ТОП 10:

Визначення головних категорій і понять БЖД.Забезпечення безпеки життєдіяльності – це завдання пріоритетного значення для будь-якої особи, суспільства, спільноти і держави в цілому. При цьому необхідно мати на увазі постулат, який стверджує, що безпека окремої особи не може бути забезпечена без забезпечення безпеки суспільства та держави.Як наслідок безпека має ієрархічну модель: безпека - особи, групи, суспільства, держави, людства в цілому.

До основних категорій БЖД належать поняття безпека, небезпека та ризик рис.2.

 

 


Рис.2. Основні категорії БЖД

 

Категорія «безпека» є загальноісторичною і загально соціальною, що охоплює всю історію і все майбутнє людства, має визначальне значення для існування як окремої особистості, так і соціальних спільнот будь-якого рівня. В контексті безпеки життєдіяльності, безпека виступає як стан захищеності особистості в життєвому середовищі від загроз її життєдіяльності. «Безпека – головна потреба окремої людини та суспільних груп, і до того ж – їхня найважливіша мета».

Безпека (у перекладі з грецької - "володіти ситуацією") - це стан захищеності особистості, суспільства, держави від зовнішніх і внутрішніх небезпек й загроз, що ґрунтуються на діяльності людей, суспільства, держави, світової співдружності народів з виявлення, вивчення, попередження, ослаблення, ліквідації небезпек і загроз, здатних знищити їх, позбавити фундаментальних матеріальних й духовних цінностей, нанести неприйняті (недопустимі об'єктивно та суб'єктивно) збитки, закрити шлях до виживання та розвитку.

Державний стандарт України - ДСТУ 2293-99 визначає термін "безпека" як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди.

 

 


Рис. 3. Види безпеки та її забезпечення

Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності:

1. Екологічна безпека передбачає сферу діяльності людей, суспільства і держави щодо підтримки умов, параметрів і норм навколишнього середовища у відповідних межах. Вони не повинні приводити до раптового зниження рівня безпеки життєдіяльності, до виникнення екологічних криз і до скорочення життєвого простору для населення. До компонентів природно-екологічного середовища відносяться: природнокліматична структура, всі явища в ній: флора, фауна, біосфера, навколишні планети.

2. Біологічна безпека передбачає захист життєдіяльності від біологічно небезпечних носіїв, які знаходяться в середовищі проживання (повітрі, воді, тваринах, рослинах, людях і штучних спорудах). Біологічними називають небезпеки, які походять від живих об'єктів, що мають клітинну будову. До категорії біологічно небезпечних субстратів відносяться хвороботворні (патогенні) мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, найпростіші), отруйні гриби (бліда поганка, червоний мухомор, гриби-паразити, рослини та ін.), отруйні рослини (анчар, білена, тютюн, конопля, бузина та ін.), потенційно небезпечні тварини (медузи, скорпіони, павуки, акули та ін.), отруйні земноводні (ящірки, змії, крокодили) і ссавці (звірі).

Забезпечити біологічну безпеку можна тільки в тому випадку, якщо людина чітко знає сферу біологічної небезпеки, упевнено володіє системою профілактики і захисту від біологічних небезпек та не допускає об'єднання гомосфери з біологічною ноксосферою.

3. Техногенна безпека визначається практично системою безпеки по всіх видах діяльності людини. Самою загрожуючою сферою діяльності людини є виробнича діяльність, яка включає в себе абсолютну більшість техногенних небезпек. До них слід віднести найпоширеніші - механічні небезпеки (енергетичні, потенційні), механічні коливання (вібрації, шум, інфразвук, ультразвук, гіперзвук), електромагнітні поля, іонізуючі випромінювання, електронебезпека, вибухи, пожежі, хімічна небезпека та ін.

4.Соціальна безпека характеризується впливом певної групи людей (соціуму) на людину, яка може навіть не входити в структуру соціуму. Всі закономірності всередині таких груп, в суспільстві вивчає наука соціологія. Соціальні небезпеки дестабілізували соціальну безпеку.

До соціальних небезпек відносять небезпеки психологічного впливу на людину (шантаж, шахрайство, крадіжка), фізичного впливу (розбій, бандитизм, терор, зґвалтування), психотропного впливу (наркоманія, алкоголь, куріння), пов'язані з важкими захворюваннями (венеричні хвороби, СНІД), суїциди (агресивність, жорстокість). Якщо соціальні небезпеки отримають широке розповсюдження, то у сфері цієї небезпеки візьмуть участь представники всіх груп населення.

В своїй основі соціальні небезпеки породжуються соціально-економічними процесами, які відбуваються в суспільстві. Слід зазначити, що розповсюдженню соціальних небезпек сприяє інтенсивний розвиток міжнародних зв'язків, туризму і спорту.

Захистом від соціальних небезпек являються різного роду профілактичні заходи, медична диспансеризація, широка роз'яснювальна робота, юридична, психологічна, інформаційна підготовка.

5.Медична безпека передбачає наявність такої структури і характеру діяльності всіх систем і підрозділів системи охорони здоров'я, які повинні по медичній лінії забезпечити здоров'я населення, повністю або частково виключили б втрати людей від хвороб і епідемій. Охорона здоров'я може бути активним регулятором здоров'я людини залежно від чинників навколишнього середовища, від умов роботи, побуту і відпочинку, успішно проводити профілактичну роботу.

6. Правова безпека життєдіяльності полягає в розробці і ухваленні Конституцією юридичної основи для всіх нормативних актів, які повністю охоплюють всю сферу небезпек. Нормативні акти повинні забезпечувати соціальний захист, екологічну, природну і біологічну безпеку, попереджувати та не допускати масові епідемії, розповсюдження важких хвороб, забезпечувати високий рівень техногенної безпеки, гарантувати права і свободи людини, створювати необхідні юридичні умови і передумови для забезпечення безпеки та інших напрямів.

7. Інформаційна безпека ґрунтується на своєчасній, об'єктивній і повній інформації з різних аспектів, яка доводиться до населення. Не повинно бути інформаційного вакууму з питань безпеки. Якщо інформація відсутня, то як правило, вакуум заповнюється плітками, перекрученнями, небилицями, а іноді і відвертою брехнею, тобто матиме місце дезінформація.

Інформаційна безпека не повинна допускати розпалювання антисемітизму, національної переваги, націоналізму, нацизму, пристрастей, ворожнечі та ін. негативних наслідків, які заборонені міжнародними конвенціями із захисту прав людини.

Основне призначення інформаційної безпеки полягає в проведенні повсякденної творчої роботи щодо формування позитивних емоцій, творчого характеру роботи.

Ще стародавні говорили: "Хто володіє інформацією - той володіє ситуацією...".

Існують і інші напрями забезпечення безпеки життєдіяльності: побутова, духовно-політична, забезпечення безпеки в умовах надзвичайних ситуацій та ін.

Якщо сфера небезпек з цих напрямів буде своєчасно ідентифікована та локалізована, то буде забезпечена безпека не тільки окремої людини, але і всього суспільства в цілому.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.008 с.)