ТОП 10:

Класи умов праці за показниками напруженості трудового процесу№ п/п Клас умов праці
Показники важкості трудового процесу Оптимальний (легке фізичне навантаження) Допустимий (середнє фізичне навантаження) Шкідливий (важка праця)
1 ступінь 2 ступінь
3.1 3.2
Інтелектуальне навантаження
1.1 Зміст роботи Відсутня необхідність прийняття рішень Рішення простих альтернативних завдань згідно з інструкцією Рішення складних завдань з вибором за відомим алгоритмом (робота за серією інс-трукцій) Евристична (творча) діяльність, що вимагає вирішення складних завдань за відсутністю алгоритму. Особисте керівництво в складних ситуаціях
1.2 Сприймання сигналів (інформації) та їх оцінка Сприймання сигналів, але немає потреби корекції дій Сприймання сигналів з наступною корекцією дій та операцій Сприймання сигналів з наступним порівнянням фактичних значень параметрів з їх номінальним значенням.Заключна оцінка фактичних значень параметрів Сприймання сигналів з наступною комплексною оцінкою взаємопов’язаних параметрів. Комплексна оцінка всієї виробничої діяльності

 

1.3. Розподіл функцій за ступенем складності завдання Обробка та виконання завдання Обробка, виконання завдання та його перевірка Обробка, перевірка і контроль за виконанням завдання Контроль та попередня робота з розподілу завдань іншим особам
1.4 Характер виконуваної роботи Робота за індивідуальним планом Робота за встановленим графіком з можливим його коректуванням у ході діяльності Робота в умовах дефіциту часу Робота в умовах дефіциту часу та інформації з високою відповідальністю за кінцевий результат
2.2 Щільність сигналів та повідомлень в середньому за 1 годину До 75 75-175 176-300 Більше 300
2.3 Кількість об’єктів одночасного спостереження До 5 5-10 11-25 Більше 25
2.4 Навантаження на зоровій аналізатор
2.4.1 Розмір об’єкту розрізнення при тривалості спостереження (% часу зміни) >5мм – 100% часу <0,3 мм - <25% часу 0,3-1мм - 25-50% часу 1-5мм >50% часу <0,3 мм - 25-50% часу 0,3-1мм - >50% часу <0,3 мм - >50% часу
2.4.2 Робота з оптичними приладами при тривалості спостереження (% часу зміни) До 25 25-50 51-75 Більше 75
2.4.3. Спостереження за екранами ВДТ (годин за зміну) До 2 2-3 3-4 Більше 4
2.5 Навантаження на слуховий аналізатор Розбірливість слів та сигналів 90-100% Перешкоди відсутні Розбірливість слів та сигналів 70-90% Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані 3,5 м Розбірливість слів та сигналів 50-70% Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані до 2 м Розбірливість слів та сигналів <50% Існують перешкоди, на фоні яких мову чути на відстані до 1,5 м
2.6 Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин що наговорюється протягом тижня) До 16 16-20 20-25 Більше 25
Емоційне навантаження
3.1 Ступінь відповідально від за результат своєї діяльності. Значущість помилки Несе відповідаль-ність за виконання окремих елементів завдання. Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку працівника Несе відповідаль-ність за функціональну якість допоміжних робіт. Вимагає додаткових зусиль в роботі з боку керівництва Несе відповідаль-ність за функціональну якість основної роботи. Вимагає виправлень за рахунок зусиль всього колективу Несе відповідаль-ність за функціональну якість кінцевої продукції, роботи завдання. Неправильні рішення можуть визвати негативні наслідки.
3.2 Ступінь ризику для власного життя Виключений - - Можливий
3.3 Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб Виключений - - Можливий
Монотонність навантажень
4.1 Кількість елементів необхідних для реалізації простого завдання Більше 10 9-6 5-3 Менше 3
4.2. Тривалість виконання простих виробничих завдань / операцій що повторюються сек >100 100-25 24-10 <10
4.3 Час активних дій (в % від тривалості зміни) >20 19-10 9-5 <4
4.4 Монотонність виробничої обстановки (пасивне спостереження в % від тривалості зміни) Меньше 75 76-80 81-90 Більше 90
Режим праці
5.1 Фактична тривалість робочого дня (год.) 6-7 8-9 10-12 Більше 12
5.2. Змінність роботи Однозмінна робота (без нічної зміни) Двозмінна робота (без нічної зміни) Тризмінна робота (робота в нічну зміну) Нерегулярна змінність з роботою в нічний час
5.3. Наявність регламентоване перерв, та їх тривалість Перерви регламентовані, достатньої тривалості 7% і більше часу зміни Перерви регламентовані, достатньої тривалості від 3% до 7% часу зміни Перерви нерегламентовані, або недостатньої тривалості до 3% часу зміни Перерви відсутні

 

Оцінка напруженості праці здійснюється на підставі обліку всіх наявних значущих показників, які можуть перевищувати нормативні рівні згідно з таблицею 4.3. Спочатку встановлюється клас кожного з показників, що визначались. Кінцева оцінка напруженості праці встановлюється за показником, який має найвищий ступінь напруженості. У тих випадках, коли більше 6-ти показників мають оцінку 3.1 та 3.2, напруженість трудового процесу оцінюється на один ступінь вище, тобто класами 3.2 - 3.3.

Якщо на робочому місці фактичні значення рівнів шкідливих факторів знаходяться в границях оптимальних або допустимих рівнів, умови праці на цьому робочому місці відповідають гігієнічним вимогам і відносяться відповідно до 1 або 2 класу.

Якщо рівень хоча б одного фактора перевищує допустиму величину, то умови праці на такому робочому місці, залежно від величини перевищення та відповідно до цих гігієнічних критеріїв, як по окремому фактору, так і при їх поєднаній дії можуть бути віднесені до 1-4 ступеня 3 класу шкідливих або 4 класу небезпечних умов праці.

Віднесення факторів до класу визначається з врахуванням часу їх дії протягом зміни. Для факторів, що не мають регламентованих нормативів з врахуванням часу дії, дозволяється визначення класу умов праці за рівнями на постійному робочому місці. Для віднесення умов праці до 3 класу час дії фактора повинен бути не менше 50 % часу зміни. При віднесенні фактора до 4 класу час дії шкідливого фактора не враховується.

Загальна оцінка умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності встановлюється:

Ø за найбільш високим класом та ступенем шкідливості;

Ø у випадку поєднаної дії трьох та більше факторів, віднесених до класу 3.1, загальна оцінка умов праці відповідає класу 3.2;

Ø при поєднанні двох і більше факторів класів 3.2, 3.3, 3.4 умови праці оцінюються на один ступінь вище.

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів (3 та 4 клас умов праці) може бути дозволена тільки при застосуванні засобів колективного та індивідуального захисту і скороченні часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом). Робота в небезпечних (екстремальних) умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних ситуацій. Ця робота повинна виконуватись у відповідних засобах індивідуального захисту та регламентованих режимах виконання робіт.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.004 с.)