в А3, Б2
2, 3, 6, 7 1 - б, г; 2 - а 1, 2, 4, 5, 7  
1, 2, 3, 5, 7 А - 6; Б - 1 1, 3, 4  
3, 2, 5, 1, 4 1 - а; 2 - д А - 1, 3, 4, 5, 6; Б - 1, 2, 6 3, 4, 2, 1  
                                 

 

Модуль 3
№ питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді № питання № відповіді
1С, 2А, 3G
робочий 1Е, 2F, 3G
стрічковий поопераційне 1С, 2D
ніпельні виконавче 1, 2 1С, 2D
3,4 1А, 2С
1,2,5,6 решітний класифікатор 1В, 2D
1, 2 1D, 2Е, 3С, 4А, 5В
1,2,4 1, 2
1,3,4 2, 3
1,3,4 стрічковий 1, 3
ніпельні 1, 2 1, 2
А1,8, Б4, В5, ГI час
1-Б, 2-В спеціалістів 2,3
операторів 1, 2
1, 3 господарський 1, 2, 3
послідовний 3, 5 1, 2, 3, 5
1,3,4 великоблочний ± 10%
1, 2 бригади  
1, 2, 4, 6 лінійні оператори  
ТО-1  
вільно-вигульну основний планово-запобіжна  
подрібнення щоденне  
запарювання  
очищення  
А дозування  
1, 4 А4, Б7, В8, Г9, Д10 1В, 2D  
А7, Б9, В11, Г10, Д12 1, 3 1D, 2С  
1Е, 2В, 3 F  
тросово-шайбовий 1Е, 2А, 3G  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ревенко І.І. Машини та обладнання для тваринництва / Ревенко І.І., Брагінець М.В., Ревенко В.І. – К. : Кондор, 2009. – 731 с.

2. Механізація виробництва продукції тваринництва / Ревенко І.І.,
Кукта Г.М., Манько В.М. та ін. ; за ред. І.І. Ревенка. – К : Урожай, 1994. – 264 с.

3. Механізація тваринницьких ферм / Шабельник Б.П., Троянов М.М., Бойко І.Г. та ін. ; за ред. М.М. Троянова. – Харків : ХДТУСГ, 2002. – 208 с.

4. Посібник-практикум з механізації виробництва продукції тваринництва / Ревенко І.І., Манько В.М., Зарайська С.С. та ін. ; за ред. І.І. Ревенка. – К. : Урожай, 1994. – 288 с.

5. Практикум по машинах та обладнанню для тваринництва / Бойко І., Грідасов В., Дзюба А. та ін. ; за ред. О.П. Скорика, О.І. Фісяченка. – Харків : ХДТУСГ, 2004. – 272 с.

6. Проектування технологій і технічних засобів для тваринництва /
Скорик О.П., Полупанок В.М., Науменко О.А. та ін. ; за ред. О.П. Скорика, В.М. Полу панова. – Харків : ХНТУСГ, 2009.

7. Ревенко І.І. Машиновикористання у тваринництві / Ревенко І.І.,
Манько В.М., Кравчук В.І. – К. : Урожай, 1999. – 208 с.

8. Ревенко І.І. Монтаж і пусконалагодження фермської техніки /
Ревенко І.І., Брагінець М.В., Роговий В.Д. та ін. ; за ред. І.І. Ревенка. – К. : Кондор, 2004. – 400 с.

9. Ревенко І.І. Механізація тваринництва / І.І. Ревенко, В.М. Щербак. – К. : Вища освіта, 2004. – 319 с.

10. Сиротюк В.М. Машини та обладнання для тваринництва /
В.М. Сиротюк – Львів : Магнолія Плюс, 2004. – 200 с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.011 с.)