ТОП 10:

Тема 3. Текстовий редактор WordPad 

Текстові редактори та їх призначення. Текстовий редактор WordPad. Елементи вікна редактора. Ведення слова, виділення його, встановлення стилю написання. Абзац. Встановлення абзацного відступу і границь абзацу за допомогою бігунків на лінійці. Виділення абзацу. Вирівнювання абзаців. Встановлення кольору тексту. Встановлення розміру шрифту. Засоби редагування тексту. Запис тексту на диск.

 

Учні повинні знати:

· призначення текстових редакторів;

· основні елементи вікна текстового редактора WordPad та їх призначення;

· порядок створення і редагування тексту.

 

Учні повинні мати уявлення про:

· можливості текстових редакторів.

 

Учні повинні вміти:

· розпочинати і закінчувати роботу з текстовим редактором WordPad;

· виділяти фрагменти тексту: слово, рядок, абзац за допомогою миші;

· виконувати основні дії по форматуванню символів за допомогою кнопок на панелях інструментів;

· виконувати основні дії по форматуванню абзаців за допомогою кнопок на панелях інструментів;

· вводити і редагувати текст;

· записувати текст на диск у поточну папку.

 

Тема 4. Алгоритми і виконавці

Поняття команди. Команди і виконавці. Поняття алгоритму. Алгоритми та їх виконавці. Складання і виконання алгоритмів.

 

Учні повинні знати:

· поняття команди;

· поняття алгоритму;

· основні вимоги до алгоритму для даного виконавця.

 

Учні повинні мати уявлення про:

· випадки, коли виконавець не може виконати команду;

· систему команд виконавця.

 

 


Учні повинні вміти:

· відрізняти команди від речень, які не є командами;

· складати алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо);

· записувати алгоритм у вигляді послідовності команд;

· складати алгоритми для виконавців із заданою системою команд;

· виконувати складені алгоритми;

· придумувати виконавців, їх системи команд, складати для них алгоритми.

 

Тема 5. Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів

Робота з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами з української мови, англійської мови, математики, ознайомлення з навколишнім світом, ОБЖ

 

Учні повинні знати:

· правила роботи з розвиваючими, навчальними і навчально–контролюючими програмами.

 

Учні повинні мати уявлення про:

· призначення розвиваючих, навчальних і навчально-контролюючих програм.

 

Учні повинні вміти:

· працювати з розвиваючими, навчальними і навчально-контролюючими програмами.

Поурочне планування

 

1. Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі. Робота з розвиваючою програмою. 1 год.

2. Як підготувати комп’ютер до роботи. Поняття про операційну систему. Операційна система Windows. Вікна. Робота з вікнами. Калькулятор. 3 год.

3. Інформація, інформаційні процеси (повторення). 2 год.

4. Місце і способи збереження інформації. Пам’ять. Робота з програмами в підтримку навчальних предметів. 4 год.

5. Передача інформації. Клавіатурний тренажер. 2 год.

6. Перетворення інформації. Кодування. Клавіатурний тренажер. 2 год.

7. Підсумковий урок за І семестр. 1 год.

8. Обробка інформації. Процесор. Клавіатурний тренажер. 2 год.

9. Текст. Тема, заголовок, будова тексту, абзац. Типи текстів. Робота в текстовому редакторі WordPad. Запис тексту на диск. 5 год.

10. Типи речень за метою висловлення. Спонукальні речення. Поняття команди. 2 год.

11. Команди і виконавці. 2 год.

12. Поняття алгоритму. Складання алгоритмів для виконавців. 4 год.

13. Ханойська вежа. 1 год.

14. Підсумковий урок за рік. 1 год.


4 клас /1 година на тиждень/

 

Тематичне планування

Тема 1. Інтернет

Техніка безпеки і правила поведінки при роботі з комп’ютером. Всесвітня мережа. Інтернет. Сайт, перегляд інформації, перехід до інших сторінок сайту, до сторінок інших сайтів. Можливості Інтернету. Пошук потрібної інформації в Інтернеті. Електронна пошта. Поштова скринька. Створення і надсилання листа. Одержання листа.

 

Учні повинні знати:

· правила поведінки і техніки безпеки при роботі за комп’ютером;

· можливості Інтернету.

· поняття сайту;

 

Учні повинні мати уявлення про:

· всесвітню комп’ютерну мережу;

· програми, які дозволяють переглядати інформацію на сайтах;

· поштові сервери, сервери новин, пошукові сервери, Інтернет-магазини;

· засіб інтерактивного спілкування (чат).

Учні повинні вміти:

· запустити програму браузер і закінчити роботу з нею;

· вводити адресу конкретного сайту, переходити між його сторінками за допомогою посилань, переходити до сторінок інших сайтів;

· виконувати нескладний пошук потрібної інформації за допомогою пошукових серверів або пошукових систем;

· відкривати власну поштову скриньку;

· створювати і відсилати листи;

· одержувати листи.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.120.59 (0.005 с.)