ТОП 10:

Тема 3. Еволюція організаційних структур ТНКЗначення організаційного фактора для ТНК. Дивізіональні структури: переваги та недоліки. Матричні структури: переваги та недоліки. Структури на основі стратегічних одиниць бізнесу. Злиття міжнародних компаній. Японські кейрецу. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Порівняльний аналіз західних і східних організаційних структур ТНК. Організаційні структури ТНК. Динамічність організаційних структур ТНК. Механізми координації. . Регіональна структура. Продуктова структура. Організаційні структури апарату управління корпорацій. Критерії вибору організаційної структури. Ідеально-типові організаційні моделі, Характерні риси інтегрованої мережі. Синергічна організаційна культура.


 

Тема 4. Формування і реалізація стратегій діяльності ТНК

Суть і склад імперативів міжнародних стратегій. Відмінність міжнародних стратегій. Необхідність стратегічного планування для ТНК. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій. Зв’язок міжнародних стратегій і національних культур. Міжнародна стратегія. Мультиринкова стратегія. Глобальна стратегія. Транснаціональна стратегія. Зміст інтернаціоналізаційного процесу на підприємстві. Мотиви й цілі початкового етапу інтернаціоналізації. Вибір форми виходу на зарубіжні ринки. Моделі вибору транснаціональної діяльності. Використання національних відмінностей, ефектів масштабу; міжнародна конфігурація діяльності зі створення вартості; індивідуальна перевірка переваг стандартизації і диференціації при розробці стратегії ТНК.

 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти діяльності ТНК

Тема 5. Фінансово-економічні механізми функціонування ТНК: особливості обліку, звітності і аналізу діяльності ТНК

Оцінка середовища фінансової діяльності ТНК. Основні елементи фінансової стратегії ТНК. Джерела та методи фінансування зарубіжних організацій ТНК. Взаємодія ТНК зі світовими фінансовими інститутами. Фінансування дочірніх компаній ТНК. Оподаткування міжнародної діяльності ТНК. Складові інформаційного забезпечення звітності міжнародних компаній. Формування прибутку ТНК. Національні стандарти бухобліку та їх вплив на звітність ТНК.

Тема 6. Управління персоналом в ТНК

Менеджмент персоналу на іноземному дочірньому підприємстві. Типові альтернативи організації: міжнародний менеджмент персоналу, мультинаціональний менеджмент персоналу, глобальний менеджмент персоналу, транснаціональний менеджмент персоналу. Політика оплати праці. Мотивація персоналу. Системи підготовки кадрів. Менеджери-експатріанти. Вимоги до менеджерів, які працюють в ТНК Основні форми впливу ТНК на розвиток людських ресурсів. Вплив ТНК на проблему зайнятості.

Тема 7. Взаємодія ТНК і національних економік, міждержавне регулювання діяльності ТНК

Позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК в приймаючих країнах. Непрямий вплив ТНК на процес капіталоутворення в Україні. Менеджмент паблік афеарз на іноземному дочірньому підприємстві. ТНК та уряд приймаючих країн. Класифікація зацікавлених груп міжнародного підприємництва. ТНК та світові організації (ООН, ЮНКТАД та ін.).Особливості менеджменту персоналу в країнах третього світу. Вплив прямих іноземних інвестицій ТНК на економіку приймаючих країн

Тема 8. Інструменти паблік афеарз у ТНК.

Характеристика, мета і можливості впливу зацікавлених груп у країні перебування та на міжнародному рівні: уряди країн перебування, профспілки, церкви, СМІ, ООН, СОТ, Світовий банк та ін.Менеджмент паблік феарз у ТНК: інструменти аналізц, організаційні інструменти. Інструменти паблік афеарз: типові альтернативні організації, транснаціональний менеджмент ТНКПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.006 с.)